Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prvi FORUM O MEJAH in 10. seja platforme EZTS  

9.–10. november 2020, Pariz

Čezmejna operativna misija (Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)) bo v sodelovanju z Evropskim odborom regij in Evropsko komisijo 9. in 10. novembra 2020 v Parizu gostila prvi FORUM O MEJAH in deseto letno srečanje platforme EZTS. Na dogodku se bodo zbrali visoki predstavniki lokalne, regionalne, nacionalne in evropske ravni, med njimi komisarka Elisa Ferreira, predsednik OR Apostolos Tzitzikostas in ministri iz Francije, Nemčije, Italije, Madžarske, Luksemburga in Poljske. Dogodek bo organiziran pod pokroviteljstvom francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Kriza COVID-19 je ob nenadnem zaprtju mej zaradi pandemije postavila evropske notranje meje v središče politične razprave. To je močno vplivalo na obmejne regije, saj čezmejna ozemlja zajemajo približno 40 % Evrope in več kot dva milijona Evropejcev dnevno prečka mejo zaradi dela.

Cilj foruma o mejah je ustvariti prostor za razpravo, ki bi imel daljnosežno politično odmevnost in opozarjal na potrebe čezmejnih območij. Povezal bo lokalne, nacionalne in evropske akterje na področju čezmejnega sodelovanja, ki bodo znova potrdili svoje skupne cilje, utrdili svoj položaj v politični razpravi ter okrepili evropsko čezmejno zavezništvo državljanov.

Dogodek bo potekal v času, ko Evropa praznuje 30-letnico programov sodelovanja Interreg*, 10-letnico platforme EZTS** in začetek izvajanja Aachenske pogodbe, dvostranskega sporazuma med Francijo in Nemčijo o tesnejšem sodelovanju in povezovanju.

Za več informacij obiščite www.bordersforum.eu .

Opomba za urednike:

* Interreg je eden ključnih instrumentov Evropske unije, ki s financiranjem projektov podpira čezmejno sodelovanje. Njegov cilj je skupno obravnavanje izzivov in iskanje rešitev na področjih, kot so zdravje, okolje, raziskave, izobraževanje, promet, trajnostna energija in mnoga druga.

** Evropska združenja za teritorialno sodelovanje so evropski pravni instrument za lajšanje in spodbujanje čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Subjektom iz različnih držav članic omogočajo, da se povežejo v nov subjekt s polno pravno osebnostjo.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mob. tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :