Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor: mesta in regije v polni pripravljenosti  
Na konferenci COP25 v Madridu so člani Evropskega odbora regij pozdravili sporočilo o evropskem zelenem dogovoru ter opozorili na odločilno vlogo mest in regij pri doseganju podnebne nevtralnosti EU

Evropska komisija je objavila sporočilo Evropski zeleni dogovor, ki mu je priložen časovni načrt izvajanja. Med načrtovanimi ukrepi so ambicioznejši energetski in podnebni cilji ter nove strategije in zakonodaja za prilagajanje podnebnim spremembam, izboljšanje kakovosti zraka in zaščito biotske raznovrstnosti. Medtem ko so na podnebni konferenci COP25 pogajanja o pravilih mednarodnega trga ogljika zastala, je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU pozvala pogodbenice Pariškega sporazuma, naj okrepijo sodelovanje z mesti in regionalnimi oblastmi, saj bo le tako mogoče učinkovito ukrepati proti podnebnim spremembam in zaustaviti globalno segrevanje.

Člani Evropskega odbora regij (OR) so se v zadnjem tednu podnebnih pogajanj v sklopu konference COP25 sestali na delovni seji, na kateri so razpravljali o sporočilu o evropskem zelenem dogovoru. Opozorili so, da imajo mesta in regije že zdaj ambicioznejše cilje kot nacionalne vlade, ter ponovno poudarili, da so pripravljeni na lokalni ravni storiti vse potrebno za prehod na podnebno nevtralnost.

Člani pozdravljajo sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, saj vsebuje zelo ambiciozen in celovit načrt ukrepanja. V okviru tega načrta se zeleni dogovor povezuje z glavnimi ekonomskimi in finančnimi mehanizmi EU, s čimer se približujemo v prihodnost usmerjenim integriranim politikam.

Prvi podpredsednik in vodja delegacije OR na konferenci COP25 Markku Markkula je dejal: „Evropska unija mora še naprej ohraniti vodilno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju. Sporočilo o evropskem zelenem dogovoru prihaja ob pravem času, saj vstopamo v zadnji krog pogajanj o celovitem izvajanju Pariškega sporazuma. OR ponavlja svoje zaveze, da bo v celoti prispeval k ciljem zelenega dogovora, skrbel, da bodo mesta in regije v ta prizadevanja polno vključena in da nihče ne bo zapostavljen.“

Sporočilo Evropski zeleni dogovor vsebuje prvi časovni načrt ključnih politik in ukrepov za uresničitev prehoda Evrope na podnebno nevtralnost do leta 2050.

Člani, ki se udeležujejo konference COP25, poudarjajo, da je Evropski odbor regij pripravljen sodelovati pri obsežnem prihodnjem zakonodajnem delu, med drugim na področjih energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, mobilnosti, krožnega gospodarstva, gozdov in modrega gospodarstva.

OR pozdravlja obete, da bi cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za leto 2030 povišali na 50 %, obenem pa si prizadevali za povišanje na 55 %. Ob tem obžaluje, da v sporočilu ni ambicioznejših ciljev za obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost.

Pozdravlja načrtovane ukrepe za boj proti energijski revščini, zlasti napovedane sheme financiranja za obnovo stanovanjskih objektov zasebnih gospodinjstev in pobudo „val prenove“ za celoten gradbeni sektor.

OR je pripravljen sodelovati pri oblikovanju evropskega podnebnega pakta, ki ga bo izvajala Komisija skupaj z državljani ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, pa tudi s posvetovalnimi organi EU. Pozdravlja tudi omembo regij, ki se soočajo z največjimi izzivi.

Še zlasti pozdravlja mehanizem za pravičen prehod, vključno s skladom za pravičen prehod, ki je namenjen premogovniškim regijam in ogljično intenzivnim sektorjem. Obenem poudarja, da so v obdobju 2021–2027 poleg kohezijskih potrebna še dodatna sredstva.

V zvezi s prometom OR ponovno poziva k širšemu izvajanju načela „onesnaževalec plača“ in poudarja, da je treba uporabnikom zagotoviti cenovno ugodnejše, dostopnejše, bolj zdrave in čistejše alternativne mobilnostne rešitve. Pri tem opozarja, da imajo mesta in regije osrednjo vlogo pri celovitem prehodu na čisto mobilnost.

Člani sicer pozdravljajo strategijo za rast iz evropskega zelenega dogovora, s katero bi gospodarstvo EU postalo ogljično nevtralno, gospodarno z viri in konkurenčno, vendar obžalujejo, da ciljne vrednosti za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja niso količinsko opredeljene.

Zeleni dogovor mora prispevati k bolj trajnostni kmetijski proizvodnji in potrošnji v Evropski uniji. OR ponavlja svoj poziv za 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva in podvojitev območij ekološkega kmetovanja v državah članicah v primerjavi z letom 2017.

Člani pozdravljajo za marec 2020 načrtovani predlog evropskega „podnebnega zakona“, ki bo uzakonil cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Odbor je na podlagi izkušenj lokalnih in regionalnih oblasti pri izvajanju zakonodaje EU in pri oblikovanju politik pripravljen prispevati k odpravi obstoječih zakonodajnih nedoslednosti.

V svoji resoluciji o zelenem dogovoru, sprejeti 5. decembra, je OR predlagal ustanovitev foruma, v okviru katerega bi mesta in regije, Evropska komisija in države članice sodelovali pri spremljanju izvajanja zelenega dogovora.

Ozadje

Tukaj lahko preberete sporočilo za javnost o resoluciji o zelenem dogovoru, ki jo je Evropski odbor regij sprejel na plenarnem zasedanju 5. decembra 2019.

Kontaktna oseba: david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023