Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2024: prijavijo se lahko mesta in regije, ki spodbujajo trajnostno, odporno in digitalno rast  

Evropska mesta, regije in občine, ki želijo predstaviti, deliti in obogatiti svojo strategijo ter izkušnje pri spodbujanju trajnostne rasti, se lahko sedaj prijavijo na razpis za nagrado Evropska podjetniška regija (EPR) za leto 2024, ki jo podeljuje Evropski odbor regij (OR). V okviru krovne teme „Mesta in regije na poti k trajnostni, odporni in digitalni rasti“ bodo za leto 2024 nagrajeni lokalni in regionalni ukrepi, ki bodo v prihodnjih dveh letih podpirali zeleni in digitalni prehod malih in srednjih podjetij (MSP) ter krepili konkurenčnost in dolgoročno odpornost lokalnih gospodarstev. Lokalne in regionalne oblasti lahko svoje strategije predložijo do 29. marca 2023.

Razpis za zbiranje prijav za nagrado EPR za leto 2024 je bil objavljen na skupščini MSP v Pragi. To je najpomembnejši dogodek za ta podjetja v Evropi, ki ga je Evropska komisija organizirala skupaj s češkim predsedstvom Sveta EU.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je dejal: „Evropski odbor regij in njegovi člani smo trdno prepričani v moč ukrepanja od spodaj navzgor v podporo podjetništvu. To je naš prispevek k bolj inovativnemu, trajnostnemu in digitalnemu gospodarstvu v Evropi, osredotočenemu na blaginjo ljudi in okolje. Evropska podjetniška regija je postala priznan znak odličnosti, ki podobno misleče regije povezuje v evropsko mrežo ter podpira njihovo čezmejno sodelovanje in izmenjavo najboljših praks.

Podpiranje MSP in podjetniške dejavnosti od spodaj navzgor je ena od prednostnih nalog Odbora. OR s pobudo EPR prispeva k izvajanju strategije EU za MSP in ključnih prednostnih nalog strateške agende EU za obdobje 2019–2024 na regionalni in lokalni ravni. Oznaka EPR je za lokalne in regionalne akterje tudi priložnost, da dokažejo ključno vlogo MSP in podjetnikov pri usmerjanju gospodarstva EU k zelenemu in digitalnemu prehodu ter krepitvi odpornosti gospodarstva v hitro spreminjajočem se geopolitičnem okolju. Kot so poudarili regionalni in lokalni voditelji na seji komisije OR za ekonomsko politiko 22. in 23. septembra v Zwolleju, je to delo v sedanjih razmerah še pomembnejše. Člani OR so na seji nujno pozvali k ukrepom pomoči EU, da bi podjetjem pomagali pri spopadanju s posledicami hitro naraščajočih cen energije, inflacije in ozkih grl v dobavni verigi. Pri tem so opozorili, da bodo dolgoročni cilji EU glede zelenega in digitalnega prehoda doseženi le, če bo okvir politike EU v celoti ustrezal MSP in ustrezno financiran.

Več informacij o prijavah za nagrado EPR 2024 je na voljo na posebni spletni strani.

Dodatne informacije:

Nagrada Evropska podjetniška regija (EPR) je projekt, v okviru katerega se vsako leto izberejo in nagradijo do tri območja EU z izjemno in inovativno strategijo podjetniške politike ne glede na njihovo velikost, bogastvo ali pristojnosti. Območja z najbolj prepričljivim, daljnovidnim in obetavnim načrtom prejmejo oznako Evropska podjetniška regija za naslednje leto.

Oznaka EPR je bila uvedena v partnerstvu z Evropsko komisijo in s podporo deležnikov na ravni EU, kot soSME United,Eurochambres,Social Economy EuropeinEURADA.

Dobitniki nagrad EPR za leto 2023 so bili: Barcelona (Španija), Penela (Portugalska) in Zahodnopomorjansko vojvodstvo (Poljska).

Dobitniki nagrade za leto 2024 bodo razglašeni na plenarnem zasedanju OR julija 2023.

Več informacij o nagradi Evropska podjetniška regija, vključno s seznamom dobitnikov od leta 2011, je na voljotu.

Kontaktna oseba:

Piotr ZajaczkowskiTel.: +32 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Novinarska vprašanja:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023