Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije EU pozivajo k vzpostavitvi resničnega evropskega elektronskega zdravstvenega zapisa  
Evropski odbor regij je soglasno podprl mnenje o digitalizaciji zdravstva v Evropi, ki ga je pripravil predsednik španske avtonomne skupnosti Murcia, Fernando López Miras.

Digitalizacija zdravstva lahko pomeni uspešno in učinkovito rabo virov ter izboljšanje kakovosti in individualizacijo pomoči pacientom. Pričakovana življenjska doba se je v zadnjih desetletjih naglo in vztrajno povečevala, od leta 2011 pa se je ta trend precej upočasnil. Z boljšim preprečevanjem bolezni in uspešnejšimi zdravstvenimi posegi bi se lahko v EU letno izognili 1,2 milijona prezgodnjim smrtim ( Evropska komisija ). Države članice EU za zdravstvo v povprečju namenijo 8,3 % BDP letno ( Eurostat ).

Člani Evropskega odbora regij so soglasno sprejeli mnenje Digitalizacija zdravstva , ki je odziv in prispevek glede Sporočila Evropske komisije o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe iz aprila 2018.

Fernando López Miras (ES/EPP), predsednik avtonomne skupnosti Murcia in poročevalec za to mnenje OR, je dejal: „Digitalna preobrazba zdravstvenih sistemov v Evropi je ključna za razvoj učinkovitejših zdravstvenih modelov, ki bodo izboljšali preprečevanje bolezni in individualizirano oskrbo. Osnovni pogoj za napredek pri digitalizaciji sistemov zdravstvenega varstva pa je varstvo podatkov. Zato pozdravljamo nova priporočila Evropske komisije za vzpostavitev varnega evropskega formata za izmenjavo elektronskih zdravstvenih zapisov. Naši predlogi pa gredo še dlje, saj se zavzemamo za vzpostavitev resničnega evropskega elektronskega zdravstvenega zapisa.

Zaradi povečanja kroničnih bolezni in multimorbidnosti v Evropi naraščajo tudi potrebe po sredstvih in stroški držav članic.

Države članice EU za zdravstvo v povprečju namenijo 8,3 % BDP letno. Delež izdatkov za zdravstveno varstvo glede na BDP je najvišji v Nemčiji (11,2 %), Švedski (11 %) in Franciji (11 %). Nasprotno pa izdatki za zdravstvo znašajo manj kot 6,5 % BDP na Poljskem, v Luksemburgu in Latviji. Najnižji delež BDP mu v EU namenja Romunija, 5 % ( Eurostat ).

Digitalne zdravstvene rešitve prispevajo k skrajšanju zdravniških pregledov in omogočajo multidisciplinarno usklajevanje zdravljenja bolnikov.

Digitalizacija zdravstva bo zlasti pomembna za odpravljanje osamljenosti in izboljšanje individualizirane pomoči državljanom, ki živijo na podeželju, v oddaljenih regijah, na otokih in ozemljih z malo prebivalci.

Člani opozarjajo, da se v sistemih elektronskih zdravstvenih zapisov po EU še naprej uporabljajo med seboj nezdružljivi formati in standardi.

OR poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja nove modele za povračilo stroškov za uvedbo digitalnih inovacij, ki bi bili na primer usmerjeni v plačilo glede na dosežene zdravstvene rezultate, s čimer bi spodbudili model poslovanja podjetij e-zdravja in m-zdravja, ki ponujajo kakovostne storitve, podprte z digitalno tehnologijo.

Mesta in regije EU pozivajo države članice, naj se izogibajo lokalizaciji storitev, saj te niso vedno varnejše, in naj spodbujajo uporabo mednarodnih odprtih standardov, da bi preprečile rešitve, s katerimi bi postale odvisne od enega ponudnika.

Lokalni voditelji menijo, da je treba nujno vzpostaviti dialog med ponudbo in povpraševanjem ter spodbuditi procese sooblikovanja digitalnih rešitev.

Komisijo pozivajo, naj preuči možnost enotne identifikacije za genetske študije, izvedene na evropskih državljanih iz zdravstvenih razlogov, z njihovo privolitvijo. S tem bi lahko pridobljene informacije uporabili za ukrepe preventive, diagnosticiranja in zdravljenja.

OR poziva tudi k sistemu EU za akreditacijo, certificiranje in potrjevanje novih aplikacij in naprav za paciente in zdravstvene delavce, da bi določili tiste, ki so resnično uporabni ali jih lahko zdravstveni delavec celo predpiše. To bi zmanjšalo upravne ovire, da bi lahko rešitve, potrjene v eni državi članici, zlahka tržili v drugi.

8. evropski vrh regij in mest

Na 8. evropskem vrhu regij in mest , ki bo 14. in 15. marca v Bukarešti, se bo zbralo več kot 500 evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih voditeljev iz vseh držav članic EU, da bi razpravljali o prispevku lokalnih in regionalnih oblasti k prihodnosti Evrope. Vrh, ki bo pod naslovom „(Pre)nova EU“ potekal le dva tedna pred pričakovanim izstopom Združenega kraljestva iz EU 29. marca in dva meseca pred evropskimi volitvami, bo letošnje največje politično srečanje županov, predsednikov regij in drugih izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov iz vse Unije.

Udeležilo se ga bo tudi 100 mladih lokalnih in regionalnih politikov, ki bodo dejavno sodelovali v razpravi o prihodnosti Evrope. Na vrhu bo v prisotnosti 20 sodelujočih regij tudi uradno zaživela pobuda OR za novo mrežo regionalnih vozlišč (#RegHub) .

Če se želite dogodka udeležiti, vas prosimo, da se prijavite na spletni strani za akreditacijo za medije romunskega predsedstva EU (rok: 1. marec). Akreditacijo za medije bodo lahko dobili samo prijavljeni novinarji.

Ozadje

April 2018 – Evropska komisija – Sporočilo o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe

November 2018 – obvestilo za javnost – Zdravstveno stanje v EU: več zaščite in preprečevanja bolezni za daljše in bolj zdravo življenje

Eurostat – Healthcare expenditure statistics in the EU (podatki iz marca 2018)

6. februar 2019 – obvestilo za javnost – Evropska komisija državljankam in državljanom olajšuje varno čezmejno dostopanje do zdravstvenih podatkov

Kontaktna oseba: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022