Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Endokrini motilci: Evropske regije zahtevajo zanesljive informacije in strategijo za zaščito državljanov in okolja  

Dva meseca po resoluciji Evropskega parlamenta o negativnem vplivu več kemikalij, ki se uporabljajo v proizvodnji živil in kozmetičnih izdelkov v EU, so predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti pozvali Evropsko komisijo, naj zagotovi višjo raven zaščite pred nevarnimi kemikalijami. Študije kažejo, da endokrini motilci ovirajo delovanje hormonov v telesu, kar povzroča neplodnost, debelost in raka. Pri otrocih jih vedno bolj povezujejo z avtizmom in drugimi motnjami.

Glede na to, da so v večini držav članic EU lokalne in regionalne oblasti pristojne za zdravstvene storitve, morajo skrbeti tudi za dobro počutje svojega prebivalstva in imeti stališče glede endokrinih motilcev. Po mnenju Evropskega odbora regij (OR) Evropska komisija v svojem odzivu na endokrine motilce zdravstvenih tveganj ne obravnava ustrezno in ne zagotavlja dovolj trdnega okvira za obravnavo teh kemikalij v vsej zakonodaji EU. Nimamo namreč nobenega konkretnega akcijskega ali časovnega načrta za doseganje napredka na tem področju. Uno Silberg (EE/EA) , poročevalec za mnenje Za celovit okvir EU o endokrinih motilcih , je poudaril, da so potrebni preventivni ukrepi.

„Endokrini motilci imajo uničujoče dolgoročne učinke ne le na zdravje ljudi, ampak tudi na živali in rastline. Čeprav so v okolju prisotni povsod, se ljudje njihove nevarnosti premalo zavedajo. Potrebne so kampanje za ozaveščanje javnosti in usklajeni ukrepi na vseh ravneh, da se v ospredje postavi zdravje državljanov, hkrati pa upoštevajo interesi potrošnikov in industrije,“ je poudaril predsednik sveta občine Kose.

Trenutno za 800 kemikalij vemo, da vplivajo na delovanje hormonov, ali pa obstaja sum, da bodo nanj vplivale. Razpoložljive raziskave kažejo, da letni zdravstveni stroški, nastali zaradi endokrinih motilcev, znašajo 163 milijard EUR (1,28 % BDP EU). Endokrini motilci so običajno v pločevinkah in vrečkah za shranjevanje hrane ter v plastični foliji ali embalaži. Najdemo jih tudi v igračah, kozmetičnih izdelkih, posodah za hrano, pesticidih in celo v pohištvu.

V mnenju je poudarjeno, da bi morale biti zanesljive informacije o tveganjih, povezanih z endokrinimi motilci, in njihovih učinkih evropskim državljanom na voljo v ustrezni obliki in v razumljivem jeziku. Predlaga se tudi uvedba nove posodobljene opredelitve endokrinih motilcev.

Izvoljeni lokalni in regionalni predstavniki pozivajo k povečanju sredstev za neodvisne, javno financirane raziskave o endokrinih motilcih in neškodljivih nadomestkih zanje ter o drugih inovativnih rešitvah. Hkrati tudi opozarjajo na morebitno navzkrižje interesov med zaščito državljanov in delovanjem pridobitnih družb.

OR poudarja, da bi bilo treba endokrine motilce obravnavati kot snovi, ki nimajo „varnega praga“, kar pomeni, da je tudi najmanjša izpostavljenost tem snovem lahko nevarna, zlasti v kritičnih fazah razvoja (zarodek, poporodno obdobje, puberteta). Zelo malo je znanega tudi o njihovem kombiniranem učinku.

Ozadje

Endokrini motilci so kemikalije, ki spreminjajo delovanje endokrinega sistema in ogrožajo zdravje ljudi in živali. Lahko so sintetični ali naravni. Izpostavljeni smo jim iz različnih virov, ki se uporabljajo ali so prisotni v vsakdanjem življenju, kot so ostanki pesticidov ali potrošniški izdelki. Izpostavljenost tem snovem lahko povzroči raka, debelost, sladkorno bolezen, zmanjšanje inteligence, motoričnih spretnosti in sposobnosti učenja ter neplodnost.

Endokrini motilci se pojavljajo v izdelkih, kot so embalaža živil, izdelki za nego kože, kozmetični izdelki, gradbeni materiali, elektronske naprave, pohištvo, talne obloge ter igrače. Te snovi dodajajo tudi pesticidom in herbicidom v razpršilih za zaščito pridelka sadja in zelenjave.

Razlog za vse večje zanimanje za endokrine motilce je zaskrbljujoče povečanje primerov bolezni, katerih pomemben vzrok so lahko endokrine motnje, ter opazovanje endokrinih motenj pri živalih, ki se uporabljajo za poskuse in so izpostavljene tem snovem v okolju.

Na ravni EU so se razprave o endokrinih motilcih začele že leta 1996. Potem ko je Evropski parlament leta 1998 sprejel resolucijo o endokrinih motilcih, je Komisija decembra 1999 sprejela strategijo Skupnosti za endokrine motilce , ki se je izvajala z ukrepi na področju raziskav, urejanja in mednarodnega sodelovanja. Julija 2018 je izvršilni organ EU objavil novo strategijo za boj proti učinku endokrinih motilcev. Pripravljena je bila tudi študija o veljavni zakonodaji na tem področju. Evropski parlament se je skliceval na strategijo in sprejel resolucijo (2019/2683 (RSP)), v kateri je pozval k vzpostavitvi „celovitega okvira Evropske unije za endokrine motilce“.

EU je podprla raziskave o endokrinih motilcih. Financirala je več kot 50 projektov, za katere je namenila več kot 150 milijonov EUR iz različnih okvirnih programov za raziskave in inovacije. Za raziskovalne in presejalne projekte je bilo dodeljenih dodatnih 52 milijonov EUR v okviru programa Obzorje 2020.

EU je sprejela tudi regulativne ukrepe za zaščito ljudi in okolja pred učinkom endokrinih motilcev. Zlasti zakonodaja na področju pesticidov in biocidov , kemikalij na splošno (uredba REACH) , medicinskih pripomočkov in vode vključuje posebne določbe o spopadanju z endokrinimi motilci. Poleg tega so bili v zvezi z materiali, ki bodo v stiku z živili , kozmetičnimi izdelki , igračami in varstvom delavcev na delovnem mestu, sprejeti posamezni regulativni ukrepi za snovi z lastnostmi endokrinih motilcev. Tako so zdaj prepovedane številne snovi z lastnostmi endokrinih motilcev ali pa je izpostavljenost tem zmanjšana na najnižjo možno raven, kadar je to tehnično in praktično izvedljivo.

Dodatne informacije

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih

Študije o endokrinih motilcih, ki jih je naročil Evropski parlament , „Endokrini motilci, od znanstvenih dokazov do politike varovanja zdravja ljudi“, april 2019

Endokrini motilci: Pregled najnovejših dogodkov na evropski ravni na področju izdelkov za zaščito rastlin (študija, april 2019)

Politika in zakonodaja EU na področju kemikalij: Pregled s poudarkom na REACH (analiza, december 2016)

Evropska agencija za kemikalije: vloga in upravljanje (obvestilo, avgust 2017)

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023