Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor – majhne skupnosti lahko veliko prispevajo  
Izvajanje okoljske politike na podobčinski ravni je ključnega pomena za prilagajanje na ‎ uničujoče učinke globalnega segrevanja

V velikih evropskih prestolnicah morda res potekajo razprave o velikih načrtih za industrijo in globalnih naložbenih strategijah, s katerimi bi razogljičili svetovno gospodarstvo, vendar je sredozemska nevihta Gloria največ škode povzročila v majhnih obalnih skupnostih. Na podobčinske skupnosti podnebne spremembe najbolj vplivajo, hkrati pa imajo te skupnosti odločilno vlogo pri izvajanju ukrepov za prilagajanje nanje. S tem, ko zeleni dogovor postaja glavna prednostna naloga EU, Evropski odbor regij poziva k več sredstvom in prilagojenim programom za skupnosti na podobčinski ravni, med katere denimo sodijo otoki, redko poseljene skupnosti, vasi in okrožja.

Evropski odbor regij je sprejel mnenje Za trajnostne soseske in majhne skupnosti – okoljska politika na podobčinski ravni , ki ga je pripravil poročevalec Gaetano Armao (IT/EPP) , podpredsednik in deželni odbornik za gospodarstvo na Siciliji ter predsednik medregionalne skupine OR za otoške regije .

Poročevalec Armao je dejal: „Kot skupščina lokalnih in regionalnih oblasti EU imamo nalogo, da prenašamo sporočila podobčinskih skupnosti in podpiramo pobude, s katerimi bodo te skupnosti postale bolj cvetoče in trajnostne. Poiskati moramo prilagojene mehanizme, da se bomo lahko lotili konkretnih okoljskih izzivov, s katerimi se soočajo skupnosti pod občinsko ravnjo, najsi gre za majhne otoke, mestna okrožja ali neposeljena gorska območja. Najprej moramo poenostaviti in racionalizirati pravila o upravičenosti, s čimer bomo spodbudili neposredno udeležbo podobčinskih subjektov v okoljskih programih EU.“

Člani opozarjajo, da imajo podobčinske skupnosti le malo nadzora nad odločitvami, povezanimi z glavnimi vidiki ekološkega prehoda, kot so promet, odpadki, gospodarjenje z vodo in kakovost zraka. Člani so se strinjali, da jih je treba upoštevati v mnenjih OR. Odbor poziva Evropsko komisijo, naj prouči predlog o uvedbi evropskega dneva trajnostnih vasi in soseščin , s katerim bi promovirali in spodbujali neposredno udeležbo skupnosti na poti Evrope k podnebni nevtralnosti.

OR poziva, naj se z ukrepi in mehanizmi čim bolj izkoristi pozitiven učinek okoljskih politik EU na podobčinski ravni. Člani predlagajo, da se pripravijo posebni razpisi in delovni programi, s katerimi bi pospešili prehod na energijo iz obnovljivih virov ter dali večjo veljavo novim participativnim shemam in skupnostni dinamiki, s tem pa okrepili trajnostni razvoj na lokalni ravni. EU trenutno podpira razvojne strategije na podobčinski ravni s posebnimi pobudami, kot so lokalne akcijske skupine v okviru pobude LEADER .

V Evropi se pojavlja zelo veliko različnih institucionalnih oblik in izrazov, ki se nanašajo na podobčinsko raven. Za skupnosti na tej ravni se med drugim uporabljajo izrazi, kot so zaselek, soseska, okrožje, četrt, sektor, vas, župnija, okraj. Ne glede na to, ali govorimo o gosto poseljenih mestnih okrožjih, majhnih otokih ali gorskih vaseh, se podobčinske skupnosti soočajo s posebnimi okoljskimi izzivi in pogosto nimajo zmogljivosti in virov, da bi jih rešile.

Člani pozivajo, naj se v okoljskih politikah EU upoštevajo potrebe vseh vrst skupnosti , kar je skladno z mnenjem OR z naslovom Osmemu okoljskemu akcijskemu programu naproti .

Skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov EU se zavezuje k začetku dialoga z Evropsko komisijo, tudi v okviru tehnične platforme za sodelovanje na področju okolja , s ciljem da bi bile majhne skupnosti pod občinsko ravnjo ustrezno upoštevane pri izvajanju specifičnih okoljskih politik EU. S tem bi lahko nadgradili obstoječa prizadevanja za zagotavljanje smernic in orodij.

Sprejeto mnenje se navezuje na študijo , v kateri je podan pregled okoljske vloge podobčinskih skupnosti v vseh državah članicah.

Kontaktna oseba: David Crous | +32 470881037 | david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023