Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Vrh o zeleni preobrazbi: avtomobilske regije so ključne za uspeh!  

Politični voditelji iz avtomobilskih regij (CoRAI) so se sestali z evropskim komisarjem za proračun Johannesom Hahnom, člani komisije Evropskega odbora regij za politiko teritorialne kohezije (COTER) in predstavniki avtomobilske industrije, da bi razpravljali o vlogi avtomobilskih regij pri doseganju uspešne zelene preobrazbe. Dogodek je potekal 14. oktobra v okviru evropskega tedna regij in mest (posnetek si lahko ogledate tu ).

Pandemija je prizadela avtomobilsko industrijo in sektor avtomobilskih dobaviteljev v času, ko znatno vlagata v zeleno preobrazbo. Prodaja vozil se je letos zmanjšala za 32 %, kar je povzročilo veliko zmanjšanje števila delovnih mest v avtomobilskih regijah. Evropski zeleni dogovor in proračun EU bosta imela ključno vlogo pri pomoči avtomobilskim regijam in industriji, da bodo preobrazbo uspešno izvedle.

Komisar Johannes Hahn je v uvodnem govoru na vrhu o zeleni preobrazbi poudaril, da so „evropske regije v središču zelenega in digitalnega prehoda ter načrta EU za okrevanje. Prav mala in srednja podjetja, evropske vrednostne verige in evropska industrija bodo spodbujali inovacije, ustvarjali delovna mesta in pospeševali gospodarsko rast v Evropi.“

Christopher Drexler (AT/EPP), predsednik medregionalne skupine Evropskega odbora regij za prihodnost avtomobilske industrije in minister v deželni vladi Štajerske, je pozdravil udeležence in poudaril, da so se „avtomobilska industrija in sektor avtomobilskih dobaviteljev ter evropske regije, v katerih se nahajata, znašle v dramatičnih razmerah. Mi, evropske regije, moramo združiti moči, da bi bili na čelu potrebne preobrazbe. Upamo, da bomo postali še močnejši. Inovacije in mednarodno sodelovanje so bili na Štajerskem vedno ključ do uspeha. Štajerska je avtomobilska regija, usmerjena v raziskave in razvoj. To inovativno moč bomo uporabili skupaj z drugimi avtomobilskimi regijami v Evropi, da bi premagali krizo in ustvarili nova delovna mesta.“

„Da bi čim bolj zmanjšali škodo, kar zadeva zaposlovanje in konkurenčnost industrije, mora Evropska unija pomagati posodobiti in izboljšati obstoječe tovarne na celini ter pri tem poskrbeti za uspešno preobrazbo sektorja v skladu z zelenim dogovorom,“ je dodal Francisco Igea Arisqueta (ES/Renew Europe), podpredsednik avtonomne skupnosti Kastilja in Leon. „Od avtomobilske industrije je odvisnih več deset tisoč delovnih mest v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon ter več milijonov delovnih mest po vsej Evropi.“

María Victoria Chivite Navascués (ES/PES), predsednica regionalne vlade avtonomne skupnosti Navarra, svojo regijo vodi k električni mobilnosti: „Navarra je postala odlično območje za preskušanje v avtomobilski industriji in zmogljivosti industrijskega avtomobilskega sektorja usmerja v razvoj električnih vozil in njihovih sestavnih delov ter spodbuja razvoj in izvajanje novih rešitev na področju mobilnosti v regiji.“

Do zelene mobilnosti vodi več poti. „Cilj mora biti učinkovito zmanjšanje emisij, ne pa dajanje prednosti nekaterim tehnologijam pred drugimi,“ je dejal Francisco Igea Arisqueta . Jonas Strömberg (iz podjetja Scania) je navedel praktični primer: „Ali ste vedeli, da lahko odpadki, ki jih ustvari 1000 ljudi, poganjajo avtobus leto dni? Da bi to dosegli, je potreben bolj sistematičen postopek javnega naročanja na regionalni in mestni ravni.“

József Berényi (SK/EPP), podpredsednik pokrajine Trnava, je pozval k tesnemu sodelovanju med industrijo in regijami ter poudaril: „Kar zadeva avtomobilsko industrijo v pokrajini Trnava, menimo, da je sodelovanje regionalne vlade, podjetij in industrije bistvenega pomena, zlasti med krizo zaradi COVID-19. Povečanje konkurenčnosti avtomobilske proizvodnje, digitalizacije in inovacij ima ključno vlogo na poti k trajnostni prihodnosti.“

„Sektor avtomobilskih dobaviteljev ponuja bistvene rešitve za uresničitev zelene in digitalne preobrazbe na področju mobilnosti. Pandemija COVID-19 je pospešila spremembe, hkrati pa je ustvarila dodaten pritisk, med drugim na stopnjo zaposlenosti. Evropa potrebuje močan avtomobilski ekosistem, da bi ostala konkurenčna in dosegla ambiciozne okoljske in digitalne cilje ter cilje glede varnosti v cestnem prometu. Potrebujemo politični okvir na vseh ravneh – regionalni, nacionalni in evropski –, ki je odprt za tehnologijo in v največji možni meri podpira inovacije,“ je povzela Sigrid de Vries , generalna sekretarka Evropskega združenja avtomobilskih dobaviteljev (CLEPA).

Opomba za urednike:

CoRAI je medregionalna skupina Evropskega odbora regij za prihodnost avtomobilske industrije, ki združuje več kot 30 političnih voditeljev iz avtomobilskih regij, da bi spodbujali sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi oblastmi.

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu