Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Proračun 2021–2027: lokalni voditelji in bolgarsko predsedstvo EU v bran prihodnji kohezijski politiki  

Lokalni in regionalni voditelji EU so na srečanju 7. junija v Sofiji pozvali, naj se prepreči desetodstotno zmanjšanje sredstev za kohezijo, ki ga Evropska komisija predvideva v predlogu proračuna EU za obdobje 2021–2027. Skupaj z bolgarskim predsedstvom Sveta EU so pozvali k zadostnim virom in izboljšanju pravil, da se ohranita glavni cilj in naloga prihodnjih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, tj. zmanjšanje razlik z vključitvijo lokalnih akterjev.

Komisija za politiko teritorialne kohezije (COTER) Evropskega odbora regij (OR) je 6. in 7. junija skupaj z Združenjem občin Republike Bolgarije organizirala konferenco o posledicah osnutkov predlogov Evropske komisije o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki določa letne zgornje meje izdatkov za vse politike EU v obdobju 2021–2027 ter nove uredbe o skladih.

Cenimo prizadevanja bolgarskega predsedstva EU za močno kohezijsko politiko. Bolgarija je s sodelovanjem med EU, nacionalnimi vladami ter lokalnimi upravami zgled za to, kako kohezijska politika lahko izboljša življenje ljudi, infrastrukturo in izobraževanje, preprečuje revščino, podpira reformo javne uprave in pripomore k boju proti podnebnim spremembam. Vemo, da je pomembna in je naložba v državljane in prihodnost Evrope, zato si moramo močno prizadevati, da bi zmanjšanje sredstev čim bolj omejili ter uvedli pravila, s katerimi bo kohezijska politika še bolj učinkovita ,“ je dejal predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz .

Podpredsednik bolgarske vlade Tomislav Dončev je o prihodnjih proračunskih pogajanjih povedal: „ Bolgarsko predsedstvo bo brez oklevanja načelo ta vprašanja in spodbudilo odkrito in iskreno razpravo o naši skupni prihodnosti. To velja tudi za razpravo o prihodnosti kohezijske politike, ki naj bi dala odgovore na naše probleme in prispevala k blaginji in skupnim vrednotam.

Predsednik bolgarskega združenja občin in župan mesta Veliko Tarnovo Daniel Panov je dejal: „ Menimo, da so skupna prizadevanja Evropskega odbora regij in podpora nacionalnih združenj lokalnih oblasti iz vse Evrope pogoj za to, da se lahko izpolnijo potrebe milijonov evropskih državljanov za našo skupno prihodnost. Naš cilj in politična zaveza je ustrezno usmerjanje virov v lokalne skupnosti, ki se soočajo s težavami.

Nikola Dobroslavić (EPP/HR), predsednik Dubrovniško-neretvanske županije in poročevalec OR o večletnem finančnem okviru, je poudaril: „ Lokalni voditelji menimo, da je predlog o večletnem finančnem okviru dobro izhodišče in podpiramo povečanje naložb za izobraževanje, raziskave, mladino in migracije. Vendar pa predvideno zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko utegne omejiti sposobnost regij in mest za odpravo razlik in spodbujanje inovacij v Evropi. Tudi predlagana merila za dodelitev sredstev in povečanje proračunske prožnosti je treba previdno oceniti.

Lokalni voditelji so najbolj zaskrbljeni zaradi centralizacije naložb in vse večjega ločevanja strukturnih skladov EU, saj sta Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja vse bolj odmaknjena od Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

DELO ODBORA V ZVEZI S PRIHODNJO KOHEZIJSKO POLITIKO

Komisija COTER Evropskega odbora regij podrobno proučuje nove uredbe. Odbor bo do februarja pripravil in sprejel predloge za izboljšanje. Poleg mnenja o večletnem finančnem okviru, ki ga pripravlja Nikola Dobroslavić, bo Odbor predvidoma pripravil še mnenja o naslednjih temah:

- Uredba o skupnih določbah, soporočevalca Catiuscia Marini (PES/IT), predsednica dežele Umbrije, in Michael Schneider (EPP/DE), državni sekretar v zvezni deželi Saška-Anhalt;

- Evropski sklad za regionalni razvoj, poročevalec Michiel Rijsberman (EPP/NL), član izvršnega sveta pokrajine Flevoland;

- Evropsko teritorialno sodelovanje, poročevalka Marie-Antoinette Maupertuis , članica izvršnega sveta Korzike;

- Čezmejno sodelovanje, poročevalec Bouke Arends (PES/NL), član občinskega sveta mesta Emmen;

- Evropski socialni sklad plus, poročevalka Susana Díaz (EPP/ES), predsednica avtonomne pokrajine Andaluzije;

- Instrument za povezovanje Evrope, poročevalka Isabelle Boudineau , podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine.

ZAVEZNIŠTVO ZA KOHEZIJO

OR je v želji po močnejši kohezijski politiki po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji mest in regij EU ustanovil zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance. To je gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika EU ostati steber prihodnosti EU. Zavezništvu se vse od njegove ustanovitve oktobra lani vsak dan pridružujejo novi podpisniki, med njimi regionalne in lokalne oblasti, poslovna združenja, predstavniki akademskih krogov, sindikati in možganski trusti.

Več informacij o pobudah zavezništva, načela in dokumenti o stališčih so na voljo na http://cohesionalliance.eu .

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mob. tel.: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023