Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Večji proračun za program Erasmus mora zagotoviti enake možnosti za vse  
Lokalni in regionalni voditelji so v razpravi z evropskim komisarjem dejali, da so za krepitev evropske identitete potrebne naložbe v izobraževanje in kulturo

Evropski odbor regij je pozdravil predlog Evropske komisije o podvojitvi proračuna za program Erasmus, hkrati pa je poudaril, da mora biti program EU bolj vključujoč in zajemati vse starostne skupine, družbena okolja ter oblike izobraževanja in usposabljanja. Člani skupščine lokalnih in regionalnih voditeljev EU so v razpravi z evropskim komisarjem Tiborjem Navracsicsem poudarili pomen izobraževanja in kulture za krepitev evropske identitete in izrazili podporo evropskemu izobraževalnemu prostoru, ki bi moral biti dokončan do leta 2025.

Tibor Navracsics , komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je dejal: „Vlaganje v izobraževanje, mlade in kulturo je bistvenega pomena za oblikovanje odporne in kohezivne Evrope. Ponosen sem na ambiciozne predloge, ki jih je Komisija predstavila za vodilna programa na tem področju, Erasmus in Ustvarjalna Evropa , v naslednjem dolgoročnem proračunu EU. Programa moramo okrepiti, da bomo lahko uresničili vizijo evropskega izobraževalnega prostora in v celoti izkoristili potencial kulture za spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja v skladu z našo evropsko agendo za kulturo . Evropske regije imajo pri tem pomembno vlogo, zato sem vesel nadaljnje podpore Odbora regij. Še naprej moramo sodelovati, da bodo naša prizadevanja na področju izobraževanja in kulture koristila državljanom in podjetjem po vsej Evropi.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je pripomnil: „EU s podvojitvijo proračuna za program Erasmus in z naložbo v višini 2 milijarde EUR v program Ustvarjalna Evropa odpira nova obzorja še več milijonom ljudi. Naložbe v kulturo in izobraževanje so naložbe v našo skupno prihodnost. Zagotoviti moramo, da bosta študij in delo v drugih državah EU omogočena vsem, ne glede na to, od kod prihajajo. To je bistveno za izgradnjo odprte, dinamične, raznolike in bolj združene Evrope.

Ulrike Hiller (DE/PES), članica senata in predstavnica svobodnega hanzeatskega mesta Bremen pri zvezni vladi, je predstavila priporočila regij in mest za program Erasmus. Odbor regij v mnenju , ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju 6. februarja, poziva k odpravljanju ovir, kot so jezikovne ovire ali učne težave, da bi zagotovili enak dostop do priložnosti. Program bi moral podpirati jezikovne in medkulturne pripravljalne ukrepe ter vključevati več spodbud za mobilnost pri poklicnem usposabljanju in vajeništvu. Štipendije ne bi smele biti obdavčene in bi jih bilo treba redno prilagajati dejanskim življenjskim stroškom v regiji gostiteljici.

„Učne izkušnje v drugi evropski državi bistveno krepijo razvoj v prihodnost usmerjenih poklicnih znanj ter so tesno povezane z razvojem evropske identitete. Program Erasmus je zgodba o uspehu in jo je treba okrepiti, da bodo vsi mladi Evropejci lahko izkoristili mobilnost,“ je dejala poročevalka Ulrike Hiller.

Odbor v mnenju poudarja tudi pomen vseživljenjskega učenja in da je treba enako podpirati vse starostne skupine ter tako formalno kot neformalno izobraževanje. Poziva k preglednejši in pravičnejši porazdelitvi sredstev v celotnem sedemletnem obdobju (2021–2027) ter se zavzema za bistveno poenostavitev prijave, upravljanja projekta in obveznosti glede dokumentacije za vsa področja programa. Nadalje predlaga postopen razvoj možnosti za sodelovanje z institucijami v državah južnega in vzhodnega Sredozemlja ter v Afriki.

V zvezi z novo pobudo DiscoverEU , ki mladim zagotavlja brezplačne železniške vozovnice, Odbor meni, da bi bilo mogoče njen učinek izboljšati s financiranjem prek javno-zasebnih partnerstev, zlasti s partnerji iz sektorja mobilnosti in turizma.

Odbor je na plenarnem zasedanju sprejel tudi mnenje o programu Ustvarjalna Evropa , ki ga je pripravil poročevalec János Ádám Karácsony (HU/EPP), član občinskega sveta Tahitótfalu. V njem predlaga, da se ob znatno večjem številu prednostnih nalog v novem programu proračunski cilj v predlagani višini 1,85 milijarde EUR poveča na več kot 2 milijardi EUR ter da se kultura in kulturna dediščina bolje vključita v vse prednostne naloge naslednjega proračuna EU.

Ker imajo mesta in regije bistveno vlogo pri spodbujanju in spoštovanju umetniškega in kulturnega življenja svojih skupnosti, Odbor v mnenju poziva k okrepljenemu sodelovanju regionalnih in lokalnih oblasti v programu. Poročevalec Karácsony je dejal, da je treba zagotoviti pravo ravnovesje med dodelitvijo virov za obsežne, velike projekte ter financiranjem ukrepov in dejavnosti, osredotočenih na lokalno in regionalno raven, vključno z MSP.

8. evropski vrh regij in mest 14. in 15. marca 2019 v Bukarešti

Naslednja generacija programov EU v okviru dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 bo med temami razprave na 8. evropskem vrhu regij in mest , ki bo 14. in 15. marca v romunski prestolnici Bukarešti, le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz EU, 29. marca, in dva meseca pred evropskimi volitvami.

V romunskem glavnem mestu se bo zbralo več kot 500 evropskih, državnih, regionalnih in lokalnih voditeljev iz vseh držav članic EU, da bi razpravljali o prispevku lokalnih in regionalnih oblasti k „prihodnosti Evrope“. Vrh, ki bo potekal pod naslovom „(Pre)nova EU“, bo največje politično srečanje županov, predsednikov regij ter drugih izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov iz vse Evropske unije v tem letu.

Udeležilo se ga bo tudi 100 mladih lokalnih in regionalnih politikov, ki bodo dejavno sodelovali v razpravi o prihodnosti Evrope. Na vrhu bo v prisotnosti 20 sodelujočih regij tudi uradno zaživela pobuda Odbora regij za novo mrežo regionalnih vozlišč (#RegHub) .

Če se želite dogodka udeležiti, vas prosimo, da se prijavite na spletni strani za akreditacijo za medije romunskega predsedstva EU (rok: 1. marec). Akreditacijo za dogodek bodo lahko dobili samo prijavljeni novinarji.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023