Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta EU pozivajo vlade držav k povečanju finančne podpore za zdravstvene sisteme  

V središču razprav z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednico Evropske komisije
Ursulo von der Leyen v Evropskem odboru regij je bilo vprašanje zdravja.

Vlade držav bi se morale dogovoriti o večjem svežnju finančne podpore za zdravstvene sisteme v Evropski uniji. Ta poziv je Evropski odbor regij 14. oktobra izrazil v sklopu treh mnenj, v katerih regije in mesta EU predstavljajo načine za zapolnitev vrzeli v lokalnih zdravstvenih sistemih, ki jih je razkrila pandemija koronavirusa.

Mnenja, ki obravnavajo pomanjkljivosti pri preprečevanju, zdravljenju in nujni medicinski pomoči, so bila sprejela 14. oktobra, dva dni potem, ko je Evropski odbor regij (OR) predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predstavil svoj letni lokalni in regionalni barometer , v katerem so opisane posledice pandemije. Barometer opozarja, da je kriza povečala že obstoječe neenakosti, tudi v zdravstvu. Predsednica von der Leyen je skupščini predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU povedala, da bodo evropska sredstva omogočila naložbe v nove bolnišnice, boljšo opremo in učinkovitejše zdravstvene sisteme – ne le v velikih mestih, temveč tudi v bolj oddaljenih regijah. Dodala je, da bi morale lokalne in regionalne uprave pri tem prevzeti krmilo .

Člane Odbora je 13. oktobra nagovorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel , ki je 329 predsednikom regionalnih vlad, županom in svetnikom v OR dejala, da bi morala biti pripravljenost nekaterih regij, da poskrbijo za bolnike iz regij drugih držav, „svetel zgled“, ki bi mu bilo treba slediti tudi pri prihodnjih izzivih. Kanclerka Merkel je spregovorila v vlogi voditeljice države, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, in izrazila veliko zaskrbljenost zaradi ponovnega naraščanja števila okužb skoraj povsod po Evropi.

Evropski odbor regij je v mnenju o svežnju podpore za zdravstvene sisteme, ki ga je napovedala Evropska komisija, t. i. Programu EU za zdravje , izrazil kritično stališče do vlad držav članic, ki so okrnile predlagani proračun. Poudaril je, da zdravstvene službe, ki so v mnogih državah članicah EU v pristojnosti lokalnih ali regionalnih oblasti, potrebujejo naložbe in inovacije, da bi lahko zmanjšale neenakosti na področju zdravja in se soočile s staranjem prebivalstva. Države članice EU so letos poleti zmanjšale obseg sredstev, ki jih je v ta namen predlagala Evropska komisija, z 9,4 milijarde EUR za obdobje 2021–2027 na 1,7 milijarde EUR. Končni obseg bo določen v pogajanjih z Evropskim parlamentom.

Poročevalka OR Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), predsednica sveta departmaja Finistère, je dejala: „Države članice so z zmanjšanjem sredstev za novi Program EU za zdravje za 82 % pokazale, da sploh niso dojele celotne razsežnosti krize. Zagotavljanje visokokakovostnega zdravstvenega varstva za vse je najboljši izraz solidarnosti in bistveni element krepitve kohezije v naši Uniji. Za okrepitev naših zdravstvenih sistemov lahko storimo in moramo storiti več. Regije in mesta si bodo sicer še naprej vsak dan prizadevala za ta cilj, vendar potrebujejo precejšnjo podporo z ravni EU.“

V drugem omenjenem mnenju se je OR osredotočil na značilnosti, ki jih mora imeti mehanizem EU za izredne zdravstvene razmere , da bi ga bilo mogoče aktivirati med prihodnjimi pandemijami. Opozoril je na dejstvo, da mora biti EU sposobna razvijati, kupovati, prevažati in razdeljevati opremo za testiranje in zaščitno opremo, ki sta uvoženi iz tujine ali proizvedeni v EU. Poleg tega je izrecno pozval k – na primer – razvoju skupne knjižice EU o cepljenju in virtualnega evropskega registra z informacijami o zalogah cepiva.

Poročevalka Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica sveta regije Dalarna, je ob tem dejala: „Pandemija je jasno ponazorila pomen usposobljenega in dobro izobraženega osebja ter ustrezno financiranih, dobro opremljenih in vzdržljivih zdravstvenih sistemov, ki se lahko hitro prilagodijo novim razmeram v zdravstveni oskrbi in javnem zdravju. Poleg tega je opozorila na zelo veliko vlogo, ki jo imajo lokalne in regionalne oblasti v kriznih razmerah, kakršne so sedanje.“

V tretjem mnenju, ki ga je pripravil Karsten Uno Petersen (DK/PES), član sveta regije Južna Danska, pa OR obravnava temo čezmejnega zdravstvenega varstva . V njem so opisani načini za lažji prevoz bolnikov na zdravljenje v druge države, kot se je dogajalo med prvim valom pandemije, ko so bili bolniki iz regij Grand Est in Bourgogne-Franche-Comté premeščeni na zdravljenje v Posarje v Nemčiji.

Poročevalec Petersen je dejal: „Pandemija COVID-19 je pokazala, kako pomembno je lahko tesno čezmejno sodelovanje na zdravstvenem področju za Evropejce. Sprejem bolnikov na čezmejno zdravljenje je bil najboljši dokaz resnične solidarnosti. Učiti bi se morali iz izkušenj, ki smo jih pridobili v teh izrednih razmerah, in jih izkoristiti za izboljšanje naših zdravstvenih sistemov. Ljudem, ki živijo v obmejnih regijah, bi morali zagotoviti poenostavljene postopke in varnost, pa tudi jasne informacije, tako zanje kot za zdravstvene delavce.“

Mnenje je del širših prizadevanj Evropskega odbora regij za zagotovitev, da bo okrevanje EU po pandemiji prispevalo k oblikovanju odpornih skupnosti in razvoju lokalnega gospodarstva ter spodbudilo zavzemanje za poglobitev evropske demokracije.

V skladu z javnomnenjsko raziskavo , ki jo je naročil Evropski odbor regij, si 67 % Evropejcev želi, da bi imele lokalne in regionalne oblasti več vpliva na odločitve, ki se sprejemajo na ravni EU. Od tega jih je 45 % navedlo zdravje kot področje, na katerem bi morale imeti regije in mesta več besede.

Raziskavo je v prvi polovici septembra izvedlo podjetje Kantar, rezultati pa so bili predstavljeni na plenarnem zasedanju OR 12., 13. in 14. oktobra. Iz njih izhaja tudi, da Evropejci – na splošno in z vidika odzivov na pandemijo – bolj zaupajo lokalnim in regionalnim vladam kot pa nacionalnim vladam ali EU. Lokalnim in regionalnim oblastem zaupa absolutna večina, tj. 52 %, EU zaupa 47 % vprašanih, svoji nacionalni vladi pa 43 %.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „Zaupanje državljanov v lokalne in regionalne voditelje je pomagalo omejiti širjenje koronavirusa. To zaupanje bo ključnega pomena tudi v fazi okrevanja. Nacionalne voditelje in institucije EU pozivamo, naj sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter naj jih podprejo pri obravnavanju ogromnih problemov, ki jih je povzročila pandemija.“

Ugotovitve letnega lokalnega in regionalnega barometra:

Letni lokalni in regionalni barometer – glavne ugotovitve

Letni lokalni in regionalni barometer – celotno poročilo

Letni lokalni in regionalni barometer – javnomnenjska raziskava podjetja Kantar (na voljo so tudi rezultati po posameznih državah)

Letni lokalni in regionalni barometer – vpliv na zdravstvo (zgodba, podatki)

Letni lokalni in regionalni barometer – vpliv na regionalno gospodarstvo (zgodba, podatki)

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023