Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prilagajanje podnebnim spremembam: nova spletna orodja za mesta in regije  

Evropski odbor regij (OR) je objavil prvi Priročnik za zeleni dogovor s poudarkom na prilagajanju podnebnim spremembam. Priročnik je interaktivni nabor orodij, ki prinaša informacije o finančni pomoči in tehničnih instrumentih za izvajanje ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam glede na različna geografska območja in regionalne posebnosti. Cilj je lokalnim in regionalnim oblastem ponuditi orodja in priporočila za boljše prilagajanje podnebnim spremembam, odpravljanje ranljivosti in krepitev odpornosti, da bi zmanjšali tveganja nesreč ter izgub in škode.Priročnik je na voljo za vse države članice EU.

Novi ustvarjalen in interaktiven Priročnik za prilagajanje podnebnim spremembam nudi lokalnim in regionalnim oblastem smernice za izvajanje zelenega dogovora na lokalni in regionalni ravni. V pomoč jim bo pri iskanju pravih ukrepov za obvladovanje nevarnosti, povezanih s podnebnimi spremembami, daje pa tudi smernice glede študij primerov ter finančne in tehnične pomoči na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Prvi Priročnik se osredotoča na prilagajanje globalnemu segrevanju, naslednji dve izdaji pa bosta posvečeni valu prenove in biotski raznovrstnosti.

Priročnik za prilagajanje podnebnim spremembam sodi v okvir kampanje Odbora regij „Zeleni dogovor na lokalni ravni“, katere namen je podpreti izvajanje zelenega dogovora na lokalni in regionalni ravni. Ker zelenega dogovora na lokalni in regionalni ravni ni mogoče izvajati na povsem enak način, Priročnik prinaša smernice po korakih in za različne lokalne okvire (obravnava na primer mestna in podeželska območja, pa obalna in gorska območja itd.).

Kliknite tukaj za dostop do spletne strani Priročnika. S klikom na ime države članice spodaj se vam bo takoj odprla različica za to državo. Priročnik je zaenkrat na voljo le v angleščini.

Avstrija / Belgija / Bolgarija / Hrvaška / Ciper / Češka / Danska / Estonija / Finska / Francija / Nemčija / Grčija / Madžarska / Irska / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Malta / Nizozemska / Poljska / Portugalska / Romunija / Slovaška / Slovenija / Španija / Švedska

Kontakt: Tajništvo za zeleni dogovor na lokalni ravni: greendeal@cor.europa.eu

Deli :