Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Oblikovanje zakonodaje EU: ‎ Evropska komisija predlaga okrepitev vloge regij in mest  
Komisija v poročilu upošteva priporočila projektne skupine za subsidiarnost

Evropski odbor regij (OR) je pozdravil namero Evropske komisije, da okrepi sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju politik EU. OR podpira predloge, ki jih je Komisija napovedala v svojem sporočilu , saj bi po njegovem mnenju s krepitvijo vloge mest in regij lahko izboljšali kakovost in učinkovitost politike EU.

Evropska komisija v sporočilu o načelih subsidiarnosti in sorazmernosti v veliki meri podpira delo in priporočila projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ , v kateri so OR zastopali njegov predsednik in dva člana. Komisija predlaga revizijo platforme programa ustreznosti in uspešnosti predpisov , katere cilj je izboljšati kakovost zakonodaje EU s širšim poudarkom na vprašanjih subsidiarnosti in sorazmernosti ter krepitvijo sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in povezav z mrežami OR.

Komisija v sporočilu pozdravlja tudi pilotni projekt OR o mreži regionalnih središč, ki ga je predsednik Lambertz ta mesec napovedal v svojem govoru o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest . Predlagana mreža regionalnih središč bo služila kot podpora pri pregledu izvajanja politik in kot orodje za uspešnejše vključevanje izkušenj lokalnih in regionalnih oblasti v pripravo politik EU.

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Vesel sem, da se Evropska komisija z nacionalnimi parlamenti ter lokalnimi in regionalnimi oblasti ni le pogovarjala, temveč je dejavno obravnavala njihove predloge za izboljšanje delovanja EU. EU mora spremeniti svoj način delovanja tako, da začne sprejemati odločitve čim bližje državljanom. Če bodo regije in mesta v procesu odločanja EU dobila več glasu, bo evropska zakonodaja postala učinkovitejša in bolj prepoznavna. Ne gre za manj Evrope, temveč za Evropo, ki daje v ospredje državljane.“

Komisija prav tako spodbuja Evropski svet, Evropski parlament in nacionalne parlamente, naj uporabljajo predlagano ocenjevalno preglednico za subsidiarnost ter naj predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti vabijo na sestanke v okviru zakonodajnega postopka in okrepijo sodelovanje z regionalnimi parlamenti. Komisija predlaga, da bi te zamisli oblikovali na konferenci z naslovom Subsidiarnost kot temeljno načelo Evropske unije , ki jo bo 15. in 16. novembra v Bregenzu organiziralo avstrijsko predsedstvo Sveta EU.

V projektni skupini za subsidiarnost sta OR poleg predsednika Lambertza zastopala še Michael Schneider (DE/EPP) in François Decoster (FR/ALDE).

Dr. Schneider, državni sekretar nemške zvezne dežele Saška-Anhalt in predsednik usmerjevalne skupine za subsidiarnost pri OR, je poudaril: „ Subsidiarnost nam kot regionalnim in lokalnim politikom, odgovornim za izvrševanje zakonodaje EU na terenu, pomaga pri učinkovitem odzivanju na potrebe naših državljanov na ustrezni – evropski, nacionalni in regionalni – ravni, zato predlog Evropske komisije za boljšo politično in pravno uporabo načela subsidiarnosti toplo pozdravljam. V prihodnjem obdobju bodo številne regije prek naše mreže za nadzor subsidiarnosti spremljale vpliv zakonodaje EU na regije in mesta, da bi ugotovile, kako je mogoče obseg zakonodaje EU skrčiti.

Da bi naše državljane približali EU, bodoče poslance Evropskega parlamenta spodbujamo, naj zagotovijo, da bo nova Komisija po letu 2019 subsidiarnost ohranila visoko na dnevnem redu. Evropski odbor regij je pripravljen z EU in nacionalnimi organi sodelovati pri izvajanju načela subsidiarnosti v praksi.“

G. Decoster, podpredsednik sveta francoske regije Hauts-de-France , je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti bodo imele s podporo Evropske komisije več glasu in bodo bolj vključene v evropsko politiko. Z načelom aktivne subsidiarnosti, ki je bilo začrtano v poročilu naše projektne skupine, bo mogoče uresničiti delujoče politike, s katerimi bo EU nosila večjo odgovornost glede svojega dela. Vendar v tem okviru obžalujem, da Evropska komisija ni upoštevala mojega predloga za program Erasmus za izvoljene lokalne in regionalne predstavnike, s katerim bi tem predstavnikom omogočili sprožitev skupnih pobud v korist državljanov.“

Ozadje

Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti sta zapisani v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. Z Lizbonsko pogodbo je bil uveden mehanizem, ki nacionalnim parlamentom omogoča preverjanje skladnosti osnutkov zakonodajnih aktov EU z načelom subsidiarnosti. Nacionalni parlamenti imajo prek sistema zgodnjega opozarjanja na voljo osem tednov, da podajo razloge, zaradi katerih menijo, da določen zakonodajni predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Če število obrazloženih mnenj presega eno tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom, je treba osnutek Evropske komisije ponovno preučiti. Ta postopek „rumenega kartona“ je bil v letih od 2007 do 2017 uporabljen le trikrat.

Projektno skupino za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ je novembra 2017 ustanovil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Prosil jo je, naj obravnava tri vprašanja: (1) vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije; (2) vlogo subsidiarnosti in sorazmernosti pri delu institucij in organov Unije; (3) morebiten prenos pristojnosti za določene politike na države članice.

Projektna skupina je o teh treh ciljih razpravljala na sedmih sestankih. Na podlagi teh razprav, javne razprave in prispevkov številnih zainteresiranih strani je bilo v poročilu projektne skupin podanih devet priporočil v zvezi z izvajanjem ukrepov, ki so bila naslovljena na nacionalne parlamente, nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, Evropski parlament, Svet, Odbor regij in Evropsko komisijo.

Projektno skupino vodi prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans, v njej pa so še trije člani Evropskega odbora regij – predsednik Karl-Heinz Lambertz (Belgija), Michael Schneider (Nemčija) in François Decoster (Francija) – in trije poslanci nacionalnih parlamentov – Toomas Vitsut (Estonija), Kristian Vigenin (Bolgarija) in Reinhold Lopatka (Avstrija).

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023