Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Portugalski predsednik vlade in podpredsednik Evropske komisije bosta z lokalnimi in regionalnimi voditelji razpravljala o prihodnosti Evrope  

Predsednik portugalske vlade António Costa in prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans bosta 31. januarja v ločeni razpravi lokalnim in regionalnim voditeljem predstavila svoje poglede na prihodnost Evropske unije. Njuna govora bosta osrednja politična dogodka prvega plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij (OR) v letu 2018, na katerem bo skupščina lokalnih in regionalnih oblasti med drugim predstavila svoja stališča o prihodnjem proračunu EU, kohezijski politiki in politiki mobilnosti.

Portugalski predsednik vlade o prihodnosti Evrope in načrtu za gospodarsko rast

Predsednik vlade António Costa , nekdanji župan Lizbone in član OR v obdobju 2010–2015, bo govoril o reformah, za katere se bo zavzemal v okviru Evropskega sveta v letu, ko bo ta začrtal prihodnjo usmeritev EU. Sam zagovarja reformo ekonomske in monetarne unije ter gospodarsko in socialno konvergenco v Evropi. Pred nedavnim je pozval k novi generaciji evropske konvergenčne politike, v kateri bodo večja vlaganja v izzive za Evropo in ves svet – na primer v energetski prehod, krožno gospodarstvo in digitalno družbo – povezana z reformami, prilagojenimi posamezni državi in usmerjenimi v rast, zaposlovanje in socialno kohezijo.

OR bo sprejel tudi resolucijo o letnem pregledu rasti Evropske komisije za leto 2018, v kateri naj bi opozoril, da gospodarsko rast v EU hromi podcenjevanje regij in regij in razlik med njimi, in poudaril, da morajo naložbe v evropske regije – kohezijska politika – ostati najpomembnejši naložbeni instrument EU. Mnenje o pregledu politike o enotnem digitalnem trgu, ki se ji posveča tudi Costa, pripravlja Alin-Adrian Nica (RO/EPP), župan občine Dudeștii Noi.

Storiti manj, a učinkoviteje? Prihodnost Evrope in boljša priprava zakonodaje

Frans Timmermans bo Evropski odbor regij nagovoril 31. januarja, le nekaj dni po ustanovni seji nove projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost. Projektna skupina pod vodstvom evropskega komisarja si prizadeva ugotoviti, katere pristojnosti lahko EU spet prenese na vlade držav članic, in premisliti, kako lokalne in regionalne oblasti tesneje vključiti v pripravo politik EU. OR v njej zastopajo trije njegovi člani, s predsednikom vred. Komisar Timmermans bo predstavil letni delovni program Evropske komisije in razpravljal o tem, kje so mogoče rešitve na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in kje so potrebne evropske rešitve.

V povezavi s to razpravo bo OR naslednji dan predložil resolucijo, s katero bi lahko predlogom Evropske komisije, ki evropske sklade povezujejo s strukturnimi reformami, pokazal „politični rdeči karton glede subsidiarnosti“.

Proračun EU in regionalne naložbe po letu 2020: pogled regij in mest

OR se bo dogovoril o stališču evropskih lokalnih in regionalnih oblasti o prihodnjem večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020 – proračunskem načrtu za prihodnjo generacijo politik EU pred maja pričakovanimi predlogi Evropske komisije. Marek Woźniak (PL/EPP), predsednik Velikopoljskega vojvodstva, bo predstavil mnenje o razmisleku o prihodnosti financ EU ob navzočnosti podpredsednika vlade Bolgarije Tomislava Dončeva, ki bo predstavil prednostne naloge bolgarskega predsedstva Sveta EU.

Na plenarnem zasedanju bodo člani OR sprejeli tudi druga mnenja, ki se nanašajo na kohezijsko politiko:

Resolucija o spremembi uredbe o skupnih določbah za sklade ESI v podporo strukturnim reformam

Za celovito izvajanje prenovljene evropske strategije za najbolj oddaljene regije, poročevalec Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), predsednik avtonomne skupnosti, Kanarski otoki;

Celostne teritorialne naložbe – izziv za kohezijsko politiko EU po letu 2020, poročevalec Petr Osvald (CZ/PES), mestni svetnik, Plzen;

Končni sklepi in priporočila skupine na visoki ravni za poenostavitev po letu 2020, poročevalec Oldřich Vlasák (CZ/ECR), mestni svetnik, Hradec Králové.

Evropa v gibanju

Evropa v gibanju je širok nabor pobud Evropske komisije, ki si prizadeva za posodobitev mobilnosti in prometa v EU. Člani OR bodo razpravljali o lokalnih in regionalnih posledicah prvega sklopa osmih zakonodajnih pobud o cestnem prometu. Ivan Žagar (SI/EPP), župan Slovenske Bistrice, bo predstavil osnutek mnenja o spodbujanju nemotene mobilnosti s poudarkom na cestninah, ki bi bolje zrcalile dejanske stroške cestnega prevoza. Drugo mnenje, pri katerem je poročevalec Spyros Spyridon (EL/EPP), mestni svetnik v Porosu, obravnava cestni promet z vidika delovne sile.

Na plenarnem zasedanju bodo sprejeta tudi naslednja mnenja:

Erasmus za lokalne in regionalne oblasti, poročevalec François Decoster (FR/ALDE), župan, St. Omer;

Pobuda za trajnostni razvoj modrega gospodarstva v zahodnem Sredozemlju, poročevalec Samuel Azzopardi (MT/EPP), mestni svetnik, Rabat;

Prihodnost programa COSME po letu 2020 z regionalnega in lokalnega vidika, poročevalec Robert Sorin Negoiță (RO/PES), župan, 3. mestna četrt Bukarešte;

Spodbujanje sožitja s konfliktnimi vrstami v okviru direktiv EU o naravi, poročevalec Csaba Borboly (RO/EPP), predsednik okrožnega sveta, Hargita.

Praktične informacije:

Kraj: stavba Paul-Henri Spaak – polkrožna dvorana (Evropski parlament)

Datum: 31. januar, 15.00–21.00, in 1. februar, 9.00–13.00

Dnevni red plenarnega zasedanja in dokumenti

• Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR.

Program plenarnega zasedanja za medije

Kontaktni naslov: PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023