Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prihodnost Evrope: regije in mesta bodo pisali naslednje poglavje evropske demokracije  

Člani OR so v navzočnosti podpredsednice Evropske komisije Dubravke Šuica pozdravili podporo Evropske komisije konvenciji za revizijo Pogodb EU in se zavezali, da bodo odigrali svojo vlogo pri izvajanju sklepov Konference o prihodnosti Evrope

V razpravi s podpredsednico Evropske komisije, pristojno za demokracijo in demografijo, Dubravko Šuica, so lokalni in regionalni predstavniki pozdravili podporo Evropske komisije konvenciji za revizijo Pogodb EU, ki jo je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila v svojem govoru o stanju v Uniji, ter potrditev, da bodo državljanski forumi postali stalni element procesa oblikovanja politik EU. Hkrati, kot je razvidno iz letnega poročila EU o stanju regij in mest za leto 2022, se Evropa sooča s številnimi izzivi, od vojne proti Ukrajini do podnebne in energetske krize, zaradi česar sta demokracija in solidarnost v EU pod največjim pritiskom. Zato lokalni in regionalni predstavniki vztrajajo, da je potrebno konkretno ukrepanje na podlagi sklepov Konference o prihodnosti Evrope (COFE) ter da bodo regije in mesta odigrali svojo vlogo s konvencijo ali brez nje.

Predsednik OR Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) je dejal: „Mi, lokalni in regionalni predstavniki smo del rešitve in si vsakodnevno prizadevamo najti rešitve. Kakor je navedeno v regionalnem in lokalnem barometru, 89 % lokalnih in regionalnih predstavnikov želi, da bi imele regije in mesta večji vpliv na prihodnost Evropske unije. Pozivamo k učinkovitemu sodelovanju med institucijami EU pri nadaljnjem ukrepanju po Konferenci o prihodnosti Evrope, ob polnem sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti, tudi v prihodnji konvenciji.

Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo, je dejala: „Sedanji geopolitični dogodki nas opominjajo, da ne smemo izgubljati časa za vzpostavitev demokratične odpornosti od znotraj. Evropski odbor regij je bil ključni partner na Konferenci o prihodnosti Evrope. Zdaj je čas, da se vizija spremeni v konkretne ukrepe, začenši s tesnejšim sodelovanjem državljanov. Komisija je določila smer: državljanski forumi bodo postali del oblikovanja politik, naša spletna orodja pa bodo posodobljena. Naslednje leto bomo predstavili sveženj ‚Obramba demokracije‘, ki odgovor na predloge državljanov. Lokalne in regionalne oblasti so ključnega pomena za zdravo in močno demokracijo. Pobuda ‚Gradimo Evropo z lokalnimi svetniki‘ je zavezništvo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi brez primere. Vse člane Odbora pozivam, naj poskrbijo za njen uspeh.

Lokalni in regionalni predstavniki so pozdravili tudi dejstvo, da je predsednica Komisije Ursula von der Leyen podprla poziv Evropskega parlamenta h konvenciji o reviziji Pogodb, ki jo je ponovila podpredsednica Šuica. OR je ta poziv že podprl v svoji resoluciji iz junija 2022 o izidu Konference o prihodnosti Evrope. Člani OR bi morali biti v celoti vključeni v prihodnjo konvencijo, da bi zastopali več kot milijon regionalno in lokalno izvoljenih politikov v Evropi. To bi se moralo odražati v sestavi konvencije, zlasti glede na to, da nekateri politiki zastopajo regije z zakonodajnimi pooblastili.

Ker sta komuniciranje in ozaveščanje temeljna elementa spremljanja Konference o prihodnosti Evrope, člani OR v celoti podpirajo potrditev Evropske komisije, da bodo državljanski forumi, uvedeni v okviru Konference o prihodnosti Evrope, postali stalno orodje za prihodnje oblikovanje politik EU. Evropska mreža regionalnih in lokalnih svetnikov EU je popolnoma operativna in deluje v sinergiji z mrežo Evropske komisije Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin(Building Europe with Local Councillors, BELC). Lokalni dogodki in dialogi z državljani potekajo in bodo potekali po vsej EU, še posebej v okviru naslednjih evropskih volitev.

Ozadje:

-Letno poročilo EU o stanju regij in mest za leto 2022

-Regionalni in lokalni barometer 2022

-Resolucija OR o izidu in nadaljnjih ukrepih glede konference o prihodnosti Evrope z njegovimi stališči in predlogi v zvezi s predlogi Konference o prihodnosti Evrope, pomembnimi za OR ter mesta in regije, vključno z revizijo Pogodb.

-Resolucija OR Predlogi Evropskega odbora regij v zvezi z delovnim programom Evropske komisije za leto 2023

Kontaktni osebi:

Monica Tiberi – uradna govorka predsednika

Tel. +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tiskovna predstavnica

Tel. +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023