Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije Evrope morajo ostati ključni akterji skupne kmetijske politike EU  

Evropski odbor regij pred odločilnim glasovanjem v Odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) poziva, naj regije Evrope ohranijo ključno vlogo pri upravljanju in izvajanju skupne kmetijske politike EU (SKP).

V odboru AGRI Evropskega parlamenta bo v ponedeljek popoldan potekala izmenjava mnenj o treh predlogih na področju SKP, ki bodo dani v glasovanje v prihodnjih mesecih. Sedanje poročilo odbora AGRI o uredbi o strateških načrtih SKP , ki ga je pripravila Esther Herranz Garcia (ES/EPP), omejuje in ogroža vlogo in avtonomijo regij Evrope pri upravljanju SKP.

OR je zlasti zaskrbljen zaradi kompromisa, ki se predlaga v zvezi s členom 110; ta bi namreč vlogo regij omejil zgolj na ukrepe izvajanja, določene na nacionalni ravni. Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, opozarja, da bi s takšnim organizacijskim pristopom k Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja lahko izgubili bogate izkušnje z upravljanjem sredstev, ki so jih skozi leta pridobile mnoge evropske regije.

„Za uspeh prihodnje skupne kmetijske politike je izrednega pomena, da kompromisi, o katerih se bodo dogovorili politični koordinatorji v Evropskem parlamentu, vsebujejo jasen sklic na vlogo regij kot upravljavskih organov prihodnje SKP,“ poudarja predsednik Lambertz.

OR se zavzema za politiko, ki ohranja neposredno povezavo s podeželjem – z aktivnim vključevanjem regij EU, med drugim z njihovo vlogo pri oblikovanju in izvajanju kmetijske politike in politike za razvoj podeželja na lokalni ravni, kar je ključnega pomena.

„Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo je prejšnji teden glasoval za okrepitev vloge in avtonomije evropskih regij pri upravljanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Bilo bi obžalovanja vredno, če bi odbor AGRI glede upravljanja SKP in sklada za razvoj podeželja glasoval popolnoma drugače. Podpora Evropskega parlamenta je zdaj, ko države članice zahtevajo ponovno decentralizacijo SKP, odločilnega pomena,“ pojasnjuje poročevalec OR za mnenje o reformi SKP Guillaume Cros (FR/PES) , podpredsednik regionalnega sveta Occitanie.

Več informacij:

Mnenje OR o SKP po letu 2020

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
08.02.2023