Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Strategija „od vil do vilic“: regije in mesta morajo biti vključeni v pomoč proizvajalcem, varovanje okolja in borbo proti prehranski revščini po krizi  

OR poziva k popolni skladnosti strategije EU s skupno kmetijsko politiko in cilji zelenega dogovora

Pandemija COVID-19 je razkrila tesne povezave med javnim zdravjem, ekosistemi in prehranskimi sistemi. V mnenju, ki ga je pripravil Guido Milana (IT/PES) in je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij, lokalni in regionalni voditelji pozdravljajo strategijo „od vil do vilic“, vendar pozivajo k večjemu poudarku na kratkih dobavnih verigah ter lokalnih in regionalnih oblikah proizvodnje, ki temeljijo na dobrobiti živali in zaščiti okolja ter hranilni vrednosti.

Strategija „od vil do vilic“ za trajnostno hrano je steber evropskega zelenega dogovora, ki je vodilna pobuda EU, in načrta EU za okrevanje. Evropska komisija je 20. maja 2020 predstavila strategijo, ki zajema vse člene v prehranski verigi, od proizvodnje do potrošnje. Njen cilj je vzpostaviti trajnostni prehranski sistem v EU, ki bo varoval prehransko varnost ter zdravje ljudi in okolje.

V mnenju OR Od vil do vilic: lokalni in regionalni vidik , ki ga je pripravil član občinskega sveta Olevano Romano (Rim) in nekdanji poslanec Evropskega parlamenta Guido Milana (IT/PES), je poudarjeno, da morata biti skupna kmetijska politika in skupna ribiška politika po letu 2020 popolnoma usklajeni s cilji strategije „od vil do vilic“ in cilji strategije Biotska raznovrstnost do leta 2030 .

Strategija „od vil do vilic“ lahko pripomore k temu, da se dostop do hrane, ki je osnovno, a temeljno vprašanje, vrne v središče politične razprave. Pandemija je dejansko povečala neenakosti, zato moramo poskrbeti, da bodo prehranski sistemi pravičnejši in bolj trajnostni. Vendar obžalujemo pomanjkanje skladnosti, saj zaradi pomanjkanja ambicioznosti v pregledu SKP obstaja tveganje, da bo vse ogroženo, “ je dejal poročevalec Milana.

OR podpira strategijo „od vil do vilic“ in cilje Komisije glede zmanjšanja pesticidov, kemičnih gnojil in antimikrobikov ter glede povečanja ekološkega kmetovanja. Poleg tega poziva k temeljiti oceni učinka količinsko opredeljenih ciljev in k spremljanju doseženega napredka.

Poudarja, da je za spodbujanje lokalne in regionalne razsežnosti javno naročanje živil eden od ključnih elementov pri uresničevanju prehoda na trajnostni prehranski sistem na lokalni in regionalni ravni. Kupna moč javnih organov znaša 14 % BDP EU, zato lahko javno naročanje močno podpre povpraševanje po trajnostnih proizvodih. Institucionalno povpraševanje je pomembno za povečanje uporabe trajnostnih živil in odpiranje tržnih priložnosti za male dobavitelje.

Regije in mesta so lahko ključni akterji pri prehodu na bolj trajnosten prehranski sistem, zato morajo biti vključeni v izvajanje in spremljanje strategije. Da bi se bolje upoštevale potrebe regionalnih oblasti, bi morale imeti te možnost, da še naprej opravljajo svojo vlogo organov upravljanja in sodelujejo pri oblikovanju ekoshem na evropski in nacionalni ravni.

Preberite intervju z Guidom Milano, poročevalcem za mnenje o strategiji „od vil do vilic“

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023