Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Hrana, kmetijski proizvodi in žgane pijače: lokalni in regionalni voditelji pozdravljajo poenostavljeno registracijo geografskih označb in boljšo zaščito pred goljufijami  

Boljša pravila in okrepljena vloga Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) so ključni za ohranitev bistva evropske kulturne in gastronomske dediščine, katere vrednost prodaje znaša 74,76 milijarde EUR.

Evropski odbor regij (OR) je v mnenju, ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju 30. novembra, podprl predlog Evropske komisije za združitev treh sistemov geografskih označb v enoten sistem s skupnimi določbami za kmetijske proizvode, živila, vina in žgane pijače. OR zlasti pozdravlja prenos deleža preučevanja vlog na EUIPO, saj ima ta učinkovita orodja za poenostavitev postopkov registracije, izboljšanje nadzora nad geografskimi označbami in boj proti goljufijam, kar bo v pomoč proizvajalcem proizvodov z geografsko označbo.

Geografske označbe so del kulturne in gastronomske dediščine Evropske unije. Vrednost prodaje teh proizvodov znaša 74,76 milijarde EUR, njihov delež v skupnem izvozu agroživilskih proizvodov EU pa 15,5 %. V času, ko cene kmetijskih surovin naraščajo, kakovostne proizvodne verige močno vplivajo na gospodarsko in socialno dejavnost v regijah, s katerimi so povezane, zlasti s svojim stabilizacijskim učinkom na regionalna gospodarstva.Hkrati omogočajo razvoj naložb, raziskav in inovacij v regijah ter zagotavljajo, da proizvajalci prejmejo pravičen delež.

Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), članica občinskega sveta mesta Couëtron au Perche (departma Loir-et-Cher), predsednica skupnosti občin Collines du Perche in poročevalka za mnenje, je dejala: „Geografske označbe so temeljnega pomena za evropsko identiteto: kdo si lahko predstavlja Francijo brez šampanjca, Italijo brez parmezana ali Španijo brez iberskega pršuta.Označbe so oblikovale naša ozemlja in še naprej igrajo temeljno vlogo pri razvoju podeželja, saj proizvajalcem zagotavljajo večji dohodek in prispevajo k privlačnosti podeželskih območij.So model za razvoj visokokakovostnega evropskega kmetijstva.OR je zato v prid trajnostnosti podprl razvoj sistema geografskih označb v smeri prostovoljnega pristopa, da bi proizvajalce in skupine proizvajalcev spodbudili k večjemu sodelovanju pri trajnostnem prehodu.“

Evropski poslanec in poročevalec za reformo geografskih označb Paolo De Castro (IT/S&D), ki je prispeval k razpravi o mnenju, je dejal: „Ne govorimo o revoluciji, temveč o razvoju edinstvenega sistema na svetu, ki že deluje in ob tem ustvarja vrednost, ne da bi bilo potrebno vlaganje kakršnihkoli javnih sredstev.Da bi učinkovito izboljšali položaj naših kakovostnih proizvajalcev, se osredotočamo na štiri glavne stebre: okrepitev vloge skupin proizvajalcev, povečanje zaščite, poenostavitev in pojasnitev vloge urada EUIPO ter trajnostnost.Ta uredba prvič ponuja možnost, da se z enim zakonodajnim besedilom uredijo vsi kakovostni proizvodi, hkrati pa varuje posebnosti vsakega sektorja.Upam, da bodo lahko v prihodnjih tednih vsi prispevali k izboljšanju besedila, da ta prizadevanja ne bodo prinesla možnosti le za nekatere, medtem ko bodo izgubljena priložnost za druge.“

Glavne točke mnenja so:

OR podpira tehnično strokovno znanje o pravicah intelektualne lastnine, ki ga nudi EUIPO, kar je glavna novost te reforme, ki jo je predlagala Evropska komisija. To strokovno znanje bi lahko zagotovilo pomembno podporo za krepitev zaščite geografskih označb. Vendar se geografske označbe ne bi smele upravljati kot blagovne znamke, v predlogu Evropske komisije pa bi moralo biti pojasnjeno, da lahko EUIPO pregled izvaja le na področju intelektualne lastnine.

Uredba bi morala opredeliti merila okoljske, gospodarske in družbeno-kulturne trajnostnosti, ki jih želi Komisija določiti prek skupin proizvajalcev, da bi ostala pod popolnim nadzorom evropskih sozakonodajalcev, Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Skupine proizvajalcev bi bilo treba spodbujati k izboljšanju njihove strukture, da bi učinkovito delovale in razvile močno kolektivno upravljanje geografskih označb. Vendar evropska harmonizacija ne bi smela ogroziti že vzpostavljenih in dobro delujočih nacionalnih sistemov.

Priznanje prispevka regionalnih in lokalnih organov pri pripravi in finalizaciji postopkov registracije je pomemben korak za izboljšanje sodelovanja med vsemi vpletenimi akterji.

OR, kot skupščina lokalnih in regionalnih organov EU, bi moral biti v celoti vključen v ocenjevanje novega sistema geografskih označb, saj imajo te teritorialni učinek.

Ozadje

Do 1. januarja 2021 so države članice na ravni EU registrirale 3306 geografskih označb. Več kot polovico teh so registrirale tri države članice: Italija (858), Francija (734) in Španija (354). Sledijo jim Grčija (270), Portugalska (190) in Nemčija (167).

Večina geografskih označb je bila registrirana v vinskem sektorju ter sektorju kmetijskih in živilskih proizvodov (49 % oziroma 44 % registriranih imen). Žgane pijače so predstavljale 7 % registriranih imen, aromatizirani vinski proizvodi pa 0,2 %.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain, predstavnica za medije

Tel.: +32 (473)52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023