Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Po mnenju lokalnih voditeljev je treba za podporo regijam in mestom v sedanjem prehodu odpraviti digitalni razkorak  

Za vključujoč digitalni prehod v mestih in na podeželju bodo potrebne večje naložbe v omrežno infrastrukturo, posodobljene strategije za digitalno odpornost ter boljše sodelovanje z nacionalnimi vladami in med državami članicami. To so zaključki z razprave zMargrethe Vestager, izvršno podpredsednico Evropske komisije za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo,ki je potekala 8. februarja na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR).

V razpravi zMargrethe Vestagerso lokalni in regionalni voditelji poudarili, da je pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti na digitalno dobo ključni dejavnik za trajnostne javne storitve v času vse večje odvisnosti od digitalnih tehnologij, računalništva v oblaku, podatkov in interoperabilnih informacijskih sistemov. Zagotavljanje dostopa državljanov do informacij in orodij, ki jih potrebujejo, je bistven del razvoja digitalne družbe prihodnosti.

Predsednik Evropskega odbora regijVasco Alves Cordeiro(PT/PES) je dejal:„Digitalni prehod je velik izziv našega časa, pri čemer je ključnega pomena umestitev ljudi v središče tega dogajanja, da se preprečijo nove teritorialne razlike in socialne neenakosti. Po mnenju Odbora regij je treba digitalno agendo EU oblikovati v sodelovanju z mesti in regijami, da bi izboljšali javne storitve, ustvarili nova delovna mesta in podprli izobraževanje, sama digitalna agenda pa mora biti tesno povezana z uresničevanjem zelenega dogovora.“

Izvršna podpredsednica Vestager je poudarila, da imajo lokalne in regionalne oblasti ključno vlogo pri zagotavljanju dostopnosti digitalnih tehnologij vsem državljanom in da je treba izboljšati digitalne javne storitve, da bodo na voljo varna in dostopna orodja. Člani OR so poudarili, da morajo voditelji v javnem in zasebnem sektorju sodelovati, da bi podprli digitalizacijo in inovacije ter prispevali k stalnim prizadevanjem na področju energetske varnosti in zelene tehnologije za krepitev strateške avtonomije EU. Vključujoč digitalni in zeleni prehod v mestih in na podeželju bomo dosegli samo, če bo imel vsakdo dostop do potrebne digitalne infrastrukture in če bodo v vseh regijah na voljo učinkovita in inovativna digitalna orodja.

Brez nujnega dostopa do interneta in digitalnih storitev na ključnih področjih, kot so zdravstvo, izobraževanje, javne storitve in socialna vključenost, se bo digitalni razkorak med mesti in podeželjem še naprej povečeval . Zato je potrebno tesnejše in učinkovitejše sodelovanje med javnimi upravami držav članic in znotraj njih. 

Digitalni prehod – izboljšanje dostopa do digitalnih tehnologij in njihove uporabe ter izkoriščanje znatnih priložnosti, ki jih lahko prinesejo – bo močno vplival na kohezijo v EU in je ključnega pomena za doseganje ciljev digitalnega desetletja – ciljev za leto 2030.OR si zato prizadeva dodati digitalno razsežnost v opredelitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ki jo priznavata Pogodbi EU, da bi racionalizirali naložbe v vključujočo digitalizacijo. V dobi vse večje povezljivosti številna mestna in podeželska območja še vedno nimajo potrebnih naprednih omrežij, številni državljani pa še vedno ne dovolj digitalnega znanja in spretnosti. Za premostitev tega digitalnega razkoraka je potreben raznolik pristop, s strategijami za digitalno preobrazbo, prilagojenimi potrebam vsake regije, da se zagotovi, da nihče ne bo zapostavljen.

Ozadje:

OR bo v novi študiji preučil stanje glede digitalne odpornosti lokalnih in regionalnih skupnosti v EU ter preučil rešitve in sredstva, ki se uporabljajo na podnacionalni ravni za krepitev te odpornosti. Več informacij je na voljotukaj.

Kontaktni osebi:

Monica Tiberi, uradna govornica predsednikaTel.: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023