Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Več kot 600 politikov v razpravi o prihodnosti Evrope in regionalni politiki v okviru evropskega tedna regij in mest ( #EURegionsWeek )  
Na plenarnem zasedanju OR (#CoRplenary) razprava o prihodnjem proračunu EU, kohezijski politiki, brexitu ter digitalnem/ekološkem prehodu

7. oktobra se bo v Bruslju začel 17. evropski teden regij in mest , na katerem se bo razpravljalo o tem, kako bi lahko kohezijska politika pripomogla k bolj zeleni, bolj vključujoči in pametnejši Evropi. Otvoritveni razpravi na visoki ravni o prihodnosti Evrope bo sledilo približno 400 dogodkov, vključno s konferenco na visoki ravni o preoblikovanju premogovniških regij. 8. in 9. oktobra bo potekalo tudi plenarno zasedanje Evropskega odbora regij (OR) (#CoRplenary) , na katerem bodo njegovi člani razpravljali o prihodnosti kohezijske politike EU s predsednikom odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj Younousom Omarjeejem, o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU s komisarjem Güntherjem Oettingerjem ter o ekološkem in digitalnem prehodu s finsko ministrico za evropske zadeve Tytti Tuppurainen.

17. evropski teden regij in mest, 7. do 10. oktober 2019, #EURegionsWeek

Evropski teden regij in mest bo znova edinstvena priložnost, da bi bolje razumeli, kako regije in mesta uporabljajo sredstva EU za izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov in kako postaja Evropa s kohezijskimi sredstvi okolju prijaznejša, bolj vključujoča in pametnejša. Ta vsakoletna konferenca, ki jo soorganizirata OR in Evropska komisija, je največji dogodek na temo regionalnega razvoja v Evropi. Letos se bo več kot 9000 udeležencev, med njimi so akademiki, javni administratorji in strokovnjaki, ter več kot 600 lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih politikov udeležilo približno 400 delavnic in razprav, razstav in priložnosti za mreženje v zvezi z različnimi vidiki kohezijske politike.

V ospredju :

7. oktober, 14.30–16.30 ( v živo ) – Otvoritvena seja: Regije in mesta – stebri prihodnosti EU

Otvoritvene seje se bo udeležilo več kot 100 mladih izvoljenih politikov , ki bodo razpravljali o prihodnosti Evropske unije s predsednikom Evropskega odbora regij Karlom-Heinzem Lambertzem , podpredsednico Evropskega parlamenta Klaro Dobrev in komisarko za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieto Bieńkowsko .

8. oktober, 9.00–10.30 ( v živo ) – Skupna seja odbora REGI in komisije COTER – Napredek v pogajanjih o prihodnji kohezijski politiki po letu 2020

Člani OR in evropski poslanci bodo razpravljali o tekočih pogajanjih o proračunu EU za obdobje 2021–2027 in svežnju kohezijske politike. V tem okviru imajo lahko regije in mesta EU ključno vlogo pri oblikovanju močne kohezijske politike za prihodnost s poudarkom na dosežkih politike v sedanjem programskem obdobju.

9. oktober, 14.30–17.00 ( v živo ) – Konferenca na visoki ravni – Premogovniške regije na prehodu

Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in podpora premogovniškim regijam sta nujna za prehod na čisto energijo, ki je bistvenega pomena v boju proti podnebnim spremembam. Poleg nacionalne podpore bo kohezijska politika EU s svojim deljenim upravljanjem prispevala k podpiranju regij v energetskem prehodu. Na tem dogodku bodo ministri EU, poslanci Evropskega parlamenta, regionalni politiki in drugi visoki predstavniki iz Bolgarije, Češke, Finske, Francije, Nemčije, Poljske, Romunije in Španije izmenjali mnenja o tem, kako najbolje podpreti premogovniške regije v prehodu na brezogljično prihodnost.

Oglejte si poseben program za medije . Seznam vseh dogodkov je na voljo tukaj .

Fotografije in posnetke z dogodka je mogoče brezplačno prenesti

Plenarno zasedanje Evropskega odbora regij , 7., 8. in 9. oktober, #CoRplenary , ( v živo )

Evropski odbor regij (OR) je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU, ki zastopajo interese mest in regij. OR ima 350 članov, ki se bodo zbrali v Bruslju, da bi razpravljali in sprejeli vrsto mnenj o zakonodaji EU in političnih resolucijah.

V ospredju :

8. oktober, 15.15 – Politika EU za regionalni razvoj po letu 2020: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), predsednik odbora za regionalni razvoj (REGI) Evropskega parlamenta, se bo pridružil članom OR pri razpravi o prihodnosti regionalnega razvoja v naslednjem finančnem obdobju po letu 2020.

8. oktober , 16.45 – Prihodnost proračuna EU: finsko predsedstvo EU naj bi do konca leta 2019 predstavilo kompromisni predlog večletnega proračuna EU za obdobje 2021–27. Predstavniki regij in mest EU bodo svoje vse večje pomisleke delili s komisarjem za proračun EU Güntherjem Oettingerjem in sprejeli resolucijo .

8. oktober , 18.00 – Teme EU, pomembne za lokalne in regionalne oblasti : OR člani OR bodo razpravljali o izstopu Združenega kraljestva iz EU, otoških regijah in manjkajočih čezmejnih prometnih povezavah.

9. oktober, 9.30 – V smeri digitalne in ekološke EU: Vse regije in državljani EU morajo imeti korist od digitalnega in ekološkega prehoda, ki oblikujeta našo družbo. Predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti bodo s finsko ministrico za evropske zadeve Tytti Tuppurainen izmenjali stališča o tem, kako odpraviti digitalni razkorak ter zagotoviti kohezijo in solidarnost za vse. Ta razprava je povezana z dvema mnenjema OR, za kateri je zaprosilo finsko predsedstvo EU:

o Digitalna Evropa za vse: uvajanje pametnih in vključujočih rešitev na terenu , poročevalka Anne KARJALAINEN (FI/PES);

o Pametna mesta: novi izzivi za pravičen prehod na podnebno nevtralnost – kako v praksi uresničevati cilje trajnostnega razvoja? , poročevalec Andries GRYFFROY (BE/EA).

Celoten dnevni red, vsi dokumenti in osnutki mnenj so na voljo na spletu.

Kontakt

Za akreditacijo za oba dogodka se obrnite na:

PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023