Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta pozivajo k večji podpori kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju pri spopadanju z velikimi ekonomskimi izgubami  

Umetnost in kulturo bi bilo treba obravnavati kot „osnovno dobrino“ in
ju ne bi smeli kaznovati z ukrepi zapore.

Regije in mesta pozivajo EU in države članice k usklajeni podpori za oživitev kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki je med najbolj prizadetimi zaradi krize zaradi COVID-19 in nacionalnih ukrepov zapore. V razpravi z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marijo Gabriel so člani Evropskega odbora regij poudarili velik prispevek kulture in kulturne dediščine k lokalnemu in regionalnemu razvoju ter k evropskim vrednotam, identiteti in državljanstvu. Menili so, da bi morali imeti umetnost in kultura vidnejšo vlogo v razpravi o prihodnosti EU.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „Kulturni in ustvarjalni sektor je samo v letu 2020 utrpel do 70-odstotno finančno izgubo, kar ne ogroža le zaposlitev in podjetij, ampak tudi našo dediščino in identiteto. Kultura in ustvarjalnost, ki sta v središču naših tradicij in identitete, krepita socialno kohezijo naših skupnosti. Vlaganje v kulturo pomeni vlaganje v obstoj vseh nas kot evropskih državljanov, zato moramo te sektorje na ravni EU ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni močneje in odločneje podpreti.“

Komisarka Marija Gabriel je na današnjem plenarnem zasedanju dejala: „Kulturni in ustvarjalni sektor, ki ga je pandemija še posebej prizadela, potrebuje in si zasluži vsa naša prizadevanja. Mesta in regije so pri tem ključni zavezniki. S skupno podporo bomo kulturi omogočili ključno vlogo pri oblikovanju bolj zelene, dinamične in odporne Evrope.“

Poročevalec OR Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) je po razpravi predstavil mnenje o ponovnem zagonu kulturnega in ustvarjalnega sektorja . OR v mnenju poziva, naj sredstva EU dosežejo vsa področja kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter vse, ki so vključeni v njegovo delovanje.

„Lokalne in regionalne oblasti bi morale uporabiti finančna sredstva EU ter različne programe in ukrepe za spodbujanje posameznih umetnikov ter razvoj priložnosti za prireditve in izmenjave, vključno z virtualnimi. S tem bi pripomogle k odkrivanju bogastva ustvarjalnega potenciala regij, umetniki pa bi lahko postali ambasadorji in promotorji lastnih kultur. Mesta in regije, ki se ponašajo s svojo zgodovino, pripovedujejo zgodbe, se prenovijo in ponovno oživijo, postanejo privlačna ne le za turiste in gospodarske dejavnosti, ki se tam porajajo, temveč tudi za podjetja, ki imajo v njih sedež, “ je dejal Varacalli, član občinskega sveta Gerace v deželi Kalabriji.

Poslanka EP Laurence Farreng (FR/Renew Europe) in poročevalka Evropskega parlamenta za učinkovite ukrepe za bolj „zelena“ programa Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa ter evropsko solidarnostno enoto , je dodala: „Po enoletnem premoru je postalo jasno, da bo kultura za ponovni zagon potrebovala Evropo; še bolj gotovo pa je, da bo Evropa za okrevanje potrebovala kulturo. Prihodnje okrevanje mora potekati čim bližje državljanom na lokalni ravni, vendar so potrebna tudi evropska prizadevanja, da ne bo pozabljen noben umetnik, avtor, glasbenik, igralec ali režiser. Zato sem zadovoljna, da se je Evropski odbor regij pridružil pozivu Parlamenta, naj se vsaj 2 % sredstev za okrevanje nameni tem ključnim akterjem naše ekonomije in, kar je še pomembneje, naše evropske identitete.“

Več informacij:

Kulturni in ustvarjalni sektorji imajo posebno mesto v skupnem akcijskem načrtu , ki so ga novembra 2020 podpisali Evropski odbor regij in službe komisarke Gabriel (GD EAC, GD RTD in JRC). Njegov namen je okrepljeno sodelovanje in izmenjava politik, na primer v okviru pobude Evropske prestolnice kulture, konferenc in dogodkov na visoki ravni, projektov vzajemnega učenja ter pri oblikovanju in izvajanju nove evropske pobude Bauhaus.

OR v svojem mnenju poziva, naj se kulturni in ustvarjalni sektor obravnava kot proizvajalec osnovnih dobrin, da v primeru izrednih dogodkov, kot je pandemija COVID-19, ne bi utrpel škode zaradi ukrepov zapore. Odbor predlaga, naj se pripravijo skupne smernice za njegovo nadaljnje delovanje, vendar z omejitvami glede dostopnosti. Pozdravlja nedavni dogovor o programu Ustvarjalna Evropa, ki zagotavlja 2,2 milijardi EUR podpore umetnikom in je lažje dostopen tudi za manjše kulturne projekte. Vendar poziva k boljšemu vključevanju naložb iz različnih skladov EU v kulturo in k povečanju možnosti sofinanciranja do 80 % za projekte, ki jih izvajajo majhni akterji. Regije in mesta se strinjajo z Evropskim parlamentom, da je treba za kulturni in ustvarjalni sektor ter industrijo nameniti vsaj 2 % sredstev instrumenta za okrevanje in odpornost. Pozivajo tudi k uporabi sredstev iz instrumentov REACT-EU in SURE za podporo tem sektorjem na nacionalni ravni.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023