Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nagrada Evropska podjetniška regija v letu 2021 ‎ za okolju prijazno in trajnostno podjetništvo  

Nagrada Evropska podjetniška regija, ki se letos z uspehom podeljuje že desetič, je bila posodobljena in obnovljena za naslednjih pet let. Vsak razpis za prijavo med letoma 2021 in 2025 bo imel glavno temo, ki bo povezana s politično agendo EU ter pomembna za lokalno in regionalno raven. V letu 2021 bo nagrada namenjena spodbujanju podjetništva za okolju prijazno in trajnostno prihodnost. Regije in mesta EU se bodo zanjo lahko prijavila do 31. marca 2020.

Markku Markkula , prvi podpredsednik Evropskega odbora regij, je nov cikel nagrade napovedal na skupščini MSP 2019 , ki jo je Evropska komisija organizirala v Helsinkih. Na vsakoletni slovesnosti ob podelitvi evropske nagrade za spodbujanje podjetništva , ki je letos potekala 26. novembra, je podpredsednik Markkula dejal: „Regije in mesta lahko najuspešneje uresničijo prednostne naloge nove Evropske komisije tako, da podprejo podjetništvo in MSP, mobilizirajo vire za raziskave in inovacije, vlagajo v izobraževanje, znanje in spretnosti ter spodbujajo notranje in zunanje sodelovanje ter izmenjavo znanja.“

„Za obravnavo najbolj perečih gospodarskih in družbenih izzivov našega časa moramo poleg tega regije in mesta EU spodbuditi k prizadevanjem za napredek pri uresničevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Zato je podpora podjetništva za okolju prijazno in trajnostno prihodnost glavna tema nagrade Evropska podjetniška regija v letu 2021. Tako lahko regije in mesta EU pripravimo do tega, da bodo mobilizirala vire in predlagala pobude za preusmeritev v trajnostno gospodarstvo,“ je še povedal podpredsednik Markkula.

Komisija za ekonomsko politiko (ECON), ena od šestih tematskih komisij v Evropskem odboru regij (OR), je na skupščini MSP 2019 v partnerstvu z regionalnim svetom Helsinki-Uusimaa organizirala seminar, na katerem so povabljeni govorniki, med drugimi poročevalca OR za industrijsko politiko ( Jeannette Baljeu , NL/RE) in politiko MSP ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), opozorili, da bi morala nova strategija prihodnje Evropske komisije na področju MSP in industrije prispevati h krepitvi in povezovanju regionalnih podjetniških ekosistemov po vsej Evropi, hkrati pa obravnavati izzive, ki jih prinašajo obnova industrije in vprašanja trajnosti.

Več informacij:

Evropska podjetniška regija je nagrada, ki jo Evropski odbor regij vsako leto podeli največ trem mestom ali regijam z izjemnimi in v prihodnost usmerjenimi strategijami za podporo MSP, zagonskim podjetjem in podjetjem v razširitveni fazi. Nagrada za prejemnike pomeni priznanje in prepoznavnost njihovih lokalnih ali regionalnih podjetniških strategij ter jim zagotovi dostop do mreže potencialnih partnerjev. Nagrado Evropska podjetniška regija za leto 2020 so prejeli Gdansk/Pomorjansko vojvodstvo (Poljska), poslovna regija Göteborg (Švedska) in avtonomna skupnost Navarra (Španija).

Promocijski video za nagrado Evropska podjetniška regija 2021

Spletna stran Evropske podjetniške regije (EPR)

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en ).

Za več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov obiščite našo spletno stran: https://cor.europa.eu/sl/Pages/legal-notice.aspx .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2024: prijavijo se lahko mesta in regije, ki spodbujajo trajnostno, odporno in digitalno rast
Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2024: prijavijo se lahko mesta in regije, ki spodbujajo trajnostno, odporno in digitalno rast
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022