Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za prenovo evropskega projekta EU potrebuje svoj milijon lokalnih voditeljev  
Regije in mesta EU predstavili svojo vizijo za prenovo Evrope pred srečanjem voditeljev EU v Sibiuu

Evropska unija mora spremeniti svoj način delovanja ter svojim regijam in mestom omogočiti večjo vlogo, če želi evropski projekt prenoviti skupaj z državljani ter se odzvati na njihove družbene in gospodarske potrebe. To je bilo glavno sporočilo lokalnih in regionalnih voditeljev EU, ki so svojo vizijo za prenovljeno Evropo predstavili v izjavi, izročeni predsedniku Romunije Klausu Iohannisu pred neformalnim srečanjem voditeljev EU v Sibiuu 9. maja.

Izjavo so predsedniku izročili na letošnjem največjem srečanju lokalnih in regionalnih voditeljev EU – na 8. evropskem vrhu regij in mest v Bukarešti, v Romuniji, ki je sploh prvič na čelu šestmesečnega krožnega predsedovanja EU. Izjava je bila pripravljena pod vodstvom Evropskega odbora regij, ki je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU, podprli pa so jo tudi vse regije in mesta iz celotne Unije. Z njo se EU poziva, naj da regijam in mestom večjo veljavo in tako okrepi demokracijo ter ponovno najde vez s svojimi državljani. V času prelomnih sprememb, kot so globalizacija ter podnebne in demografske spremembe, bi morala EU v skladu z izjavo hitro doseči dogovor o ambicioznem prihodnjem proračunu EU, ki bo regijam in mestom omogočil spodbujanje socialnega vključevanja, doseganje ogljične nevtralnosti in uresničitev ciljev trajnostnega razvoja OZN.

Romunski predsednik Klaus Iohannis je dejal: „Evropski odbor regij je predan partner, ki se je pridružil našim prizadevanjem, da evropske ukrepe približamo tistim, ki jih zadevajo, tj. regijam, mestom in državljanom. Z lokalnega in regionalnega vidika političnega delovanja se učinkovito upravljanje na evropski ravni odraža v konkretnih ukrepih in rezultatih: imamo večjo kohezijo, dobra delovna mesta, trajnostno gospodarsko rast, sodobno infrastrukturo in povezave, pa tudi manjši razvojni razkorak, boljši življenjski standard in kakovostne javne storitve. V sedanjih razmerah si moramo prizadevati predvsem za to, da državljane precej bolj vključimo v odločanje na ravni EU in odpravimo občutek razkoraka med ukrepi Unije in državljani.“

Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropskega odbora regij, je ob predaji izjave dejal: „Evropska unija potrebuje svoje regije in mesta ravno toliko, kolikor ti potrebujejo Evropsko unijo. Pri Evropi gre za bližino in družbeni napredek. Na vseh ravneh upravljanja si je treba prizadevati, da vsakdo prevzame svoj del odgovornosti za Evropo, da bo EU postala bolj prepoznavna, učinkovita, demokratična, da bo bliže državljanom in da nihče ne bo zapostavljen. Na podlagi temeljnih vrednot EU, kot so kohezija, enotnost in solidarnost, moramo oblikovati nov dogovor, ki bo dal več veljave tisti ravni upravljanja, ki uživa največ zaupanja, tj. milijonu lokalnih in regionalnih voditeljev. Ti bi lahko tako zares vplivali na EU. Da bo to mogoče, pa morajo imeti na voljo dovolj ustreznih finančnih sredstev in več besede pri odločanju na ravni EU.“

Prvi podpredsednik Markku Markkula je na sklepni seji dejal: „EU mora obnoviti zaupanje in tako poskrbeti za evropsko prihodnost. To se lahko doseže le z močnejšo vezjo z mladimi in vsemi akterji, ki delujejo na ravni regij in mest, pa tudi z več aktivnostmi zanje. Lokalni in regionalni akterji so lahko nosilci sprememb. Regije in mesta se spopadajo z družbenimi izzivi in soustvarjajo trajnostno ter vključujočo rast.“

Opomba za urednike:

Izjava z naslovom Gradimo EU od temeljev naprej skupaj z našimi regijami in mesti , ki so jo za vrh pripravili lokalni in regionalni voditelji , povzema stališče regij in mest, namenjena pa je voditeljem institucij EU, držav in vlad, ki se bodo 9. maja zbrali v Sibiuu v Romuniji , da bi razpravljali o prihodnosti EU.

Evropski odbor regij je pozval k povečanju proračuna EU za obdobje po letu 2020, in sicer z 1 % na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27. Odbor ima tudi ključno vlogo pri ustanovitvi zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance . To je koalicija, katere člani so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Zavezništvo je plod sodelovanja z vodilnimi evropskimi združenji in se zavzema za to, da bi se kohezijska politika s proračunom EU po letu 2020 okrepila, postala vidnejša ter dostopna vsem regijam Evropske unije.

Publikacija Prihodnost Evrope: stališče regij in mest , 9. oktober 2018

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023