Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zeleni dogovor: mesta in regije z načrtom za leto 2021  

Evropski odbor regij (OR) je predstavil načrt za zeleni dogovor za leto 2021. Lokalni voditelji so se na četrti seji delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni dogovorili o političnih ciljih in prednostih nalogah, da bi pospešili ogljično nevtralni prehod ter mesta in regije umestili v središče okrevanja po pandemiji COVID-19. Med ključnimi cilji so spodbujanje aktivne subsidiarnosti, okrepljeno institucionalno sodelovanje ter lažji neposredni dostop do sredstev EU. V središču so zlasti prenova stavb, zelena mestna območja in razogljičenje prometa. Udeleženci so na seji razpravljali tudi o pobudi za pametna mesta Intelligent Cities Challenge in mehanizmu za pravični prehod , ki sta pomembna pri izvajanju načrta za zeleni dogovor.

Predsednik delovne skupine in komisije ENVE Juan Espadas (ES/PES) je odprl razpravo o političnih ciljih za leto 2021, mejnikih in osrednjih področjih zelenega dogovora na lokalni ravni ter se dotaknil obeh vodilnih pobud Evropske komisije, ki sta bili predstavljeni na seji. Župan Seville je dejal: „Ko trdimo, da se bo zeleni dogovor izvajal na lokalni ravni ali pa se ne bo izvajal, to ni zgolj geslo. Evropska unija nikoli ne bo dosegla podnebne nevtralnosti, če ne bodo njene lokalne in regionalne oblasti zasledovale istih ambicioznih ciljev. Projekti, kot sta pobuda Intelligent Cities Challenge in platforma za pravični prehod, ponazarjajo, kako se lahko s potrebno podporo in sinergijami za mesta in regije zeleni dogovor izvaja na lokalni ravni. Podnebna kriza je največji izziv, s katerim se soočamo, zato se moramo na inovativne načine zavzemati za dosego skupnega cilja.“

Člani so izmenjali menja o dveh vodilnih pobudah Evropske komisije v podporo prehodu EU na podnebno nevtralnost. Iordana Eleftheriadou z generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW) je predstavila pobudo Intelligent Cities Challenge , Myriam Boveda z generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) pa je pojasnila najnovejše dogajanje v zvezi z mehanizmom za pravični prehod . Cilj obeh pobud je podpreti pripravo lokalnih in regionalnih zelenih dogovorov.

Michael Murphy (IE/EPP) , član sveta grofije Tipperary in predsednik komisije ECON v OR , je povedal: „Trdno sem prepričan, da je treba cilje trajnostnega razvoja in evropskega zelenega dogovora izvajati z roko v roki, da bi odpravili revščino in ne bi presegli omejitev našega planeta.“

V razpravi o prednostnih nalogah delovne skupine je Isabelle Boudineau (FR/PES) , podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine in predsednica komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU ( COTER ), povedala: „Ambicije, ki so jih regije in mesta izrazili v zvezi z izvajanjem zelenega dogovora, se morajo odraziti v prihodnji strategiji Evropske komisije za trajnostno in pametno mobilnost. Pomen čezmejnih povezav, internalizacija zunanjih stroškov in zlasti načelo onesnaževalec plača, vloga javnega prevoza v naših mestih in na podeželju, pomen vsakodnevne mobilnosti ter prehod s cestnega in letalskega prevoza na železnice – to so teme, o katerih se je treba posvetovati z nami. Evropska komisija brez nas ne bo dosegla svojih ciljev.“ Župan Seville Juan Espadas bo na naslednji seji komisije COTER 26. februarja 2021 predstavil napredek delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni.

Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , župan Varšave, je poročal o prvem sestanku, ki se ga je udeležil kot član političnega odbora Konvencije županov . Župan Trzaskowski je povedal: „Na zadnjem sestanku smo podprli novo zavezo Konvencije županov za pravičnejšo, podnebno nevtralno Evropo, s katero bi uskladili konvencijo z zelenim dogovorom, da bi tako postala glavno orodje za izvajanje ogljično nevtralnega prehoda. S skupnimi močmi si moramo prizadevati za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni. Evropsko komisijo pozivamo, naj lokalnim in regionalnim voditeljem zagotovi finančno in nefinančno podporo za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni in spodbujanje družbene podpore za podnebni prehod. Mesta in regije potrebujejo neposreden pregleden in pravičen dostop do finančne podpore EU, vključno s sredstvi Kohezijskega sklada. Ne smemo izgubljati časa.“

Skupščina lokalnih in regionalnih oblasti EU bo na naslednjem plenarnem zasedanju marca z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson razpravljala o valu prenove , obsežnem načrtu EU za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Evropi. OR je v osnutku mnenja , ki ga je pripravil poročevalec Enrico Rossi (IT/PES), nekdanji predsednik dežele Toskana (2010–2020) in sedanji član občinskega sveta Signe (Firence), predlagal vrsto obsežnih ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa stavb ob hkratnem ustvarjanju delovnih mest in preprečevanju energijske revščine.

Delovna skupina za zeleni dogovor na lokalni ravni je bila ustanovljena 15. junija 2020 . Sestavlja jo trinajst članov Evropskega odbora regij.

Končna različica načrta delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni za leto 2021 bo v kratkem na voljo na spletnem portalu OR.

Več informacij:

OR je na podlagi prednostne naloge „oblikovanje odpornih skupnosti“ razvil pobudo „zeleni dogovor na lokalni ravni“ , katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. V okviru pobude je nastal spletni zemljevid z 200 primeri dobrih praks, ki naj bi služile kot zgledi za ukrepe in njihovo pospešitev .

OR pred 26. zasedanjem Konference pogodbenic (COP26) pripravlja osnutek mnenja Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred 26. zasedanjem Konference pogodbenic (COP26) . Poročevalec je župan Autuna Vincent Chauvet .

O temi mobilnosti OR pripravlja osnutek mnenja o trajnostni in pametni mobilnosti. Poročevalec je Robert Van Asten (NL/Renew Europe), član občinskega sveta Haaga.

OR je julija 2020 v mnenju, ki ga je pripravil Vojko Obersnel (HR/PES) , župan Reke, sprejel priporočila o Skladu za pravični prehod .

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023