Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropska politika konkurence ne sme omejevati lokalne in regionalne podpore  

Učinek politike EU na področju konkurence na lokalne in regionalne oblasti je bila tema enega od mnenj , sprejetega na decembrskem plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR). Med razpravo s komisarko za konkurenco Margrethe Vestager so člani OR pozvali, naj pravila lokalnim in regionalnim oblastem omogočajo reševanje družbenih in gospodarskih problemov, ne da bi se to štelo za državno pomoč.

Politika konkurence je instrument, s katerim EU ščiti notranji trg in potrošnike pred morebitno zlorabo s strani prevladujočih podjetij, ki bi lahko drugače zaračunavala previsoke cene ali nalagala nepoštene pogoje, kar bi imelo negativne posledice za državljane ter lokalna in regionalna gospodarstva. Poleg tega omejuje tudi posredovanje države, kar lahko povzroči probleme lokaln im in regionalnim oblastem pri zagotavljanju javnih storitev in podpori lokalnim podjetjem in gospodarstvom.

„Lokalne in regionalne oblasti so občutljive na odločitve na področju konkurence, vključno z davčnimi stališči, saj ima to lahko velike posledice na lokalni in regionalni ravni. Te oblasti zagotavljajo storitve splošnega gospodarskega pomena, kar je pomembna naloga, ki prispeva h kakovosti vsakdanjega življenja evropskih državljanov. Mesta in regije je treba pri tem podpirati, tudi v okviru politike EU za konkurenco,“ je dejal predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz na začetku razprave.

Margrethe Vestager , komisarka za konkurenco, je dejala: „Strinjamo se z OR, da se Evropski komisiji ni treba vmešavati, če javna poraba ne vpliva na konkurenco na evropski ravni. Naša naloga je zagotavljati odprtost in pravičnost evropskega trga. Poskrbeti moramo tudi za to, da državljanov in podjetij s sijajnimi idejami pri vstopanju na trg ne ovirajo podjetja, ki prejemajo državno pomoč. Državna pomoč bi se morala zagotavljati samo, če določen projekt ne more zaživeti na trgu. Cenimo današnjo izmenjavo stališč z lokalnimi in regionalnimi predstavniki, ki so opozorili na področja, na katera se moramo bolj osredotočiti.“

OR v tem mnenju poudarja pozitivni učinek evropske politike konkurence na državljane in podjetja, saj se s tem zagotavlja večja izbira za državljane in spodbujajo inovacije, in pozdravlja, da se je Evropska komisija lotila obravnave geografskega blokiranja in elektronskega poslovanja, kar prinaša korist evropskim potrošnikom.

Michael Murphy (IE/EPP), član sveta irske grofije Tipperary in poročevalec za to mnenje, je pozval k uravnoteženemu pristopu k izvrševanju pravil o konkurenci in upoštevanju različne geografske lege ter družbenih in kulturnih razmer: „Izvajanje pravil o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena je treba še bolj poenostaviti, da se bodo lahko lokalne in regionalne oblasti kot ponudniki storitev odzivale na lokalne gospodarske izzive, zlasti v obrobnih regijah, v katerih trg ne ponuja vedno učinkovitih rešitev za opravljanje storitev in za pomoč ranljivim državljanom, malim podjetjem v težavah in varčevalcem“.

V mnenju je še poudarjeno, da je treba zagotoviti pošteno konkurenco in transparentne cene v verigi preskrbe s hrano, da bi zaščitili evropske kmete. Glede prihodnjih izzivov OR priporoča večjo prožnost predpisov o državni pomoči, da bi lahko lokalne in regionalne oblasti bolj proaktivno pomagale evropskim podjetjem pri reševanju negotovega gospodarskega položaja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, ne da bi se to štelo za državno pomoč.

V mnenju OR Oblikovanje evropskega stanovanjskega programa , ki ga je pripravil Hicham Imane (BE/PES), član mestnega sveta Charleroi, in je bilo sprejeto istega dne, pa je bilo obravnavano vprašanje socialnih stanovanj. Poročevalec je dejal, da politika konkurence ne bi smela omejevati zagotavljanja socialnih stanovanj najbolj revnim ali prikrajšanim družbenim skupinam. Lokalne in regionalne oblasti bi morale imeti proste roke pri načrtovanju, zagotavljanju in financiranju socialnih stanovanj v pomoč tudi tistim, ki živijo v podstandardnih ali prenaseljenih stanovanjih ali pa porabijo večji del svojih dohodkov za dostojno stanovanje.

Mnenja OR v zvezi s konkurenco:

Mnenje: Oblikovanje evropskega stanovanjskega programa

Mnenje: Državna pomoč in storitve splošnega gospodarskega pomena (sporočilo za javnost)

Mnenje: Sprememba direktive o napotitvi delavcev (sporočilo za javnost)

Kontaktna oseba:
Carmen Schmidle
Tel. +32 22822366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :