Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Vasco Alves Cordeiro izvoljen za novega predsednika Evropskega odbora regij  

„Za Evropo, ki jo ustvarjamo vsi za vse. Za vsak kraj, mesto in regijo.“

Člani Evropskega odbora regij (OR) so izvolili Vasca Alvesa Cordeira za svojega novega predsednika za prihodnji dve leti in pol. Član regionalnega parlamenta Azorov bo vodil skupščino predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU, pri tem pa se bo osredotočal na krepitev demokracije, zavzemanje za kohezijsko politiko, doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora in krepitev regionalne podpore Ukrajini. Člani OR so poleg tega izvolili Apostolosa Tzitzikostasa, guvernerja grške regije Osrednja Makedonija, za novega prvega podpredsednika.

Vasco Alves Cordeiro je v govoru pred 329 člani OR iz vseh 27 držav članic EU, ki so ga izvolili s ploskanjem, najprej poudaril, da mu demokratično legitimnost za članstvo v Evropskem odboru regij daje regionalni parlament Azorov: „Zaradi svoje predanosti Azorom sem danes tukaj. Brez tega danes ne bi bil tukaj.

Novi predsednik je predstavil prednostne naloge svojega mandata in dejal: „V današnjih časih potrebujemo močnejšo in pravičnejšo Evropo za vse. Močnejšo Evropo, ki izhaja prav iz neomajnega potrjevanja svojih vrednot in temeljnih načel, kot so svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva, strpnost, pravna država in demokracija. Močnejšo Evropo, ki temelji tudi na spodbujanju večjega in sistematičnega sodelovanja državljanov v postopkih odločanja.“

V zvezi s prihodnostjo Evrope je Vasco Alves Cordeiro poudaril: „Odziv na sklepe Konference o prihodnosti Evrope predstavlja izziv za ukrepanje in verodostojnost vseh evropskih institucij ter celo izziv za zaupanje vanje. Ne moremo vabiti in pozivati državljanov, naj bodo politično dejavni v tej vaji iz demokracije, da bi ugotovili, kaj po njihovem mnenju Evropa je in kaj bi morala biti, nato pa na primer razglasiti za tabu vsako temo, ki bi za sabo lahko potegnila spremembo Pogodb.“

Vasco Alves Cordeiro se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini in pojasnil, da mora OR še naprej podpirati Ukrajino in krepiti evropsko perspektivo v tej državi. Pojasnil je: „Evropska mesta imajo vodilno vlogo pri podpiranju ukrajinskega procesa vključevanja v veliko evropsko družino.Naše ukrajinske partnerje bi radi zdaj in v prihodnosti podprli pri obnovi, zato na tem plenarnem zasedanju vzpostavljamo zavezništvo za Ukrajino.“

Na koncu je novi predsednik opozoril, da se mora Evropska unija osredotočiti na uveljavljanje kohezijske politike kot stebra evropskega projekta ter poskrbeti, da ne bo zapostavljen noben človek in noben kraj. „Oslabitev kohezijske politike v večletnem finančnem okviru po letu 2027 je tveganje, ki ga ne smemo in ne moremo spregledati. Zato mora Odbor regij vztrajno zagovarjati politiko, ki lahko še vedno močno pripomore k doseganju načela, da ne sme biti nihče zapostavljen, kar je navsezadnje ideal EU.“

Vasco Alves Cordeiro je član Evropskega odbora regij od leta 2013 in je bil njegov prvi podpredsednik od februarja 2020 do junija 2022. Leta 2012 je bil prvič izvoljen za predsednika regionalne vlade Azorov in nato ponovno leta 2016. V tej funkciji je zastopal svojo regijo na evropski in mednarodni ravni. Cordeiro je drugi portugalski predsednik katere od institucij EU in prvi portugalski predsednik Odbora regij, poleg tega pa je edini predsednik institucije EU, ki prihaja iz ene najbolj oddaljenih regij EU.

Dodatne informacije:

Kontaktni osebi:

Uradna govornica predsednika

Monica Tiberi

Tel.: +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Tiskovna predstavnica

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :