Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor: za uresničitev podnebne nevtralnosti mora EU poskrbeti za nove možnosti financiranja in spodbujati akterje na lokalni ravni  
Evropski odbor regij pozdravlja predlog Evropske komisije o financiranju v okviru kohezijske politike ter podpira zahtevo po dodatnih sredstvih in reviziji pravil o državni pomoči

Evropska komisija je v danes predstavljenem predlogu o Skladu za pravični prehod in pripadajočem mehanizmu upoštevala zahteve regij in mest EU po krajevnih instrumentih, s katerimi bi podprli prehod na podnebno nevtralnost. Evropski lokalni in regionalni politiki pri tem svarijo pred enostavno prerazporeditvijo regionalnih, tj. kohezijskih sredstev EU in pred centraliziranim upravljanjem novega sklada.

Po pričakovanjih naj bi naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor do leta 2030 spodbudil naložbe v višini bilijona evrov. Z novim skladom v podporo prehodu na podnebno nevtralnost na območjih, ki so odvisna od ogljično intenzivnih industrijskih panog, pa se je Komisija odzvala na zahteve regij in mest EU. Evropski odbor regij (OR), skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU, se je zadnji dve leti zavzemal za namenski instrument financiranja EU, s katerim bi podprli razogljičenje evropskih gospodarstev, zmanjšali tveganje izgube delovnih mest in dobička ter obvarovali ekonomsko in socialno kohezijo.

„Doseganje podnebne nevtralnosti v Evropi do leta 2050 ni več stvar izbire, temveč nuja. V ta namen so potrebne temeljne strukturne reforme v vseh regijah in mestih. Zdaj morajo države članice pokazati solidarnost, seči v žep in zagotoviti dodatna sredstva, ki se bodo upravljala v partnerstvu med vsemi ravnmi upravljanja,“ je dejal predsednik OR Karl-Heinz Lambertz . „Zato je izjemno pomembno, da se je Evropska komisija odločila za ustanovitev sklada v okviru kohezijske politike EU in tako poskrbela za povezavo z obstoječimi strukturnimi skladi EU,“ je še poudaril. „Da pa bo ta sklad uspešen, mora biti njegovo upravljanje dosledno, pri čemer je treba preprečiti centralizacijo upravljanja v Bruslju ali prestolnicah EU.“

V zvezi s proračunskimi posledicami je reški župan in poročevalec OR o mehanizmu za pravični prehod Vojko Obersnel (PES/HR) dejal: „Veseli nas, da bodo vse prizadete regije deležne podpore iz Sklada za pravični prehod in da bodo zagotovljena dodatna sredstva. Vendar sredstva v višini 7,5 milijarde evrov ne odtehtajo ostrih rezov v skupnem proračunu za kohezijsko politiko, o katerih razpravlja Svet. Od obljub Komisije o dodatnih sredstvih si veliko obetamo, obenem pa se sprašujemo, ali bodo regijam tudi dejansko prinesle koristi.“ V zvezi s trenutnimi pogajanji o proračunu EU za obdobje 2021–2027 pa je dodal: „Obstaja tveganje, da bo nadaljnje zmanjšanje kohezijskih sredstev, ki ga je predlagalo finsko predsedstvo, nazadnje sprejeto, da bi pokrili potrebe po financiranju nove pobude. Proti taki rešitvi se bomo borili skupaj z Evropskim parlamentom in vsemi kohezijskimi deležniki.“

Revizija veljavnih pravil o državni pomoči, napovedana v sporočilu o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor in predlogu o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, je v skladu z že sprejetim stališčem OR. S tem se obenem prvič konkretno upošteva dolgotrajen poziv OR, da se za kohezijsko politiko uporabi ista izjema, ki se uporablja za sredstva, ki jih neposredno upravlja Komisija (npr. program Obzorje).

„Pozdravljamo, da Evropska komisija predlaga več prožnosti pri pravilih o državni pomoči za regije, ki jih je prizadelo opuščanje premoga,“ je povedal Mark Speich (EPP/DE), deželni sekretar Severnega Porenja-Vestfalije in poročevalec za mnenje OR o socialno-ekonomskem prestrukturiranju premogovniških regij v Evropi . Dodal je še: „Komisija se tako odziva na priporočila OR. Zdaj je treba ugotoviti, kako je mogoče to prožnost najbolje izkoristiti. Prihodnja pravila o državni pomoči bi morala omogočati tudi spodbujanje naložb podjetij, da se zmanjša nevarnost izgube delovnih mest. To pravico bi morale imeti vse regije, ki jih je prizadelo opuščanje premoga.“

Evropski odbor regij bo mnenje o mehanizmu za pravični prehod predvidoma sprejel marca.

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel. : +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu