Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Potrdilo EU o COVID-19 je bistvenega pomena za oživitev regionalnega turizma, ‎ vendar mora biti nediskriminatorno in spoštovati visoke varnostne standarde  

Regije in mesta soglasno podpirajo uporabo skupnega dokumenta
za olajšanje prostega gibanja znotraj EU med pandemijo in spodbujanje okrevanja turističnega sektorja v smeri novih trajnostnih modelov

Evropski odbor regij (OR) je na plenarnem zasedanju soglasno sprejel resolucijo, ki so jo podprle vse politične skupine in v kateri pozdravlja predlog Evropske komisije za uvedbo novega digitalnega zelenega potrdila. Regionalni in lokalni voditelji obenem predlagajo, da se zaradi jasnosti dokument preimenuje v potrdilo EU o COVID-19, kot je predlagal Evropski parlament. Vztrajajo, da potrdilo ne bi smelo biti potovalni dokument, in poudarjajo načelo nediskriminacije, zlasti necepljenih oseb. Poleg tega so se člani OR med razpravo o okrevanju v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu zavezali, da bodo krizo zaradi COVID-19 spremenili v priložnost in prešli s čezmernega turizma na nove modele, ki bodo varni, trajnostni, odporni in skladni s cilji evropskega zelenega dogovora.

OR z resolucijo, ki je bila danes soglasno sprejeta, pozdravlja predlog Evropske komisije za oblikovanje skupnega digitalnega zelenega potrdila EU, da bi olajšali neovirano čezmejno gibanje med pandemijo COVID-19 in rešili turistično sezono. Potrdilo, ki je lahko v digitalni ali papirni obliki, potrjuje, da je bila oseba cepljena proti COVID-19 ali je prejela nedavni negativni rezultat testa ali prebolela okužbo. OR pozdravlja tudi predlog Evropskega parlamenta , da se potrdilo preimenuje v „potrdilo EU o COVID-19“, s čimer bi se izboljšalo razumevanje njegovih koristi, posledično pa olajšala njegova promocija med državljani.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas je poudaril, da „digitalno zeleno potrdilo ni čudežna rešitev, a bo pripomoglo k ponovnemu zagonu Evrope pod pogojem, da se spoštujejo pravila EU o zasebnosti in varstvu podatkov. Evropski turizem si ne bo opomogel, če ne bomo imeli skupnih evropskih pravil za varno potovanje. Lokalne in regionalne oblasti že čutijo posledice izgube dohodka, njihovo gospodarstvo pa si preprosto ne more privoščiti izgube še ene sezone. Vse ravni, od ravni EU do nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravni, morajo sodelovati, da bi rešile turistični in gostinski sektor.“

Lokalni in regionalni voditelji vztrajajo, da digitalno zeleno potrdilo ne bi smelo biti osnovni pogoj za uresničevanje pravice do prostega gibanja in prav tako ne potovalni dokument, ter poudarjajo načelo nediskriminacije, zlasti necepljenih oseb. Poleg tega je treba zagotoviti visoke varnostne standarde, institucije EU pa bi morale pojasniti, da potrdilo ne bo vplivalo na pravico čezmejnih delavcev do prostega gibanja med njihovim domom in krajem dela med pandemijo.

Člani OR ponovno izražajo prepričanje, da je cepljenje ključno za obvladovanje pandemije in ponovno vzpostavitev prostega gibanja. Zato poudarjajo, da je treba zagotoviti enak dostop do cepiv, in pozivajo k hitremu povečanju proizvodnje cepiv v Evropi. OR predlaga , naj Evropska unija razmisli o novih rešitvah, kot je začasna opustitev patentov za zdravila in medicinsko tehnologijo za zdravljenje COVID-19 ali preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.

Turizem je eden od sektorjev, ki je zaradi omejitve prostega gibanja in drugih previdnostnih ukrepov proti širjenju koronavirusa najbolj prizadet. Sektor ustvari 10 % BDP EU in zaposluje 12 % delovne sile EU, vendar je kriza zaradi COVID-19 številnim gospodarskim subjektom, kot so hoteli in restavracije, organizatorji potovanj in prevozna podjetja, povzročila od 85- do 90-odstotne izgube. Leta 2020 je bilo v turističnih nastanitvenih zmogljivostih v EU prenočitev 1,4 milijarde, kar je 52 % manj kot leta 2019 . Najbolj prizadete države so bile Ciper, Grčija in Malta, kjer se je število prenočitev zmanjšalo za več kot 70 %.

„Izgubili smo poletje, jesen, zimo in dve pomladi. Še ena izgubljena sezona bo pogubna za številne hotele, kavarne, objekte za najem ladij, zabaviščne parke in turistične znamenitosti. Moramo se cepiti, ostati previdni in se ponovno veseliti potovanj, srečevanja z ljudmi in obiskovanja krajev. Krizo lahko spremenimo v priložnost za ponovno odkrivanje čudovitega evropskega podeželja. Odvrnimo se od čezmernega turizma in uživajmo na počitnicah na trajnosten način,“ je na ločeni razpravi o okrevanju turizma, hotelirstva in gostinstva dejala predsednica komisije OR za naravne vire (NAT) Ulrika Landergren (SE/Renew Europe).

Portugalska državna sekretarka za turizem Rita Marques je v plenarni razpravi dejala: „Portugalsko predsedstvo Sveta Evropske unije je zavezano spodbujanju skupnih ukrepov in politik za bolj trajnosten, digitalen in konkurenčen ponovni zagon turizma in potovanj. Začeli smo dialog o trajnostnem okrevanju turizma in pripravili smernice za evropsko agendo za turizem do leta 2050. Digitalno zeleno potrdilo v kratkoročnem smislu kaže, da smo v celoti zavezani zagotavljanju usklajenih meril, ki podpirajo prosto gibanje. To je pomemben korak k okrevanju sektorja.“

Predsednik združenja HOTREC Jens Zimmer Christensen , ki zastopa hotele, restavracije, kavarne in podobne ustanove v Evropi, je dejal: „Učinek pandemije na evropsko gostinstvo, hotelirstvo in turizem je razdiralen, obnova pa ne bo hitra niti lahka. Ponovno odprtje še ne pomeni okrevanja. EU in države članice morajo v času krize in po njej še naprej podpirati podjetja in ščititi delovna mesta. Za to panogo je med drugim treba pripraviti poseben načrt EU za okrevanje in izboljšati usklajevanje omejevanja potovanj. Prepričan sem, da bomo z nadaljnjim skupnim prizadevanjem na področju gostinstva in hotelirstva dosegli, da si bo sektor opomogel in postal gonilo zelenega in digitalnega prehoda.“

Ozadje:

Po prispevku voditeljev držav in vlad EU je Evropska komisija marca predstavila predlog za uvedbo digitalnega zelenega potrdila za olajšanje varnega prostega gibanja državljanov znotraj EU med pandemijo COVID-19. Svet EU je 14. aprila sprejel dogovor o pogajalskem mandatu glede predloga , Evropski parlament pa je pogajalski mandat sprejel 29. aprila . Pogajanja med institucijama so se začela ta teden , naslednji trialog pa bo 11. maja. Cilj je doseči dogovor pred poletno turistično sezono.

OR je v resoluciji o programu cepljenja proti pandemiji COVID-19 , sprejeti februarja 2021, že izrazil podporo temu, da se za zdravstvene namene oblikuje standardiziran in interoperabilen obrazec za dokazovanje cepljenja, saj je potrdilo o cepljenju zdravstveno nujno.

OR je izrazil svoja pričakovanja v dveh vodilnih mnenjih o turizmu, sprejetih leta 2020 ( poročevalec Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) ) in leta 2016 ( poročevalec Hanspeter Wagner (AT/EPP) ), ki vključujeta:

  • poziv k oblikovanju novega evropskega okvira za trajnostni turizem, usklajenega z zelenim dogovorom in agendo Združenih narodov do leta 2030;
  • ustanovitev medinstitucionalne skupine za stike o turizmu ter vseevropske zveze in mreže turističnih regij in mest;
  • oblikovanje skupnega okvira za virtualno evropsko potovalno kartico za državljane, da bi se povečala kohezija med regijami in okrepila vloga turizma pri spodbujanju evropskega državljanstva in kulture.

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023