Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Poziv lokalnih oblasti: Evropejke in Evropejci si zaslužijo najboljše varstvo potrošnikov na svetu  

V instrumentih za varstvo potrošnikov je treba v celoti upoštevati glavne izzive, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo po krizi zaradi COVID-19.

Člani Evropskega odbora regij so na oktobrskem plenarnem zasedanju sprejeli mnenje o novi agendi za potrošnike , v katerem je poudarjen pomen varstva pravic potrošnikov. Pri varstvu potrošnikov je treba upoštevati učinke krize zaradi COVID-19, okoljske spremembe, digitalno preobrazbo, globalizacijo in porajajoče se posebne potrebe ranljivih potrošnikov. Lokalni in regionalni voditelji ob tem poudarjajo, da je treba podpreti mala in srednja podjetja pri digitalnem in zelenem prehodu, ne da bi povečali upravno breme. Za to preoblikovanje je bistveno evropsko financiranje.

Zasebna potrošnja je leta 2019 predstavljala 52,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) Evropske unije. Hkrati je vsak peti potrošnik menil, da ima najmanj en razlog za pritožbo na nakup v prejšnjem letu, kar ostaja pretežno nespremenjeno že več kot deset let. Potrošniki vse bolj kupujejo po spletu. Leta 2019 je po spletu najmanj en artikel kupila šestina ljudi. Čeprav je spletno nakupovanje zdaj splošno razširjeno, evropski predpisi temu niso sledili. Med pandemijo se je pokazalo, kako pomembna sta visoka stopnja varstva potrošnikov in tesno sodelovanje med oblastmi v EU. Prav tako so na plan prišle nekatere vrzeli v okviru EU za varstvo potrošnikov.

Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), poslanka parlamenta regije Bruselj – glavno mesto in poročevalka za mnenje Nova agenda za potrošnike , je dejala: „Varstvo potrošnikov je ena od evropskih politik, ki so za državljane najbolj pomembne in tudi najbolj oprijemljive. Kljub temu je evropski trg doživel številne temeljite spremembe in se sooča s številnimi izzivi, kot je nedavna pandemija. To nas sili k ponovnemu razmisleku o varstvu potrošnikov. Ponovno moramo potrditi, da je resnično treba ohraniti in izvajati pravice potrošnikov. Ker je te pravice zdaj treba uveljavljati ali ker so pod pritiskom, to ne pomeni, da se moramo vdati skušnjavi in jih oslabiti.“

Evropski odbor regij v svojem mnenju poudarja neposredne izzive za evropske potrošnike, ki so povezani s pandemijo, in močno poudarja potrebo po zaščiti in odločnem izvajanju pravic potrošnikov in ustreznih delov pravnega reda EU v času krize. Nedavno okrepitev pravic in obveznosti potnikov v železniškem prometu bi bilo treba na primer razširiti, da bi potrošnike zaščitili pred odpovedmi v drugih sektorjih, kot so kultura in dogodki.

Trajnostna potrošnja je bistvena za doseganje ciljev zelenega dogovora. Potrošniki v EU imajo ključno vlogo pri zelenem prehodu. Zato so se člani OR strinjali, da so pregledne in jasne informacije o trajnostnosti, popravljivosti izdelkov ter njihovem socialnem in okoljskem odtisu ključne za ozaveščene odločitve.

Poleg tega imajo lokalne in regionalne oblasti pomembno vlogo pri spodbujanju novih vzorcev potrošnje in vedenja potrošnikov na lokalni in regionalni ravni, kot je ekonomija delitve.

V mnenju so predlagani ukrepi, kot so popis obstoječih lokalnih pobud za vzpostavitev infrastrukture za lokalna popravila, podpora poslovnim modelom, ki potrošnikom omogočajo nakup storitev namesto blaga, podpora lokalnim in regionalnim projektom za razvoj finančne pismenosti potrošnikov, vključno z novimi digitalnimi tehnologijami, podpora pobudam v korist lokalnih podjetij in spodbujanje obrtništva.

Mnenje tudi poziva k vzpostavitvi sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi, potrošniškimi organizacijami in podjetji, da bi združila moči za čim boljšo uporabo sredstev.

Ozadje

Nova agenda za potrošnike – evropska agenda za potrošnike predstavlja strateško vizijo Evropske komisije o potrošniški politiki. Evropska komisija je 13. novembra 2020 objavila novo agendo za potrošnike oziroma svojo strategijo za potrošniško politiko za obdobje 2020–2025. S strategijo želi obravnavati pet dolgoročnih prednostnih nalog: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pravna sredstva in uveljavljanje pravic potrošnikov, posebne potrebe nekaterih skupin potrošnikov in mednarodno sodelovanje. V njej so predlagani tudi ukrepi za reševanje neposrednih izzivov, ki so se pojavili med pandemijo. Komisija namerava v naslednjem petletnem obdobju potrošnike opolnomočiti za zeleni prehod ter jim nuditi informacije o trajnostnosti izdelkov, vpeljati pravico do popravila in določiti pravila o okoljskih trditvah. S tem želi odpraviti problematične prakse na spletnih tržnicah, zakrpati vrzeli v pravilih o varnosti proizvodov, zlasti tistih v spletni prodaji, in izboljšati izvrševanje obstoječih pravil. Hkrati namerava izboljšati zaščito ranljivih skupin, zlasti oseb brez dostopa do interneta in otrok. Prav tako namerava pregledati pravila o bančnih storitvah za prebivalstvo in izboljšati storitve finančnega svetovanja v državah članicah.

Evropska agenda za potrošnike – sporočilo Komisije

Mnenje Nov dogovor za potrošnike , Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023