Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Večje podnebne ambicije in neposredni dostop do sredstev EU: lokalni voditelji želijo zeleni dogovor uresničiti na lokalni ravni  

Evropski odbor regij (OR) je pred odločilnim evropskim vrhom podal vrsto predlogov o uresničevanju zelenega dogovora na lokalni ravni. Mesta in regije v mnenju poročevalca Andriesa Gryffroyja (BE/EA) , poslanca flamskega parlamenta, zase zahtevajo osrednji položaj v pobudah zelenega dogovora in pozivajo, da se jim zagotovi neposredni dostop do sredstev EU ter z evropskim regionalnim pregledom kazalnikov ocenijo njihovi podnebni ukrepi in vpliv na podnebje. To so med drugim ključni predlogi v mnenju Vpliv podnebnih sprememb na regije: ocena evropskega zelenega dogovora . Ker dogovor o dolgoročnem proračunu EU, svežnju za okrevanje in ciljih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 še vedno ni sklenjen, lokalni voditelji svarijo, da bo nadaljnje odlašanje ogrozilo gospodarsko okrevanje po krizi zaradi COVID-19 ter zelo škodovalo lokalnim in regionalnim skupnostim povsod v EU.

Na vrhu političnega dnevnega reda EU ostajajo podnebni ukrepi in evropski zeleni dogovor – strategija EU za rast, katere cilj je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Evropski odbor regij je na decembrskem plenarnem zasedanju sprejel ključno mnenje o zelenem dogovoru , v katerem navaja priporočila za tri področja: upravljanje, financiranje in mehanizme spremljanja.

Poročevalec Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec flamskega parlamenta, je dejal: „Zeleni dogovor bo uspešen le, če bo podpiral pristop od spodaj navzgor. Pozivamo k tesnejšemu sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami, da se zagotovi, da bodo v njegovem središču regije in mesta. Več regij in mest je že sprejelo načrte za energetski prehod in lokalne zelene dogovore, ki pa so redko upoštevani v nacionalnih načrtih in strategijah. Predlagamo, da se podnacionalne ravni upravljanja celovito vključijo v pripravo in izvajanje nacionalnih načrtov ter se jim omogoči neposrednejši in lažji dostop do financiranja. Pripravljeni smo sodelovati z Evropsko komisijo in njenim Skupnim raziskovalnim središčem pri vzpostavitvi evropskega regionalnega pregleda kazalnikov, da bi na lokalni in regionalni ravni spremljali napredek pri izvajanju zakonodaje, politik in financiranja, ki so povezani s podnebjem in zelenim dogovorom.“

Odbor v zvezi z upravljanjem obžaluje, da se prispevki lokalnih in regionalnih oblasti na področju podnebja le redko odražajo v nacionalnih načrtih, ki jih pripravljajo v prestolnicah EU. Mesta in regije želijo na strukturiran način sodelovati pri snovanju in izvajanju nacionalnih načrtov za okrevanje po krizi zaradi COVID-19 ter naložb zelenega dogovora. Predlagajo, da se obvezna posvetovanja in dialogi na več ravneh razširijo na vsa področja zelenega dogovora, vključno z energijo in podnebjem, prevozom, biotsko raznovrstnostjo in ozelenitvijo mestnih območij.

Člani v zvezi s financiranjem svarijo pred centraliziranim upravljanjem sredstev EU. OR v mnenju o zelenem dogovoru poziva k neposrednemu dostopu mest in regij do sredstev EU, saj so lokalne in regionalne oblasti tiste, ki izvajajo večino ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter najbolje vedo, kakšne so dejanske razmere na terenu.

Sedanji predlogi za proračun EU namenjajo 30 % sredstev podnebnim ukrepom. Sveženj za okrevanje po krizi zaradi COVID-19, znan kot Next Generation EU, pa za podnebna vprašanja predvideva vsaj 37 % sredstev.

Člani v zvezi s spremljanjem opozarjajo, da so potrebni mehanizmi in kazalniki za natančno oceno učinkov podnebnih sprememb na lokalni in regionalni ravni, pa tudi za presojo dosežkov mest in regij pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter njihovega prispevka v boju proti podnebnim spremembam.

Odbor predlaga uvedbo evropskega regionalnega pregleda kazalnikov za dokumentiranje napredka pri izvajanju zelenega dogovora in načrtov za okrevanje na lokalni ravni. Ti kazalniki so potrebni, da bi ugotovili, kakšno je izhodišče posamezne regije za njen podnebni prehod, da bi bolje opredelili njene posebnosti, izzive in potrebe ter ocenili učinek podnebnih ukrepov.

Pred vrhom EU ta teden, namen katerega je sklenitev dogovora o nadgraditvi ciljev EU glede toplogrednih plinov do leta 2030 ter nenazadnje tudi o dolgoročnem proračunu EU in svežnju za okrevanje, so člani razpravljali s Svenjo Schulze , nemško zvezno ministrico za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost. Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij, je na začetku razprave dejal, da se morajo „države članice EU dogovoriti o zmanjšanju emisij ogljika za vsaj 55 % do leta 2030 ter brez odlašanja potrditi dolgoročni proračun in načrte EU za okrevanje. Sredstva morajo biti na voljo v prvi polovici leta 2021, sicer bo prepozno, da bi EU zaščitila lokalne skupnosti in ohranila naša gospodarstva.“

Ozadje

Lokalne in regionalne oblasti sprejmejo več kot 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in do 90 % ukrepov za prilagajanje nanje; poleg tega so odgovorne za več kot 65 % javnih naložb v EU, povezanih s podnebjem in okoljem.

Naš najnovejši intervju z Andriesom Gryffroyjem (BE/EA) lahko preberete tukaj .

Evropska komisija in Evropski odbor regij sta se 13. oktobra 2020 zavezala k novi fazi sodelovanja, da bi pospešila izvajanje zelenega dogovora v regijah in mestih Evrope. Komisijin izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je med razpravo lokalne in regionalne oblasti pozval, naj na področjih, ki so v njihovi pristojnosti, prevzamejo odgovornost za zeleni dogovor in mu dajo svoj pečat.  Sporočilo za javnost je na voljo tukaj.

Zeleni dogovor na lokalni ravni je nova pobuda Evropskega odbora regij, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. Pobuda „zeleni dogovor na lokalni ravni“ je zaživela 15. junija 2020 z vzpostavitvijo posebne delovne skupine, ki jo sestavlja 13 članov . Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

Na našem spletnem zemljevidu lahko najdete 200 primerov dobre prakse v zvezi z zelenim dogovorom.

Več informacij:

Fotografije 141. plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij so na voljo v galeriji OR Flickr .

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023