Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Platforma Pripravljeni na prihodnost: razmislek o odločanju v EU, da bi se bolje odzvali na prihodnje izzive  

V postopku priprave in ocenjevanja zakonodaje EU se bo upoštevalo mnenje milijona izvoljenih regionalnih in lokalnih politikov in s tem prispevalo k iskanju konkretnih odgovorov na skrbi državljanov.

Prvega plenarnega zasedanja platforme Pripravljeni na prihodnost , ki mu je predsedoval podpredsednik Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič, so se udeležili trije člani OR, Mark Speich (DE/EPP), Anne Karjalainen (FI/PES) in Ulrika Landergren (SE/Renew Europe). Platforma Pripravljeni na prihodnost je glavni instrument agende Evropske komisije za boljše pravno urejanje , katere cilj je zmanjšati nepotrebna upravna bremena za državljane in podjetja ter pomagati, da bo zakonodaja EU ustrezna tudi v prihodnosti ter bolj digitalna in primerna za reševanje prihodnjih izzivov. Lokalna in regionalna raven upravljanja, ki je najbližja državljanom, je zastopana na srečanjih platforme v zgodnji fazi priprave in ocenjevanja zakonodaje EU. To je eden od dosežkov dela OR v projektni skupini za subsidiarnost in sorazmernost .

Evropski odbor regij (OR) v vladni skupini platforme Pripravljeni na prihodnost, v kateri je 27 predstavnikov vlad držav članic EU, zastopajo trije od šestih predsednikov komisij OR. Mreža regionalnih središč OR (RegHub), ki zbira informacije od mest in regij prek ciljno usmerjenih posvetovanj in jih združuje v poročilih o izvajanju izbranih politik EU, je ena od podskupin platforme.

Prvo plenarno zasedanje platforme je bilo priložnost za predhodno razpravo o temah za letni delovni program za leto 2021, ki bo pripravljen do konca leta. Razprava je potekala tudi o tem, kako bo platforma delovala v praksi, in o njenem poslovniku.

Mark Speich (DE/EPP), državni sekretar za evropske in mednarodne zadeve zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija in predsednik komisije OR za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve ( CIVEX ), je o novi platformi dejal: „I zkušnje in strokovno znanje evropskih regij in mest morajo imeti ključno vlogo pri nenehnem izboljševanju zakonodaje EU. Veseli me, da je nova platforma priložnost za vključevanje vidika lokalnih in regionalnih oblasti . Državljani od platforme veliko pričakujejo in želijo videti praktične rezultate številnih političnih sporočil. Zato jih tudi zelo zanima, kaj delamo in kaj dosežemo. Ob koncu našega mandata bomo morali pokazati rezultate. Evropske regije in Evropski odbor regij si po najboljših močeh prizadevajo izpolniti njihova pričakovanja.“

Teme, obravnavane v zvezi z letnim delovnim programom za leto 2021, kjer lahko neposredne izkušnje lokalnih in regionalnih oblasti pomagajo opredeliti morebitna ozka grla in konkretne težave pri izvajanju prava Unije, so bile: zmanjšanje upravnega bremena v zvezi s postopki označevanja, odobritve in izdajanja dovoljenj, na primer na področju kmetijstva, zdravstva, državne pomoči in infrastrukture; opredelitev pravil EU, ki povzročajo nedoslednost, nepotrebno zapletenost in prekrivanja; poenostavitev obveznosti poročanja za upravičence projektov, kjer bi se lahko uporabljalo načelo „samo enkrat“; podpora podjetjem pri uvajanju digitalnih rešitev in posodabljanju javnega sektorja.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europa), članica občinskega sveta švedske občine Kungsbacka in predsednica komisije OR za naravne vire (NAT), se je zavezala, da bo prispevala k temam, ki jih je predlagala Evropska komisija: „Mesta in regije imajo osrednjo vlogo pri izvajanju zakonodaje EU. OR je zato v dobrem položaju, da platformi pomaga opredeliti zakonodajo, ki bi jo lahko bolj digitalizirali in poenostavili. To velja tudi za poudarjanje pravil EU v zvezi s postopki poročanja, označevanja, odobritve in izdajanja dovoljenj.“

Anne Karjalainen (FI/PES), članica občinskega sveta občine Kerava in predsednica komisije za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC), je dodala: „ Praktični pristop Evropske komisije, ki izraža zavezanost spodbujanju pristopa aktivne subsidiarnosti, je zelo cenjen. OR bo mobiliziral svoje mreže, začenši s platformo RegHub, da bi delovanju platforme Pripravljeni na prihodnost zagotovil teritorialno legitimnost in prispeval svoje strokovno znanje, pridobljeno na lokalni in regionalni ravni. Paziti moramo, da razprave o podrobnostih zakonodaje ne bodo zasenčile vključujočega procesa, ki vodi do oblikovanja zakonodaje, primerne za reševanje glavnih izzivov socialno pravičnega zelenega in digitalnega prehoda, s katerimi se sooča EU.“

Po srečanju platforme Pripravljeni na prihodnost bosta potekala glasovanje o resoluciji o delovnem programu Evropske komisije za leto 2021 in razprava, v kateri bo podpredsednik Šefčovič na plenarnem zasedanju OR 10. decembra predstavil delovni program Evropske komisije za leto 2021 in prvo poročilo EU o strateškem predvidevanju.

Ozadje:

Platforma Pripravljeni na prihodnost je začela delovati 11. maja 2020. To je strokovna skupina na visoki ravni, ki pomaga Evropski komisiji pri njenih prizadevanjih za poenostavitev zakonodaje in zmanjšanje s tem povezanih nepotrebnih upravnih bremen in stroškov. Evropska komisija bo upoštevala mnenja platforme in tako zagotovila, da bo zakonodaja EU pomagala ljudem in podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ne pa jih ovirala. Delo platforme bo osredotočeno na teme, poudarjene v letnem delovnem programu. Platforma bo za vsako temo zbrala podatke, dokaze in prispevke o možnostih za poenostavitev in zmanjšanje nepotrebnih stroškov posebnih predpisov EU, ne da bi pri tem ogrozila doseganje njihovih ciljev. Platforma bo nato pripravila mnenja, v katerih bo upoštevala tudi možnosti digitalizacije in zgoščenost zakonodaje. Ta prizadevanja so del agende Evropske komisije za boljše pravno urejanje.

Projektno skupino OR za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ je Evropska komisija ustanovila novembra 2017 z naslednjimi cilji:

– oblikovanje priporočil za boljšo uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

– opredelitev področij, kjer bi se delovanje lahko ponovno preneslo ali dokončno vrnilo na raven držav članic EU;

– iskanje načinov za boljše vključevanje regionalnih in lokalnih oblasti v oblikovanje in izvajanje politik EU.

Skupini je predsedoval prvi podpredsednik Komisije Franz Timmermans, sestavljali pa so jo trije predstavniki OR in trije predstavniki Evropskega parlamenta.

Projektna skupina je leta 2018 predložila končno poročilo z naslovom Nov način dela, ki temelji na konceptu aktivne subsidiarnosti , kar pomeni, da je treba v celoti upoštevati prispevek lokalne in regionalne ravni, da se zagotovi ustrezna dodana vrednost EU v vseh fazah oblikovanja, sprejemanja in izvajanja zakonodaje EU.

Mreža regionalnih središč (RegHub) Evropskega odbora regij (OR) je mreža evropskih regij in mest za ocenjevanje izvajanja politik EU. Trenutno jo sestavlja 36 temu namenjenih „kontaktnih točk“. To so uslužbenci lokalne ali regionalne uprave, ki zbirajo tehnične povratne informacije deležnikov o njihovih konkretnih izkušnjah z izvajanjem politik EU na lokalni ali regionalni ravni. Mreža tako prispeva lokalno in regionalno razsežnost k oblikovanju politik na ravni EU in povečuje njihovo podprtost z dokazi.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023