Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Digitalna Evropa za vse: pametne digitalne rešitve morajo koristiti vsem državljanom EU  

Predsednik in prvi podpredsednik Evropskega odbora regij (OR) želita, da prihodnja sestava Evropske komisije zagotovi, da bodo gospodarske in družbene koristi digitalne preobrazbe dosegle vse lokalne skupnosti in njihove državljane. Predlog „Digitalna Evropa za vse“ se osredotoča na spremljanje, izmenjavo in razširjanje digitalnih inovacij. O njem se je razpravljalo na sredini skupni seji platforme OR in Evropske komisije za širokopasovni dostop.

Čas je, da se koristi digitalne revolucije soustvarjajo in čutijo po vsej Evropski uniji. Lokalne in regionalne skupnosti ter vlade so neposredno vključene v izvajanje enotnega digitalnega trga na terenu, vendar so njihove zmogljivosti za upravljanje sprememb in uvajanje novih rešitev zelo različne. Doslej so imeli največ koristi večja mesta, uspešnejše regije in nekaj lokalnih skupnosti z močnim lokalnim vodstvom, “ je dejal predsednik OR Karl-Heinz Lambertz .

Prvi podpredsednik Markku Markkula je osnutek predloga predstavil širokopasovni platformi , v sklopu katere lokalni in regionalni politiki iz držav članic EU sodelujejo s strokovnjaki Evropske komisije za pospešeno uvajanje visokohitrostne širokopasovne povezljivosti v regijah EU.

Pametne rešitve, ki se razvijajo po vsej Evropi, so pogosto premajhnega obsega in niso dovolj interoperabilne, zato jih svetovni akterji s prevladujočim položajem potisnejo s trga. Evropa mora poiskati nove načine, kako uporabiti pametne digitalne rešitve ter lokalnim in regionalnim akterjem omogočiti, da skupaj spodbujajo digitalno revolucijo. S skupnimi močni lahko vzpostavimo močne evropske digitalne ekosisteme ter ustvarimo prihodnost za državljane v sodelovanju z njimi, “ je poudaril Markkula.

V razpravi z Gerardom De Graafom , direktorjem za enotni digitalni trg pri generalnem direktoratu Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, so člani širokopasovne platforme izmenjali mnenja o zamislih in smernicah, ki sta jih podala predsednik Lambertz in prvi podpredsednik Markkula. Med njimi so bili:

razvoj evropske mreže vozlišč za digitalne inovacije, ki bo povezana z regionalnimi strategijami pametne specializacije;

uporaba različnih instrumentov financiranja EU, med njimi strukturnih skladov, za okrepitev uvajanja vozlišč za digitalne inovacije in visokohitrostne širokopasovne povezljivosti v vseh regijah EU;

razvoj regionalnih zavezništev za digitalna znanja in spretnosti v sodelovanju s sektorjem izobraževanja in usposabljanja, da bi zadostili digitalnim potrebam lokalnih podjetij;

s pregledom direktive o javnem naročanju spodbuditi enostavno uvajanje pametnih storitev v tesnem sodelovanju z vozlišči za digitalne inovacije; optimalna uporaba ureditev za skupne nakupe ter sodelovanje z Evropsko investicijsko banko za poenostavitev skupnih nakupov;

objava razpisa za izbiro pametnih vzorčnih vasi in regij v vsaki državi članici v povezavi z namenskim usposabljanjem in ukrepi za vključevanje;

uporaba novih digitalnih rešitev na lokalni ravni za stalen dialog z državljani o vprašanjih, ki segajo od kibernetske varnosti do digitalnih javnih storitev;

oblikovanje evropskega sistema kuponov za revizijo e-uprave za 700 majhnih in srednje velikih mest, v okviru katerih bi strokovnjaki na področju lokalne uprave mestnim svetom 15 dni nudili svetovalne storitve;

uvedba niza pomembnih kazalnikov, s katerimi bo mogoče meriti napredek, dosežen na lokalni in regionalni ravni, ter redno objavljanje poročil o lokalni/regionalni razsežnosti enotnega digitalnega trga.

Dokončni predlog bo predstavljen v Bukarešti.

Digitalna skupščina 2019 13. in 14. junija.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Po mnenju lokalnih voditeljev je treba za podporo regijam in mestom v sedanjem prehodu odpraviti digitalni razkorak
Po mnenju lokalnih voditeljev je treba za podporo regijam in mestom v sedanjem prehodu odpraviti digitalni razkorak
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Evropa potrebuje močnejšo, sodobno in poenostavljeno kohezijsko politiko za boj proti naraščajočim neenakostim
Evropa potrebuje močnejšo, sodobno in poenostavljeno kohezijsko politiko za boj proti naraščajočim neenakostim
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022