Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Ekonomska in monetarna unija mora spodbujati rast ter biti pregledna in demokratična  
Vključitev fiskalnega dogovora v ustanovne pogodbe EU mora jamčiti demokratično odločanje in ohraniti javne naložbe. Proti sistemskim grožnjam je treba uvesti sklad za pomoč euru.

Trdnejša evropska monetarna unija (EMU) mora ponuditi odgovor na zdajšnji demokratični deficit in spodbuditi javne naložbe, katerih raven ostaja izjemno nizka. Tako je ključno sporočilo regij in mest EU v mnenju, ki ga je na plenarnem zasedanju 5. julija sprejel Evropski odbor regij (OR), skupščina lokalnih in regionalnih oblasti EU.

Po finančni krizi so bila leta 2012 sprejeta strožja pravila za usklajevanje na fiskalnem področju. Zdaj naj bi bila vključena v ustanovne pogodbe skupaj z novimi določbami, ki evropski mehanizem za stabilnost deloma spreminjajo v evropski sklad in uvajajo položaj evropskega ministra za gospodarstvo in finance. Posledice teh predlogov Evropske komisije za regije in mesta je OR ocenil v mnenju, pri katerem je glavni poročevalec Christophe Rouillon (FR/PES), župan mesta Coulaines. „Najbolj nas skrbi to, da je razprava o migracijah zasenčila vsa druga področja, na katerih so potrebni takojšnji ukrepi EU. Evropsko monetarno unijo je treba nujno okrepiti še pred naslednjo krizo, zlasti z ustanovitvijo sklada za pomoč skupni valuti, da bo odporna proti sistemskim grožnjam za svetovno gospodarstvo. Ta evropski obrambni zid je treba postaviti zdaj, ne pa začeti o njem razmišljati šele takrat, ko bo kriza že udarila,“ je opozoril Christophe Rouillon med predstavitvijo mnenja na plenarnem zasedanju OR.

Vsebina tako imenovanega fiskalnega dogovora – Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji – naj bi se v Pogodbe vključila na podlagi ocene njegovega izvajanja. OR kritično gleda na dejstvo, da ocena očitno ni bila opravljena ali vsaj ne javno objavljena in da predlog Evropske komisije ne upošteva vztrajno nizke ravni javnih naložb, ki je s 3,4 % BDP EU v letu 2008 padla na 2,7 % v letu 2016.

Ker fiskalna konsolidacija pogosto najbolj vpliva na javne naložbe, lokalni voditelji zahtevajo, da nova pravila omogočijo potrebno prožnost in podprejo zlasti naložbene zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti. Tako se projekti, financirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, vseevropskih omrežij (TEN) in instrumenta za povezovanje Evrope, ne bi smeli prištevati med strukturne izdatke po Paktu za stabilnost in rast. Podobna določba za nacionalne prispevke je bila že vključena v Evropski sklad za strateške naložbe.

Lokalni voditelji podpirajo vključitev evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) – ki je premalo pregleden in na udaru blokad in veta – v primarno zakonodajo EU, nad katero ima nadzor Evropski parlament. Odločno podpirajo predlog Komisije, po katerem naj bi se pomembne odločitve, med drugim glede odobritve finančne pomoči, sprejemale s 85-odstotno ponderirano večino, in ne več s soglasjem.

Predlagana uvedba funkcije evropskega ministra za gospodarstvo in finance bi po mnenju regij in mest v EU pripomogla k večji demokratični odgovornosti in razumljivosti upravljanja EMU. Njegova vloga bi morala biti ustrezno opredeljena, da bi se izognili nadaljnji centralizaciji proračunskega odločanja.

Vendar pa je mogoče demokratični deficit odpraviti samo, če se evropskim državljanom dokaže, da EMU podpira tudi načelo družbenega napredka ter zaposlovanja, rasti plač in socialnih standardov ne zapostavlja na račun makroekonomskih in proračunskih vprašanj.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Share: