Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Energetska kriza ne sme ogroziti svetovnih podnebnih ambicij EU  

Evropski odbor regij (OR) je manj kot mesec dni pred konferenco Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC COP27) ponovno pozval k večji vlogi podnacionalnih oblasti v svetovnih pogajanjih o spremembi podnebja in k njihovemu večjemu priznanju pri izvajanju Pariškega sporazuma. OR predlaga sistem na svetovni ravni za zbiranje in spremljanje podatkov o zmanjševanju emisij C02 v mestih in regijah ter poziva države članice in Svet EU, naj se odločno zavzamejo za to, da se v sklepe COP27 vključi nujna potreba po sodelovanju na več ravneh in polni vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v izvajanje Pariškega sporazuma.

Po poletju z izjemnimi sušami, poplavami in požari po vsej EU ter glede na hitro rastoče cene energije, inflacijo in dejstvo, da milijonom Evropejcem to zimo grozi energetska revščina, je energetska in podnebna kriza osrednja tema razprav na oktobrskem plenarnem zasedanju OR in evropskem tednu regij in mest 2022.

Pred konferenco ZN o podnebju, ki se bo predvidoma začela 6. novembra v Šarm El Šejku, so člani OR na plenarnem zasedanju s podpredsednikom odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane Basom Eickhoutom, županjo Utrechta in odposlanko ICLEI na konferenci COP27 Sharon Dijksma ter županom mesta Chefchaouen in regionalnim predsednikom ICLEI za Afriko Mohamedom Sefianijem razpravljali o vlogi podnacionalnih oblasti na COP27.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je ob začetku razprave dejal: „Podnebna kriza postaja vse bolj očitna. Nujno moramo ukrepati in zaveze pretvoriti v rezultate. Odločitev, ki bo sprejeta na konferenci COP27, bo oblikovala podnebno in energetsko politiko ter vplivala na vse lokalne in regionalne oblasti. Letošnja konferenca COP27 poteka sredi energetske krize – krize, ki jo je še zaostrila Putinova vojna proti Ukrajini in proti kateri bi morali ukrepati že pred desetletji s prehodom na podnebno nevtralno gospodarstvo. Evropski odbor regij bo na COP27 zelo jasno predstavil svoje stališče in si bo še naprej prizadeval za okrepitev svojih zavezništev na ravni EU in svetovni ravni, da bi dosegel ta cilj.“

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), župan Varšave in novi predsednik komisije OR za okolje, podnebne spremembe in energijo ter delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni, je dejal: „Zaradi obsežnih naložb v ulične svetilke LED smo v Varšavi znatno zmanjšali porabo energije in javno porabo. Številna druga evropska mesta in regije so zavezani izvajanju trajnostnih rešitev, ki omogočajo bolj zdravo in boljše življenje v lokalnih skupnostih. Zato pozivamo k neposrednim sredstvom, ki bi olajšala delo lokalnih in regionalnih oblasti pri pospeševanju energetskega prehoda. Poleg tega pozivamo, naj se na konferenci COP27 upošteva glas mest in regij, ter pozdravljamo podporo Evropskega parlamenta nadaljnjemu sodelovanju na več ravneh. Izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa pozivamo, naj se za pogajalsko mizo COP27 zavzame za večjo vlogo mest in regij.Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane v resoluciji o COP27, ki jo je sprejel v ponedeljek, 3. oktobra, podpira predloge OR za sodelovanje na več ravneh ter večjo vlogo mest in regij pri izvajanju Pariškega sporazuma.

Skupščina mest in regij EU želi z mnenjema, ki sta ju pripravila Alison Gilliland (IE/PES) in Olgierd Geblewicz (PL/EPP), okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v svetovnih pogajanjih o spremembi podnebja in pri izvajanju Pariškega sporazuma. Podnacionalne oblasti in mestna diplomacija lahko prispevajo k premagovanju sedanjih blokad v svetovnih pogajanjih in pokažejo, da je mogoče zastaviti višje cilje za pospešitev energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije kot edine rešitve za sedanjo energetsko in podnebno krizo.

Članica mestnega sveta Dublina Alison Gilliland (IE/PES), poročevalka za mnenje Za strukturno vključevanje mest in regij v 27. konferenco pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, je povedala: „Naši ekosistemi so poškodovani in ranljivi, številne posledice podnebne krize pa so že nepovratne. Ne smemo dopustiti, da bi vojna in energetska kriza zaustavili pravičen prehod na čistejši in bolj trajnostni planet. Mesta in regije potrebujemo več neposrednega financiranja in večjo podporo za doseganje podnebnih ciljev. Kot je opredeljeno v Glasgowskem podnebnem paktu, potrebujemo vključujoče upravljanje. Vse člane OR pozivamo, naj aktivno spodbujajo svoje nacionalne delegacije, da bi se v sklepih Sveta izrecno navedla ključna vloga podnacionalnih oblasti pri tem prehodu.

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva in poročevalec za mnenje Vloga OR pri spodbujanju podnebne diplomacije na poddržavni ravni pred COP27 in COP28, je dejal: „Diplomacija na poddržavni in mestni ravni se premalo priznava in izkorišča. Mesta in regije imajo vodilno vlogo pri spoprijemanju s posledicami podnebnih sprememb, pa tudi s podnebnimi rešitvami. V lokalnih in regionalnih oblasteh se krepi vključevanje državljanov in vloga skupnosti, brez katerih ne moremo izpolniti obljub iz Pariškega sporazuma. Evropsko komisijo pozivamo, naj v pogajanja o spremembi podnebja vključi lokalne in regionalne oblasti kot ambasadorje državljanov. OR je kot skupščina mest in regij EU pripravljen postati institucija, ki s partnerskimi državami EU usklajuje podnebno diplomacijo na poddržavni ravni.“

V razpravi je sodeloval tudi Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), predsednik Šlezijskega vojvodstva n poročevalec OR za Energetski sveženj o plinu, vodiku in emisijah metana, ki je poudaril: „Novi sveženj o plinu in uredba o metanu sta ključna za strateške cilje evropskega zelenega dogovora ter svežnja ‚Pripravljeni na 55‘ in REPowerEU. Razvoj trgov za vodik in biometan ter zmanjšanje emisij metana sta ključna tudi za naša regionalna gospodarstva in za izpolnjevanje naših podnebnih ciljev.“

Opomba za urednike:

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023