Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Proračun EU: regionalni in lokalni voditelji pozdravljajo dogovor in pozivajo k ‎ sprostitvi sredstev v prvi polovici leta 2021 v pomoč državljanom in podjetjem, ‎ ki se spopadajo z drugim valom COVID-19  

Odbor pozdravlja prizadevanje Evropskega parlamenta za odločnejše ukrepe EU na področju zdravstvenih raziskav in programa Erasmus+, za demokratični nadzor načrtov okrevanja ter nova finančna sredstva za Unijo.

„Sporazum je žarek upanja za lokalne skupnosti, ki se spopadajo z drugim valom pandemije. Dokončno sprejetje mora slediti v kratkem, da bodo sredstva do njih prispela v prvi polovici leta 2021. V primeru zamud morajo biti ključne naložbe, ki bodo izvedene leta 2021 – četudi pred začetkom veljavnosti novega proračuna –, upravičene za nazaj. V nasprotnem primeru bo prepozno, da bi EU lahko pomagala zaščititi lokalne skupnosti in ohraniti naša gospodarstva,“ je dejal predsednik Evropskega odbora regij (OR) Apostolos Tzitzikostas v zvezi z medinstitucionalnimi pogajanji o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027 in načrtu okrevanja.

Predsednica komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) Isabelle Boudineau (FR/PES) je dejala: „Ta sporazum je zgodovinskega pomena. Evropskemu parlamentu je prvič uspelo povečati večletni finančni okvir za 16 milijard EUR in s tem zagotoviti, da ga lahko izkoristijo raziskovalci in udeleženci programa Erasmus+. Poleg tega je potrojil sredstva Programa EU za zdravje, ki so v teh kriznih časih tako pomembna. Vendar še vedno obstajajo negotovosti. Ad hoc rešitev za uporabo glob EU za kršitve pravil konkurence ne bi smela biti le začasna, temveč bi bilo treba prilagoditi pravila EU, da se ta možnost ohrani na dolgi rok. Enako velja za dogovorjeni časovni okvir za nova lastna sredstva za proračun EU. Poskrbeti moramo, da bodo ambicioznemu časovnemu okviru sledila dejanja. V težkih gospodarskih časih so potrebne odločne rešitve – zagotoviti moramo trajnostno dolgoročno okrevanje EU.“

Nikola Dobroslavić (HR/EPP), poročevalec OR za mnenje o novem večletnem finančnem okviru, je povedal: „Pozdravljamo dogovor, ki sta ga Svet in Evropski parlament sklenila o novem večletnem finančnem okviru in svežnju ukrepov za okrevanje. Hitro sprejetje teh instrumentov še pred začetkom novega finančnega obdobja 2021–2027 je izjemno pomembno, da bodo mesta in regije lahko izvajali konkretne projekte. Evropa si ne bo opomogla brez aktivne vloge mest in regij. Kohezijska politika in skupna kmetijska politika ostajata ključni za regije in mesta ter njihovo okrevanje. Zato mora kohezija postati temeljna vrednota in ključni cilj vseh politik in naložb.“

Ozadje:

Glavne zahteve Evropskega odbora regij za spoprijemanje s pandemijo so:

1) Načrt za trajnostno, odporno in socialno Evropo, vključno s skladom EU za okrevanje, ki bi bil povezan z ambicioznim proračunom EU, ki bi temeljil na evropskem zavarovanju dolgov in imel na voljo vsaj 500 milijard EUR.

2) Zdravstveni mehanizem EU za nakup medicinske opreme ter ocenjevanje, prilagajanje in spremljanje zmogljivosti regionalnih zdravstvenih sistemov za vlaganje v odpornost in trajnost zdravstva.

3) Sheme financiranja za pomoč regionalnim in lokalnim skupnostim, da nadomestijo lokalne davčne izgube in preoblikujejo javne storitve, da bodo postale digitalne, trajnostne in odporne.

4) Poenostavljeni postopki za financiranje trajnostne lokalne infrastrukture.

5) Namenska infrastruktura in pravna ureditev za podporo MSP, turizma in kulture.

6) Načrt za vključevanje na podeželju, s katerim bi na teh območjih spodbudili inovacije, podjetništvo in povezljivost.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Socialna in ekonomska kohezija bosta ogroženi, če bodo politike EU zanemarjale oddaljena območja
Socialna in ekonomska kohezija bosta ogroženi, če bodo politike EU zanemarjale oddaljena območja
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Regije in mesta EU pozdravljajo zavezo držav članic, da kohezijsko politiko ohranijo kot osrednji steber Unije
Regije in mesta EU pozdravljajo zavezo držav članic, da kohezijsko politiko ohranijo kot osrednji steber Unije
22.11.2022