Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu  

Regionalne in lokalne uprave imajo ključno vlogo v prizadevanju Evropske unije za spodbujanje družb brez diskriminacije. To so bile besede predsednika Odbora regij v razpravi o spodbujanju raznolikosti v EU, v kateri je sodelovala tudi evropska komisarka za enakost Helena Dalli.

Razprava je potekala zadnji teden evropskega meseca raznolikosti, ki ga je leta 2020 uvedla Evropska unija, da bi proslavila in spodbujala raznolikost in vključevanje ter obeležila 10. obletnico Evropske platforme za listine o raznolikosti. Člani OR in komisarka so v razpravi tudi pregledali napredek lokalnih in regionalnih oblasti pri spodbujanju enakosti spolov po objavi poročila o enakosti spolov v EU 2023.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je v svojem uvodnem nagovoru dejal: „Evropa je zaradi svoje raznolikosti bogata. Naši državljani morajo čutiti, da so v vsakem pogledu spoštovani ne glede na to, kje živijo. Občine in regionalne vlade so odgovorne za izvajanje politik, ki zagotavljajo spoštovanje vseh državljanov in njihove raznolikosti, kar sega od šolstva in ozaveščanja do vključevanja in varstva manjšin ter celo tega, na kakšen način gradimo in skrbimo za dostopnost. Kot dokazujejo mesta, ki so od Evropske komisije prejela nagrado za raznolikost za leto 2023 (povezava), so dobri zgledi številni. Nagrada je izjemno priznanje in spodbuda drugim mestom v Evropi, da okrepijo svoje strategije vključevanja.“

Helena Dalli, evropska komisarka za enakost, je poudarila: „Regije in lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri uresničevanju Unije enakosti. Znajo namreč hitro ukrepati in izvajati politike, ki prispevajo h krepitvi občutka pripadnosti in spodbujanju skupnih vrednot.Njihova prizadevanja nam kažejo, kaj učinkuje pri spodbujanju enakosti na lokalni ravni, in nam dajejo primere dobre prakse, ki lahko podprejo našo politiko na evropski ravni. Zato smo podvojili sredstva za podporo regijam pri boju proti diskriminaciji in nestrpnosti.“

OR je izrazil polno podporo politiki vključevanja in raznolikosti ter ukrepom, namenjenim uresničevanju cilja „oblikovanje Unije enakosti“, ki ga je zastavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V naslednjih mnenjih je podal konkretna priporočila: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025, akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025, strategija za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030), strategija za Rome 2020–2030, strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025 in strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. Zavzel se je za povečanje sredstev za izvajanje teh strategij in pozval Komisijo, naj ustanovi medinstitucionalno delovno skupino, da bo zagotovila sodelovanje evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav na teh političnih področjih.

Evropska komisija je želela opozoriti na vlogo lokalne in regionalne ravni pri izvajanju s tem povezanih strategij in ukrepov, zato je zasnovala nagrado evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti. Namen nagrade, za katero se lahko potegujejo vse lokalne in regionalne oblasti, je priznati delo mest pri ustvarjanju okolja, v katerem se vsi počutijo varne in lahko uresničijo svoj potencial. Nagrada se podeljuje v treh kategorijah: lokalnim oblastem z manj oziroma več kot 50 000 prebivalci ter posebna nagrada za pobude za enakost LGBTIQ. OR od leta 2022 sodeluje v žiriji.

Eden od prejemnikov nagrade je Valter Glavičić, župan Labina na Hrvaškem. Labin je bil nagrajen za svoja prizadevanja za vzpostavitev vključujočega okolja za etnične manjšine, v glavnem bosansko, srbsko in italijansko, ki so se na njegovem ozemlju naselile v času premogovništva.

Ozadje

Evropski mesec raznolikosti poteka v maju.Letos se osredotoča na raznolikost na delovnem mestu in spodbujanje vključujočega delovnega okolja. Njegov namen je ozaveščanje o tem, kako raznolikost koristi vsem, saj ustvarja prostor za več zamisli in zornih kotov, za talente ter znanja in spretnosti, s tem pa krepi blaginjo, izboljšuje postopke odločanja in veča potencial za produktivnost. Mesec raznolikosti vodi Evropska komisija skupaj s platformo EU za listine o raznolikosti, ki združuje 26 nacionalnih listin o raznolikosti. Te listine organizacijam javnega in zasebnega sektorja pomagajo pri oblikovanju in izvajanju učinkovitih politik raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu. Letos je poudarek na ocenjevanju raznolikosti in vključenosti.

Nagrado za evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti lahko prejmejo lokalne oblasti v EU, ki gradijo pravičnejše družbe s spodbujanjem raznolikosti in vključevanja z vidika spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in identitete LGBTIQ. Letošnji prejemniki, ki jih je Evropska komisija razglasila 27. aprila, prihajajo iz sedmih držav članic: Belgije, Finske, Hrvaške, Italije, Poljske, Portugalske in Španije.

Mnenja OR o petih oseh Unije enakosti:

Gradivo: dnevni red plenarnega zasedanja ter mnenja in amandmaji

Spletni prenos: na spletišču OR

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0) 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023