Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pošteno, pravično in uresničljivo: ‎ Uspeh podnebnega svežnja EU „Pripravljeni na 55“ je odvisen od sodelovanja vseh mest in regij  

Evropski odbor regij (OR) se je odzval na sveženj Evropske komisije „Pripravljeni na 55“ , katerega namen je emisije ogljika v EU do leta 2030 zmanjšati za 55 %. OR poziva, naj imajo nova in posodobljena pravila osrednjo vlogo in omogočajo neposredno financiranje mest in regij, ki imajo pri prehodu na podnebno nevtralnost pravne pristojnosti in so blizu ljudem.

Podnebni sveženj, ki ga je danes predlagala Evropska komisija, je namenjen zmanjšanju emisij iz industrije, stavb, prometa in rabe zemljišč ter bo imel pomembne posledice za vse evropske regije, podjetja in državljane, pri čemer se bo načelo „onesnaževalec plača“ prenašalo tudi v prakso. Pomembno je, da sveženj s prenovljeno vizijo za oblikovanje cen ogljika kot osrednjo točko prispeva k teritorialni koheziji. Sveženj mora zadovoljiti potrebe vseh ozemelj in povečati udeležbo, dodelitev prihodkov in dostop do neposrednega financiranja na področju zelenih naložb ter podnebnih socialnih odhodkov za lokalne in regionalne oblasti, ki so odgovorne za izvajanje 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „ Evropski prehod na podnebno nevtralnost bo uspešen le, če bo v središče postavljal potrebe ljudi, upošteval posebnosti vsakega ozemlja in ne bo zapostavljal nobenih prebivalcev ali regij. Najprej moramo zmanjšati birokracijo in zagotoviti neposreden dostop evropskih lokalnih in regionalnih oblasti do sredstev EU. Evropa potrebuje zeleno in pravično okrevanje, s pomočjo katerega bo mogoče reševati podnebno krizo, krepiti odpornost, podpirati inovacije in ustvarjati lokalna delovna mesta. Okrepiti je treba vlogo mest, regij in vseh naših državljanov pri pospeševanju zelenega prehoda na področjih, kjer imajo pristojnosti, kot so energetska učinkovitost stavb, trajnostni promet, zaščita biotske raznovrstnosti in boj proti energijski revščini. Zato smo začeli vseevropsko kampanjo za zeleni dogovor na lokalni ravni .“

Župan Seville, Juan Espadas Cejas (ES/PES), predsednik komisije ENVE OR in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni , je dejal: „ Sveženj ‚Pripravljeni na 55‘ je izhodišče za novo podnebno revolucijo. Ta mora biti ambiciozna, vendar hkrati vemo, da prinaša veliko stroškov. Podnebne spremembe bodo vplivale na vsakogar in vsa ozemlja, vendar bodo posledice najprej občutili najranljivejši v družbi. Na področju stanovanj, mobilnosti, energije in drugih področjih ter pri doseganju „pripravljenosti na 55“ imamo pomembno vlogo, saj moramo zagotoviti enakost in močno socialno podporo, da ne bo nihče in noben kraj zapostavljen.

EU si z novim in posodobljenim sklopom energetskih in podnebnih zakonov prizadeva zmanjšati emisije za 55 % do leta 2030 in doseči neto ničelno bilanco do leta 2050. Sveženj „Pripravljeni na 55“ je pomemben steber strategije Unije za podnebne ukrepe in rast. Sestavlja ga 13 zakonodajnih predlogov, ki obravnavajo različne vidike zelenega prehoda, temelji pa na obnovljenem sistemu trgovanja z emisijami. Cilj revizije direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami je spodbuditi trgovanje z emisijami v gradbeništvu in sektorju cestnega prometa, kjer imajo lokalne in regionalne oblasti strokovno znanje in pristojnosti za uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora in socialno pravičnega prehoda.

Tako kot v Skladu za pravični prehod je treba vlogo evropskih regij in mest priznati tudi v socialnem podnebnem skladu, saj lahko prevelika centralizacija ogrozi teritorialno kohezijo in socialno pravičnost prehoda na zeleno gospodarstvo. Sveženj „Pripravljeni na 55“ zadeva tudi energetsko učinkovitost stavb, pri čemer se je na tem področju marca 2021 začelo okrepljeno sodelovanje med Evropskim odborom regij in Evropsko komisijo.

S svežnjem „Pripravljeni na 55“ bo posodobljena veljavna zakonodaja EU:

 • Pregled sistema EU za trgovanje z emisijami
 • Revizija uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu
 • Revizija uredbe o porazdelitvi prizadevanj
 • Sprememba direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
 • Sprememba direktive o energetski učinkovitosti
 • Revizija direktive o infrastrukturi za alternativna goriva
 • Sprememba uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO 2 za avtomobile in kombinirana vozila
 • Revizija direktive o obdavčitvi energije

Novi zakonodajni predlogi iz svežnja „Pripravljeni na 55“:

 • Nova gozdarska strategija EU
 • Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah
 • Socialni instrument za podnebne ukrepe
 • Letalstvo ReFuelEU – trajnostna letalska goriva
 • FuelEU pomorstvo – zeleni evropski pomorski prostor

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023