Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Proračun EU: zmanjšanje regionalnih naložb EU bi ogrozilo lokalne podnebne ukrepe  

Evropska unija mora tudi v prihodnje imeti močno regionalno politiko, da bo izpolnila svoje mednarodne zaveze glede zmanjšanja emisij CO 2 , je vodja lokalnih in regionalnih politikov EU izjavil 22. februarja.

Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropskega odbora regij (OR), je v svojem govoru na slovesnosti ob 10-letnici Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo dejal, da je gibanje „preseglo vsa pričakovanja“ in postalo „prava evropska zgodba o uspehu“. Konvencija županov je bila ustanovljena leta 2008 v Evropi v podporo vsem mestom ali regijam, ki so želele prostovoljno preseči cilje EU na področju zmanjšanja emisij. Po združitvi s Koalicijo županov leta 2016 je prerasla v pobudo na svetovni ravni .

Predsednik Lambertz je v govoru v Evropskem parlamentu ob prisotnosti njegovega predsednika Antonia Tajanija dejal: „Pred desetimi leti nihče ne bi uganil, da se bo temu gibanju, ki deluje po načelu od spodaj navzgor, v boju proti podnebnim spremembam pridružilo več kot 9000 mest ali da se bo razširilo po vsem svetu. Vendar pa se lokalni voditelji zavedajo, da okolju prijaznejše gospodarstvo, čistejši zrak in trajnostna preskrba z zdravo hrano izboljšajo življenja naših državljanov. Mesta in regije so odgovor na podnebne in energetske izzive in prevzemajo vodilno vlogo . Nacionalne vlade morajo to priznati tudi uradno ter mesta in regije vključiti v globalna pogajanja o podnebnih spremembah.“

Na dogodku, ki je bil organiziran dan pred tem, ko se bodo voditelji EU srečali , da bi razpravljali o naslednjem proračunu EU, je predsednik Lambertz izjavil tudi: „Če želi Evropa biti še naprej vodilna v boju proti podnebnim spremembam in če hočemo, da spet postane „zelena“, je treba lokalnim in regionalnim voditeljem zagotoviti ustrezna sredstva. To pomeni, da mora kohezijska politika EU, ki trenutno podnebnim ukrepom namenja več kot 25 % svojega proračuna, še naprej ostati močna in učinkovita. Kohezijska politika financira lokalne podnebne in energetske akcijske načrte, vlaga v energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov ter trajnostni javni prevoz v naših regijah in mestih. S poseganjem v kohezijsko politiko bi resno ogrozili svoje zmožnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, zmanjšanje emisij CO 2 in prehod na nizkoogljično gospodarstvo.“

Podpornike podnebnih ukrepov je pozval, naj se zavzamejo, da bi bila kohezijska politika EU po letu 2020 močnejša, učinkovitejša in bolj prepoznavna ter na voljo vsem regijam in mestom v EU. Evropski odbor regij – skupščina 350 lokalnih in regionalnih voditeljev EU – je predložil obsežna priporočila za izboljšanje te politike. Skupaj z vodilnimi evropskimi združenji regij in mest je ustanovil tudi zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance , katerega pripadniki so prepričani, da mora kohezijska politika EU ostati steber prihodnosti EU. To je bilo tudi glavno sporočilo pisma Donaldu Tusku , predsedniku Evropskega sveta, ki ga je predsednik Lambertz poslal 21. februarja in v katerem je poleg tega pozval, da bi se moral proračun EU „povečati na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27“.

Opomba za urednike:

Na slovesnosti ob 10-letnici Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo so kot govorniki nastopili župani iz različnih delov Evrope in trije evropski komisarji: podpredsednik Maroš Šefčovič in komisarja Miguel Arias Cañete in Carlos Moedas. Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo financira Evropska komisija.

Poleg predsednika Lambertza so kot govorniki sodelovali še trije člani OR: Fernando López Miras (ES/EPP), predsednik regije Murcija, Juan Espadas Cejas (ES/PES), župan Seville, in Andrea Turčanová (SK/EPP), županja Prešova. OR je kot politični podpornik Konvencije županov k razpravi o globalizaciji gibanja prispeval leta 2015 s priporočili; poročevalka je bila Kata Tűttö (HU/PES).

V Evropi so podpisniki Konvencije županov svoje emisije v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990 zmanjšali za približno 23 %. To je primerljivo s splošnim ciljem EU o 20-odstotnem zmanjšanju do leta 2020.

EU namerava najmanj 20 % svojega proračuna porabiti za podnebne ukrepe. Po podatkih Evropske komisije iz leta 2017 je bilo od leta 2014 več kot 25 % financiranja iz kohezijske politike usmerjenega v projekte na področju podnebja. Od 73 milijard EUR, ki so bile v ta namen doslej porabljene od leta 2014, jih je bilo 22 milijard vloženih v varstvo okolja, 16,5 milijarde EUR v projekte za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanje tveganj, 15,5 milijarde EUR v prometna in energetska omrežja, 11 milijard EUR pa v ukrepe, kot je energijska učinkovitost, v podporo nizkoogljičnemu gospodarstvu. Evropski parlament je leta 2017 pripravil študijo o prispevku evropskih kohezijskih sredstev k uresničevanju ciljev podnebne politike, ki je bila dogovorjena leta 2015 v Parizu.

Fotografije so na voljo na Flickr.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473.843.981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023