Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predlogi EU so dobrodošla spodbuda za zakonite migracije  

V priporočilih Evropskega odbora regij so opredeljeni načini, kako lahko mesta olajšajo dostop migrantov do delovnih mest, pospešijo njihovo vključevanje in jih spodbudijo k ustanavljanju podjetij.

Evropski odbor regij v mnenju, v katerem navaja, da lahko mesta pomagajo EU in njenim državam članicam izboljšati upravljanje zakonitih migracij, poudarja, da bi morala biti zavezanost Evropske unije privabljanju usposobljenih delavcev zunaj njenih meja očitna v vseh fazah migracijskega procesa. Navaja tudi, da je vojna v Ukrajini pokazala, da je treba pospešiti priznavanje znanj in spretnosti beguncev, kar je bistveno za njihovo vključevanje in lokalna gospodarstva.

Evropski odbor regij (OR) je v mnenju Zakonite migracije – privabljanje znanj, spretnosti in talentov v EU oblikoval priporočila, kako bi olajšali dostop beguncev in usposobljenih migrantov do delovnih mest, pospešili njihovo vključevanje in jih spodbudili k ustanavljanju podjetij. Predlagal je, naj se za lažjo zaposlitev potencialnim migrantom omogoči, da vložijo prošnje iz tretjih držav. Dodal je, da bi morale lokalne in regionalne oblasti prejeti več podpore za programe vključevanja in podjetništva, da bi izboljšali vključevanje migrantov in njihovo sposobnost ustanavljanja podjetij. Podpira tudi zamisli, da bi zakonitim migrantom omogočili nadaljevanje poklicne poti v drugih državah članicah EU.

Poročevalec za mnenje Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), član sveta občine Gerace, je pozdravil bolj strateški pristop k zakonitim migracijam, ki ga zagovarja Evropska komisija, vendar jo je pozval, naj spodbuja tesnejše sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter lokalno civilno družbo. Dejal je, da te lahko prispevajo k boljšemu razumevanju potreb lokalnih skupnosti in gospodarstev ter samih zakonitih migrantov.

Giuseppe Varacalli je povedal: „Priznavamo ključno vlogo, ki jo že imajo migranti v evropskem gospodarstvu in družbi. Da bi spodbudili rast v Evropi, ki vse bolj postaja celina s starajočim se prebivalstvom, moramo biti učinkoviti pri zakonitem privabljanju migrantov, zlasti tistih z znanji, spretnostmi in talenti. Ob prihodu bi jim morali izdati dovoljenje, ki bi jim omogočilo daljše prebivanje z možnostjo gibanja med državami članicami in seveda z enakimi pravicami. Mnogi menijo, da so migracije problem, v resnici pa je to velika priložnost, če je upravljanje dobro.“

OR se v mnenju zavzema za bolj usklajena prizadevanja za enako obravnavo državljanov tretjih držav na delovnem mestu in pri dostopu do prejemkov socialne varnosti. Ugotavlja, da so bili priseljenci med pandemijo COVID-19 ključni za zagotavljanje javnih storitev, in poudarja njihov potencialni pomen pri prehodu EU na zeleno gospodarstvo.

Evropska unija namerava do februarja 2024 sprejeti obsežen sveženj predlogov v okviru novega pakta o migracijah in azilu, katerega namen je izboljšati migracijske postopke, vključno z zmožnostjo EU, da pritegne talente in podpre vključevanje prosilcev za azil in migrantov v lokalne skupnosti.

OR v mnenju pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za poenostavitev postopkov, da bi zakoniti migranti lažje pridobili dovoljenje za delo in prebivanje, olajšana pa bi jim bila tudi pridobitev statusa rezidenta za daljši čas. Podpira tudi prizadevanja, da se mladim iz držav zunaj EU ponudijo možnosti za študij, potovanja in delo v EU, na primer prek nedavno vzpostavljenih partnerstev za privabljanje talentov s Severno Afriko.

OR obenem poudarja, da je potreben prožnejši odziv z upoštevanjem različnih vrst migrantov in gospodarskih potreb. Pozdravlja pilotni projekt EU, tj. nabor talentov EU, ki beguncem in zakonitim migrantom omogoča, da najdejo delodajalce, ki jih zanimajo njihova znanja in spretnosti, vendar dodaja, da mora biti beguncem dostopnih več politik EU. Poudarja tudi, kako pomembno je priznavanje poklicnih znanj in spretnosti, ki so na primer potrebni v sektorjih, kot je energetika, ki bodo ključnega pomena za prehod na zeleno gospodarstvo. Hkrati opozarja, da je treba omogočiti zakonito delo v EU tudi nadarjenim umetnikom.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023