Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Opozorilo vseevropskega zavezništva Evropski komisiji: rezi v sredstva za regije ogrožajo prihodnost Evrope  

Kohezijski politiki EU mora biti tudi po letu 2020 namenjena vsaj tretjina proračuna EU, podpirati pa mora vse evropske regije. Njeno krčenje bi poglobilo vrzeli v Evropi in ogrozilo prihodnost Evropske unije. To sporočilo je danes, še pred objavo predloga prihodnjega proračuna EU, ki bo znan 2. maja, Evropski komisiji preneslo vseevropsko zavezništvo #CohesionAlliance.

Kohezijski politiki, ki se izvaja prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov , je v obdobju 2014–2020 namenjenih več kot 350 milijard EUR, sama politika pa je glavno naložbeno orodje EU, katerega namen je zmanjšati razlike med regijami, ustvarjati delovna mesta, omogočati nove poslovne priložnosti in reševati pomembna svetovna vprašanja, na primer podnebne spremembe in migracije. Le ta politika EU zajema vse lokalne skupnosti v Evropi, pri čemer v sodelovanju z lokalnimi deležniki uresničuje strategije za rast, ki temeljijo na skupnih ciljih EU.

Zaradi britanskega izstopa iz EU ter novih prioritet EU pri financiranju, kot so obramba, varnost in nadzor nad zunanjimi mejami, se utegnejo v naslednjem dolgoročnem proračunu EU oziroma večletnem finančnem okviru , v katerem so določene zgornje meje izdatkov EU v obdobju po letu 2020, zmanjšati finančna sredstva za kohezijsko politiko. Proti temu in zaradi ozaveščanja o ključni vlogi kohezijske politike je bilo oktobra lani oblikovano zavezništvo #CohesionAlliance, med ustanovitelji katerega so bila sprva vodilna združenja regij in mest, in sicer Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), Skupščina evropskih regij (AER), Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), Svet evropskih občin in regij (CEMR), Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR), mreža EUROCITIES ter tudi Evropski odbor regij .

Zavezništvo se zavzema za to, da bi se kohezijska politika s proračunom EU po letu 2020 okrepila, postala učinkovitejša, vidnejša ter dostopna vsem regijam Evropske unije. Izjavo zavezništva je od začetka zbiranja podpisov podpisalo več kot 4000 posameznikov, 100 regij, 70 mest in občin, 50 združenj lokalnih in regionalnih oblasti, 40 evropskih poslancev in 30 panožnih združenj EU.

„Kohezijska politika je tradicionalna, vendar ni zastarela. Svojo vlogo bo imela tudi v prihodnjem proračunu EU. Ne moremo zagotoviti, da do zmanjšanja ne bo prišlo, vendar razmišljamo, da bi ga omejili na 5 do 10 %,“ je dejal Günther Oettinger, evropskih komisar za proračun. Ob tem je vse partnerje pozval, naj se aktivirajo in nacionalne vlade prepričajo, da je treba nekoliko zvišati prispevke držav članic, če želimo, da bo EU kos svojim nalogam.

S tem se je strinjala tudi Corinna Creţu, evropska komisarka za regionalno politiko, ki je poudarila: „Evropa potrebuje kohezijo bolj kot kadar koli prej, a ne le zaradi gospodarskih razlogov, temveč tudi zaradi socialnih in političnih. Zavezništvu #CohesionAlliance gre zahvala, da lahko več tisoč upravičencev do sredstev iz te edinstvene politike, ki predstavljajo mesta, regije in tudi sektorje zdravstva, izobraževanja in podjetništva, jasno in glasno pove, da sta Evropa in kohezijska politika dve strani iste medalje.“

Rosa Balas Torres , predstavnica AEBR in generalna direktorica za zunanje delovanje pri pokrajinski vladi Extremadure, je menila: „Sedanji programi teritorialnega sodelovanja morajo biti še naprej neločljivo povezani z evropsko kohezijo, da se bodo lahko državljani in ozemlja zbliževali prek državnih meja. Iz nedavno objavljenega sporočila Komisije o obmejnih regijah je razvidno, da je treba dodatno razvijati čezmejne in nadnacionalne pristope na drugih področjih politike EU, kot so zaposlovanje, zdravstvo, dostopnost in povezljivost.“

Magnus Berntsson , predsednik AER in predsednik švedske regije Västra Götaland, je izjavil: „Trdna in prenovljena kohezijska politika za vse regije je najpametnejša in najbolj logična naložba EU v svojo prihodnost. V Uniji prihodnosti bo kohezijska politika naše najboljše orodje, s katerim bomo izboljšali življenje državljanov in spodbujali enotno, močno in konkurenčno Evropo.“

Ana Luís , predsednica CALRE in predsednica zakonodajne skupščine avtonomne regije Azorov na Portugalskem, je izpostavila naslednje: „Čas je, da se zedinimo in združimo v bran temeljnim načelom Evropske unije, kot sta kohezija in solidarnost. Zato se je CALRE že takoj na začetku pridružil zavezništvu #CohesionAlliance. Evropa potrebuje trdno in učinkovito kohezijsko politiko za prav vse svoje regije.“

Ilmar Reepalu , predstavnik CEMR in občinski svetnik v Malmöju na Švedskem, je dejal: „Uspešnost novih prioritet EU, kot so socialno vključevanje in podnebni ukrepi, je odvisna od tega, ali so mesta in regije zmožni vlaganja v svoje območje. Teh naložb ni mogoče uresničiti brez kohezijske politike. EU mora biti dosledna in v naslednjem proračunu utrditi kohezijsko politiko.“

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je poudaril: „Če si želimo Evrope, ki vlaga v vse skupnosti, ki je bolj učinkovita in prepoznavna ter manj centralizirana, ki podpira čezmejno sodelovanje, potem potrebujemo močno kohezijsko politiko za vse regije in večji proračun EU. Zmanjšanje sredstev bo resno vplivalo na uspešnost in enotnost prihodnje Evropske unije.“

Temu stališču se je pridružil tudi Vasco Alves Cordeiro , predsednik CPMR in predsednik vlade avtonomne regije Azorov, ki je menil: „Prihodnji proračun EU mora odražati ambicije in prioritete EU, regijam pa mora zagotoviti potrebno prožnost, da bodo lahko na terenu uresničile politično vizijo Evropske unije za prihodnost Evrope. Nekatere prioritete je mogoče doseči le s kohezijsko politiko.“

Bistveno vlogo kohezijske politike je izpostavil tudi Daniël Termont , predsednik mreže EUROCITIES in župan Genta v Belgiji, ki je dejal: „Kohezijska politika je vezivo, ki druži EU, medtem ko si prizadevamo za prihodnost, ki bo bolj trajnostna, vključujoča, demokratična in uspešna. S podporo inovacijam, sodelovanju in solidarnosti v okviru močne kohezijske politike bo lahko Evropa še mnogo generacij ostala vzor za svet okoli nas.“

Spremne informacije

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance je koalicija, katere člani so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Zavezništvo, ki je plod sodelovanja vodilnih evropskih združenj mest in regij ter Evropskega odbora regij, se zavzema za to, da se kohezijska politika s proračunom EU po letu 2020 okrepi, postane učinkovitejša, vidnejša in dostopna za vse regije Evropske unije. Zavezništvu #CohesionAlliance se lahko s podpisom izjave pridružijo vsi, ki verjamejo v kohezijsko politiko EU: od nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti do malih in srednjih podjetij, nevladnih organizacij, šol, univerz ter kulturnih organizacij.

Več informacij:

Fotografije

Dejstva o koheziji

Podpisniki zavezništva za kohezijo

Pregledni zemljevid zavezništva

Kontaktni naslov za novinarje:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023