Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije EU pozivajo k skupnemu odzivu EU na energetsko krizo  

Lokalne in regionalne oblasti EU imajo osrednjo vlogo pri podpiranju ljudi, ki jih je prizadela energetska kriza, ter pri izvajanju ukrepov za varčevanje z energijo in kontinuiteto energetske dejavnosti.Želijo biti bolj vključene v energetske reforme, ki trenutno potekajo, da bi zagotovile strateške naložbe za pospešitev prehoda na čisto energijo. Evropski odbor regij v nujni resoluciji poziva EU, naj oblikuje resnično energetsko unijo in ustvari sinergije med instrumenti financiranja EU, da bi pospešili projekte trajnostne energije na lokalni ravni ter uvedli programe za krepitev zmogljivosti in strokovno izpopolnjevanje, s čimer bi prispevali k evropskemu letu spretnosti 2023.

Evropski odbor regij (OR) je 9. februarja sprejel nujno resolucijo o energetski krizi, ki vsebuje vrsto predlogov za pospešitev prehoda EU na čisto energijo, tako v proizvodnji in potrošnji kot tudi v gradbeništvu in prometu. V njej poziva k sprejetju stabilnega socialnega svežnja in ukrepov za pravično prerazporeditev, da bi ublažili socialne posledice energetske krize, zlasti za najranljivejše. Poudarja, da sedanje pobude lokalnim in regionalnim oblastem ne zagotavljajo takojšnje podpore, ki jo potrebujejo.

Vasco Alves Cordeiro, predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti imajo osrednjo vlogo pri podpiranju gospodinjstev, zlasti najranljivejših, in spodbujanju njihovih prizadevanj za varčevanje z energijo. Odziv na energetsko krizo je lahko uspešen le, če je hkrati evropski in zasidran v naših regijah in mestih, saj so ti odgovorni za številna vprašanja, kot so mobilnost, stanovanja in dostop do javnih storitev. Današnje razmere so del širše preobrazbe, ki jo morajo naše družbe izvesti, da bi zaustavile podnebno krizo in ustvarile bolj trajnostno prihodnost. Za to je potrebno sodelovanje mest in regij.“

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), župan Varšave ter predsednik komisije ENVE in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni, je dejal: „Energetska kriza ne sme zmanjšati naših podnebnih ambicij. Uničujoče posledice globalnega segrevanja se ne bodo ustavile čez noč. V številnih državah članicah so si mesta in regije zastavili ambicioznejše cilje kot njihove nacionalne vlade. Kljub energetski krizi lokalne in regionalne oblasti še naprej zagotavljajo osnovne javne storitve za vse državljane. Potrebujejo pa več finančnih sredstev, s katerimi bodo podprle vse večje število evropskih državljanov, ki trpijo zaradi energijske revščine, in prenovile stavbe, da bodo bolj energijsko učinkovite in varčne. Evropsko komisijo pozivamo, naj lokalnim in regionalnim oblastem zagotovi neposredna sredstva za pospešitev trajnostnega energetskega prehoda v naših skupnostih, mestih in regijah. V zvezi s tem smo predlagali, da bi se začel izvajati pilotni projekt EU o skupnih javnih naročilih, s katerimi bi mestom v Evropi priskrbeli avtobuse na vodikov pogon.“

Mesta in regije pozivajo k ambicioznejšim predlogom, da bi rešitve za čisto energijo postale najenostavnejša in cenovno najdostopnejša možnost na trgu. Energetske skupnosti in lokalne oblasti bi morale imeti neomejeno pravico dostopa do omrežij, ne da bi zanje veljala ista ureditev kot za maloprodajne ponudnike.

Odbor poziva k oblikovanju resnične energetske unije s popolnoma integriranim in močno povezanim trgom v vsej EU. Švedsko predsedstvo poziva, naj pospeši sprejetje preostalih zakonodajnih predlogov svežnja „Pripravljeni na 55“.

OR podpira krepitev platforme EU za nakup energije zaradi njenega pozitivnega učinka na cene energije. V zvezi z reformami, ki trenutno potekajo na trgu električne energije, pričakuje, da bodo cene plina ločene od cen električne energije.

Mesta in regije EU pozivajo države članice, naj jih vključijo v revizijo nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ki naj bi bila izvedena leta 2023, in naj jih neposredno vključijo v pripravo novih poglavij načrta REPowerEU v načrtih mehanizma za okrevanje in odpornost, da bi se zagotovilo financiranje konkretnih strateških in čezmejnih infrastrukturnih projektov. Države članice naj v teh poglavjih, ki jih bodo vključile v svoje načrte za okrevanje in odpornost, opišejo nove reforme in naložbe za krepitev odpornosti, varnosti in trajnostnosti energetskega sistema Unije, vključno z energijsko učinkovitostjo in uvajanjem energije iz obnovljivih virov.

Kar zadeva financiranje, se mesta in regije EU zavzemajo, da bi bile namenske naložbe v energijo izvzete iz izračuna primanjkljaja v okviru fiskalnih pravil. Skupščina mest in regij EU se zavzema tudi za vzpostavitev portala za financiranje „vse na enem mestu“ za izvajanje strategije vala prenove in poziva države članice, najsredstva iz načrta REPowerEU uporabijo za pospešitev naložb v energijsko učinkovitost in prenovo stavb.

Kar zadeva promet, Evropski odbor regij poziva k vseevropskemu projektu javnih naročil za nakup avtobusov na vodikov pogon v EU in poudarja cilj Zveze avtomobilskih regij, da prispeva k pravičnemu prehodu v energetsko intenzivnih regijah z močno avtomobilsko in dobavno industrijo.

Ozadje:

Platforma EU za nakup energije je bila ustanovljena 7. aprila 2022 na prvem srečanju z državami EU, da bi v sedanjih geopolitičnih razmerah zagotovili oskrbo EU z energijo po dostopnih cenah in postopno odpravili odvisnost od ruskega plina.

Spletni portal za zeleni dogovor na lokalni ravni.

Kontaktna oseba:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX