Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora regije in mesta podpreti v prizadevanjih za zaščito temeljnih pravic in pravne države  

Predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti osem tednov pred evropskimi volitvami svarijo pred naraščajočim populizmom, ki ogroža pravno državo in temeljne pravice v EU. Po njihovem mnenju mora EU regijam in mestom ponuditi še večjo podporo, saj poleg spodbujanja socialne kohezije med njihove glavne naloge sodi tudi boj proti rasizmu, sovražnemu govoru in diskriminaciji. To je glavno sporočilo z današnje razprave s predsednikom Sodišča Evropske unije Koenom Lenaertsom, prvim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, podpredsednico evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope Domenico Ghidei Biidu ter direktorjem Agencije Evropske unije za temeljne pravice Michaelom O'Flahertyjem.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, je ob tem dejal: „ Mesta in regije imajo zaradi svoje bližine državljanom ključno vlogo pri spodbujanju in spoštovanju evropskih vrednot. So vodilni v prizadevanjih za zaščito ranljivih skupin in v ta namen sprejemajo ukrepe na področjih, kot so izobraževanje, svoboda združevanja in izražanja ter socialna politika. Pred evropskimi volitvami želi naša skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih vlad spomniti, da spoštovanje temeljnih pravic ni le načelo, zapisano v naših pogodbah in listinah. Bistveni pogoj za ohranitev evropske demokracije je zagotavljanje udeležbe, zastopanja in zaščite vseh državljanov.“

Koen Lenaerts, predsednik Sodišča Evropske unije, je povedal: „ Evropska unija temelji na vrednotah, kot so spoštovanje temeljnih pravic, demokracije in pravne države, ki evropske mu projektu dajejo legitimnost.

Pravna država brez demokracije in temeljnih pravic nima podlage. Listina o temeljnih pravicah je na samem vrhu hierarhije standardov EU. Vsak nacionalni ukrep, ki ni skladen s to listino, je nesprejemljiv.“

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans pa je dejal: „Temeljne pravice bi ostale mrtva črka na papirju, če jih ne bi ščitila neodvisna sodišča. Pravna država ni pomembna le na nacionalni ravni, temveč na vseh ravneh upravljanja, tudi na lokalni in regionalni. Na žalost opažamo, da je število kršitev pravne države v zadnjih desetih letih v vsej Uniji naraščalo. Ti dogodki so Komisijo še bolj utrdili v prepričanju, da moramo uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, da bi zaščitili vrednote EU.“

Evropska komisija je 3. aprila objavila sporočilo o nadaljnji krepitvi pravne države v Uniji .

Opomba za urednike

Celotna razprava

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Kontaktna oseba: David Crous | david.crous@cor.europa.eu

Deli: