Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Povečanje trajnostne in pametne mobilnosti v mestih in na mestnih območjih  

Mesta in regije so na decembrskem plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij sprejeli svoje predloge za boljši javni prevoz v mestih in na mestnih območjih. V mnenju, ki ga je pripravil predsednik Mazovijskega vojvodstva Adam Struzik (PL/EPP), so poudarjeni izzivi vse večjega avtomobilskega prometa v mestih in na mestnih območjih ter potreba po trajnostnih in pametnih rešitvah na področju mobilnosti.

Promet povzroča približno četrtino emisij toplogrednih plinov v EU, nekateri načini prevoza pa negativno vplivajo na kakovost življenja in zdravje ljudi zaradi onesnaženosti zraka, prometnih zastojev, hrupa, nesreč in namembnosti javnega prostora. Po drugi strani se morajo državljani zaradi narave mestnih območij voziti iz primestnih območij v mestna središča. Zato je treba preiti na okolju prijazno mobilnost, kar pomeni, da mora biti v središču te preobrazbe stroškovno učinkovit javni prevoz.

„Sodobna mesta temeljijo na dobro organiziranem in učinkovito upravljanem javnem prevozu, ki je ključnega pomena za njihov razvoj. Potrebujemo alternativne in trajnostne rešitve za zasebni motorizirani prevoz, katerega dejanski stroški so trenutno precej podcenjeni. Hkrati se moramo zavedati, da se je zaradi pandemije COVID-19 obrnil trend uporabe javnega prevoza. Zato moramo vlagati v inovativne rešitve in se učiti iz sedanjih razmer, da bi razvili odporne sisteme javnega prevoza, ki so varna in dobra izbira v sedanji krizi in v krizah, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti,“ je dejal predsednik Mazovijskega vojvodstva Adam Struzik .

Poročevalec poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi podporo in sredstva ne le za nove naložbe v javni mestni promet in nemotorizirano mobilnostno infrastrukturo, ampak tudi za preobrazbo zastarelih in neučinkovitih rešitev. V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, sklada za modernizacijo, mehanizma za okrevanje in odpornost ter Sklada za pravični prehod bi bilo treba del sredstev nameniti naložbam v trajnostno mobilnost v mestih, da bi mestom in mestnim območjem pomagali pri razogljičenju vseh načinov prevoza in zagotovili, da bi bila njihova razčlenitev bolj trajnostna.

Poročevalec poleg tega poudarja, kako pomembno je poiskati načine za zadovoljitev prometnih potreb državljanov, hkrati pa zmanjšati njihove potrebe po potovanjih in negativne posledice, ki iz tega izhajajo. Tesno sodelovanje na področju prometa in prostorskega načrtovanja lahko državljanom v mreži ustrezno prilagojenih mestnih središč zagotovi dostop do vseh vrst blaga in storitev, zlasti na področju zdravja, izobraževanja, športa, kulture in socialne podpore. Poročevalec poziva tudi k zanesljivim integriranim sistemom javnega prevoza, ki bi povezovali podeželska, primestna in mestna območja, zlasti za ljudi, ki se vsak dan vozijo v službo, starejše in mlade.

„Regionalni organi imajo posebno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti javnega prevoza ter povezovanju mest in mestnih območij s podeželskimi območji, in sicer s sodobnim načrtovanjem in financiranjem javnega prevoza. Pri tem ima ključno vlogo tudi financiranje iz kohezijskih skladov EU in drugih instrumentov za financiranje naložb v promet, zlasti Sklada za pravični prehod, ki je del evropskega zelenega dogovora,“ je dejal Adam Struzik .

Da bi mesta in mestna območja uresničila cilje v zvezi z razogljičenjem, so po njegovem mnenju potrebni politične odločitve, ki temeljijo na konceptualnem, organizacijskem in izobraževalnem delu, ter ustrezna finančna sredstva. Za spremembo navad v družbi v smeri večjega deleža načinov prevoza, ki so manj obremenjujoči za okolje, je treba ozavestiti uporabnike, predvsem pa zagotoviti dejansko izbiro na tem področju.

Več informacij:

Pogovor z Adamom Struzikom : Javni prevoz po pandemiji COVID-19 – potreba po inovacijah in varnih rešitvah za sedanjo in morebitne prihodnje krize

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022