Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prihodnji proračun EU: spodkopavanje kohezijske politike lahko spodkoplje prihodnost Evrope  

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je danes opozoril, da se Kohezijskega sklada EU ne sme zmanjšati in da mora biti še naprej na razpolago vsem regijam in mestom, če želi Evropska unija bolj enotno, vključujočo, okolju prijazno in obetavnejšo prihodnost. Odzval se je namreč na dokument, ki ga je danes objavila Evropska komisija, v katerem so opisane možnosti za proračun EU po letu 2020 in ki vključuje precejšnje zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko EU.

Sklicujoč se na izjave Evropskega sveta in Evropske komisije , ki sta priznala dodano vrednost kohezijske politike, in na nedavno podporo, ki so jo izrazile portugalska , italijanska in nemška vlada, je predsednik Lambertz dejal: „Prihodnji proračun EU bo določil prihodnost Evropske unije. Kohezijska politika kot glavno orodje EU za naložbe in solidarnost pomaga ustvarjati delovna mesta, podpirati MSP, krepiti inovacije in se spopadati s podnebnimi spremembami. Spodkopavanje kohezije lahko spodkoplje prihodnost enotne EU 27 držav. V Rimski izjavi EU, podani šele lani, je izražena podpora Evropi, ki vsem ravnem oblasti, tudi lokalnim in regionalnim oblastem, dopušča, da krepijo evropski potencial za inovacije in rast. Evropski svet in Komisija odkrito priznavata dosedanji pozitiven učinek kohezijske politike, zato je treba v prihodnjem proračunu EU naložbam nameniti enak delež kot v tekočem programskem obdobju, tj. 34,2 %.

V zvezi z razpravo o večletnem finančnem okviru – v katerem bodo določene omejitve letne porabe za vse politike EU v obdobju 2012–2027 –, ki je na dnevnem redu naslednjega neformalnega srečanja Sveta EU 23. februarja, in s predlogom, ki naj bi ga Evropska komisija objavila 2. maja, lokalne in regionalne vlade skrbi, da se bodo zaradi novih prednostnih nalog, kot so varnost in migracije, zmanjšala sredstva za kohezijsko politiko.

Predsednik Lambertz je ponovil nedavni poziv Evropskega odbora regij – skupščine 350 lokalnih in regionalnih voditeljev – da bi morale države članice povečati svoje prispevke v prihodnji proračun EU z 1,1 % na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka, kar je tudi stališče Evropskega parlamenta. „Če hočemo ambiciozno Evropo, potrebujemo ambiciozen proračun. Z več sredstvi lahko Evropa naredi več: nikoli ne bomo dosegli resnično socialne, vključujoče in okolju prijaznejše Evrope, z boljšim življenjem za vse državljane, če ne bodo države članice več prispevale v malho EU. Prihodnost Evrope je zdaj v rokah voditeljev EU-27. Upamo, da pripravljajo učinkovit, prožen in ambiciozen ljudski proračun, ki bo Evropi omogočal, da se sooči z današnjimi izzivi in premaga izzive prihodnosti“, je dodal predsednik.

OR je v želji po trdni kohezijski politiki za vse regije in mesta po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji EU, ki zastopajo mesta in regije, ustanovil zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance : gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Od ustanovitve oktobra lani se je zavezništvu pridružilo skoraj 3000 podpisnikov, med njimi lokalne in regionalne oblasti, poslanci Evropskega parlamenta, ministri EU, poslovna združenja, predstavniki akademskih krogov, sindikati in možganski trusti.

Kontaktni podatki:

pressecdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023