Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Odtegnitev financiranja sprejemljiva le v primeru sistematičnih kršitev načela pravne države  
Intenzivnejše spremljanje na ravni EU bi bilo dobro za državljane, lokalno demokracijo in lokalno gospodarstvo

Lokalni in regionalni voditelji iz vse Evropske unije so podprli predloge Evropske komisije in Evropskega parlamenta za krepitev pravne države, ki predvidevajo možnost kaznovanja držav v primeru hudih in sistematičnih kršitev. Evropski odbor regij (OR) je institucije EU pozval k spodbujanju kulture spoštovanja načela pravne države z večjim vključevanjem lokalnih skupnosti, tudi javne uprave in mrež varuhov človekovih pravic, ki delujejo na lokalni in regionalni ravni.

Odbor v priporočilih , sprejetih 12. februarja na prvem plenarnem zasedanju v novem petletnem mandatu, poudarja potrebo po širšem in intenzivnejšem spremljanju, za katero bi bila namenjena ustrezna sredstva. Cilj je, da se na podlagi rednih srečanj na regionalni in nacionalni ravni ter na podlagi seznama meril pravne države, ki ga je pripravil Svet Evrope – najpomembnejša evropska organizacija za spremljanje spoštovanja človekovih pravic – izdela objektivna in pregledna ocena pravne države. Ta proces bi se sklenil z letno konferenco v mestu, ki je še posebej zavezano dobremu upravljanju. Odbor v mnenju posebej poudarja pomen posvetovanja s pravosodnimi mrežami ter lokalnimi odvetniškimi združenji ter povečanja finančne podpore za civilno družbo in neodvisne medije, zlasti na lokalni ravni.

Mnenje je predstavil Christophe Rouillon , predsednik skupine Stranke evropskih socialistov v OR in župan francoskega mesta Coulaines: „Pravna država ni le ena od temeljnih skupnih vrednot Evropske unije, temveč tudi nujen pogoj za njeno delovanje. Civilna družba ter lokalne in regionalne oblasti imajo pomembno vlogo pri krepitvi pravne države. Menimo, da je v primeru kršitev načel pravne države potrebna kazen, vendar je treba kaznovati kršitelje, in ne žrtev. Odbor se že dolgo zavzema za to, da evropske regije in mesta ne bi bili kaznovani za kršitve načela pravne države, za katere so odgovorne nacionalne vlade. V tem mnenju smo predstavili, kako lahko tesnejše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, torej civilno družbo, pravnimi zagovorniki in javno upravo na lokalni ravni, prispeva k varovanju in spodbujanju kulture pravne države.“

„Naša priporočila so pomembna iz dveh razlogov. Prvič, mnenje priča o tem, kako lokalni in regionalni politiki iz vse Evrope podpirajo prizadevanja za krepitev pravne države. Drugič, naša priporočila vsebujejo konkretne predloge ukrepov na lokalni in regionalni ravni. Pri krepitvi pravne države ne gre le za načelno vprašanje, gre tudi za stroškovno učinkovitost. Menimo, da je usmerjanje finančnih sredstev prek sistemov s slabim upravljanjem – in v nekaterih primerih sistematičnim spodkopavanjem pravne države – neproduktivno in lahko ogrozi zaupanje Evropejcev, na katerem temelji projekt evropskega povezovanja. Intenzivnejše in temeljitejše spremljanje na ravni EU bi bilo dobro za državljane, lokalno demokracijo in lokalno gospodarstvo,“ je pojasnil g. Rouillon.

Dokument je sicer pripravil Franco Iacop (IT/PES), predsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine. Ker pa mu je decembra prenehal mandat v OR, je mnenje predstavil g. Rouillon.

Priporočila odražajo prepričanje, da zaradi narave upravljanja v Evropski uniji – v katerem sodelujejo evropski, nacionalni, regionalni in lokalni politiki ter javna uprava – spremljanje spoštovanja načela pravne države ne bi smelo biti omejeno na nacionalno raven. V skladu s tem prepričanjem je OR pozval, da bi bilo treba spremljati tudi EU kot pravni subjekt, in se zavzel za obnovitev postopka za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

OR med drugim predlaga, da se preuči, kako bi lahko v sistemu spremljanja v celoti izkoristili potencial Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Predlaga tudi pilotni projekt, v katerem bi s pomočjo zainteresiranih mest in regij izpopolnili merila za ugotavljanje spoštovanja pravne države.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023