Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski in sredozemski lokalni voditelji združili moči za zaščito žensk in boj proti radikalizaciji  

Vodilni župani in guvernerji iz sredozemske regije in Evropske unije so pozvali nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, naj tesneje sodelujejo, da bi pomagali ženskam in preprečevali radikalizacijo mladih. V obeh sklopih političnih predlogov, ki jih je 21. februarja sprejela Evro-sredozemska skupščina lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM), je poudarjena odgovornost lokalnih in regionalnih oblasti pri zagotavljanju izobraževanja in socialne infrastrukture.

Poročili Krepitev vloge žensk v Sredozemlju in Vloga sredozemskih podnacionalnih oblasti pri reševanju problema radikalizacije in nasilnega ekstremizma pri mladih sta zadnji v nizu poročil, ki jih je ARLEM sprejel v zvezi z vprašanji, ki so izrednega pomena za trajnostni razvoj južnega in vzhodnega Sredozemlja. ARLEM je v zadnjih letih prav tako sprejel predloge, med drugimi o podnebnih spremembah, pretvorbi energije, gospodarjenju z vodnimi viri in ravnanju z odpadki.

Karl-Heinz Lambertz , sopredsednik skupščine ARLEM in predsednik Evropskega odbora regij, je pozdravil obe poročili in ob tem dejal: „Socialna izključenost, revščina in odrinjenost na rob družbe tako zunaj kot znotraj EU so razlogi za nasilno radikalizacijo. Le s povečanjem sodelovanja in naložb bo mogoče zmanjšati neenakosti, ustvarjati delovna mesta za mlade in spodbuditi vključevanje v skupnost, kar pa je mogoče le, če se ukrepa na lokalni ravni. Prav tako je bistvenega pomena, da lokalni voditelji, ki so se danes zbrali tukaj – prihajajo vse od Maroka do Nemčijo pa od Irske do Albanije –, podpirajo krepitev vloge žensk in obsojajo vse oblike zlorabe. Potrebna je večja udeležba žensk v politiki in gospodarstvu ter sprejetje ukrepov za njihovo zaščito. Izhodišče pri tem mora biti izboljšanje izobraževalnih možnosti za vse.“

ARLEM je sprejel tudi priporočila, ki potrjujejo, da se lokalni voditelji strinjajo s cilji, ki so bili opredeljeni v okviru ciljev OZN za trajnostni razvoj, in sicer da bi postale lokalne skupnosti vključujoče, varne, odporne in trajnostne. Predsednik Lambertz je dejal: „To je dobra podlaga za sodelovanje v prihodnjih letih. Imamo uporabno platformo, ki to temo obravnava v okviru Unije za Sredozemlje. Prav tako imamo navdihujoč primer sodelovanja, po katerem se lahko zgledujemo: libijska mesta so se v zadnjih dveh letih povezala in vzpostavila partnerstva z evropskimi mesti.“

Guverner Gize Mohamed Kamal El Dali, ki je bil gostitelj srečanja in je poročevalec skupščine ARLEM v zvezi z radikalizacijo, je dejal: „Varnost je nujen del boja proti radikalizaciji, vendar moramo iti še dlje. Zaposlovanje pomembno prispeva k socialnemu vključevanju, vendar pa morajo prizadevanja za ustvarjanje delovnih mest potekati skupaj z reformo izobraževanja in naložbami tja, kjer želijo mladi moški in ženske preživljati čas, kot so športni, kulturni in družbeni objekti. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zlasti izpostavljenim območjem, kot so obmejne regije in skupnosti v mestih in na podeželju, ki so odrinjene na rob družbe. Prav tako se je nujno treba zavedati tega, da lahko ženske odigrajo ključno vlogo pri preprečevanju radikalizacije.“

Mohamed Boudra , sopredsednik skupščine ARLEM in predsednik združenja maroških županov, je dejal: „Mesta in regije želijo okrepiti medsebojne vezi, hkrati pa se zavedajo, da je za uspešen razvoj potrebno tesnejše sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in nadnacionalnimi organi. ARLEM je zato zadovoljen, da je Unija za Sredozemlje vzpostavila platformo za trajnostni razvoj mest, ki naj bi prispevala k zbiranju izkušenj na področju upravljanja hitre urbanizacije. Hkrati moramo zagotoviti, da bo vrzel med mesti in podeželjem kar najmanjša, saj se bomo lahko razvijali na trajnosten način le, če se bodo razvijale vse regije. Potrebujemo več delovnih mest in bolj učinkovito lokalno upravo. K doseganju tega cilja bosta pripomogli poročili skupščine ARLEM za leto 2018 o lokalnih politikah za spodbujanje podjetništva med mladimi in o dobrem upravljanju. V Maroku smo lahko videli, kako ukrepanje na vseh ravneh upravljanja v določenem sektorju, kot je na primer energija iz obnovljivih virov, lahko pomaga ljudem na podeželju. Mesta in regije lahko pomagajo svojemu gospodarstvu, na primer z ukrepanjem v boju proti podnebnim spremembam. Trajnostni razvoj ima tako lokalen kot globalen značaj.“

Opomba za urednike

• Evropski odbor regij je leta 2010 ustanovil Evro-sredozemsko skupščino lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM), da bi ta pomagala reševati vprašanja v Sredozemlju z lokalnega in regionalnega vidika. Skupščina dopolnjuje prizadevanja EU in sredozemskih držav, ki niso članice Unije, da bi oblikovali več kanalov ter ravni dialoga in sodelovanja, med drugim prek Unije za Sredozemlje. Delegacija EU v skupščini ARLEM šteje 32 članov Evropskega odbora regij in osem predstavnikov združenj lokalnih oblasti v EU.

• Poročilo ARLEM o krepitvi vloge žensk v Sredozemlju je pripravila Mary Freehill, članica dublinskega mestnega sveta. V zaključku poročila je naštetih devet priporočil. Ugotovljeno je, da so regionalne in lokalne uprave vodilne pri prepoznavanju in odpravljanju nasilja nad ženskami in ravnanja zoper njih. Nadalje je navedeno, da imajo lokalni in regionalni voditelji dobre možnosti za izvajanje javnih kampanj ozaveščanja o nasilju v družini in drugih oblikah nasilja na podlagi spola. Prav tako lahko pomembno prispevajo k praktičnim ukrepom za povečanje udeležbe žensk pri lokalnem zaposlovanju in imajo možnosti za opredelitev in odpravo ovir pri enakem dostopu žensk do nadzora nad zemljišči in njihovega lastništva ter dostopu do financiranja. Vendar pa je v poročilu ugotovljeno, da so neustrezna infrastruktura in viri razlog za slabe storitve in popolnoma neprimerno zaščito ranljivih žensk.

• Skupščina ARLEM se je sestala 20. in 21. februarja v Gizi v Egiptu na povabilo guvernerja Gize Mohameda Kamala El Dalija. Pred srečanjem so si člani skupščine ogledali urbani projekt v Gizi.

• Evropski odbor regij od leta 2015 tesno sodeluje z mesti v Libiji s ciljem izboljšati javne storitve v tej državi ter mestom pomagati, da se pridružijo mednarodni skupnosti. Januarja 2016 je OR sklenil, da na prošnjo libijskih mest spodbuja in olajša ustanavljanje partnerstev med mesti in regijami Libije in EU. V okviru pobude iz Nikozije (pobuda je bila sprejeta v glavnem mestu Cipra) so mesta in regije EU doslej zagotovili ali obljubili podporo libijskim lokalnim oblastem na področjih upravljanja z vodnimi viri, ravnanja z odpadki, osnovnega zdravstvenega varstva, javne uprave, jezikovnega izobraževanja, priprave proračuna, ribištva, oblikovanja politik ter boja proti radikalizaciji.

• Maroko je leta 2016 gostil pomembno letno srečanje OZN o podnebnih ukrepih – konferenco pogodbenic (COP 22). Ob robu konference je skupščina ARLEM razpravljala o trajnostnem razvoju s poudarkom na podnebnih ukrepih ter pozvala mesta in regije zunaj EU, naj se pridružijo Konvenciji županov. To je pobuda, katere podpisniki so se obvezali, da bodo presegli cilje EU glede zmanjšanja emisij ter v zameno za to od EU prejeli tehnično podporo. Konvencija županov je leta 2017 postala Svetovna konvencija županov za podnebje in energijo, potem ko se je združila s koalicijo županov ZDA. OR je politični pokrovitelj Konvencije.

Fotografije so na voljo na Flickrju. Splošne informacije o Egiptu so na voljo v nedavni študiji Evropskega parlamenta.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FINANCIAL-ASSISTANCE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES--MEDITERRANEAN-PARTNER-COUNTRIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
23.02.2022