Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Ne smemo izgubljati časa: ‎ nujno moramo sprejeti proračun EU in sveženj ukrepov za okrevanje po COVID-19  

Nemško predsedstvo Sveta in Evropski parlament sta danes dosegla politični dogovor o proračunu EU in svežnju ukrepov za okrevanje. Mesta in regije EU pri tem opozarjajo, kako na milijone Evropejcev pričakuje, da bo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 prineslo rezultate na terenu.

Kot je bilo danes sporočeno, so pogajalci nemškega predsedstva Sveta in Evropskega parlamenta dosegli politični dogovor o dolgoročnem proračunu EU in svežnju ukrepov za okrevanje po krizi zaradi COVID-19. Mesta in regije dogovor pozdravljajo, vendar poudarjajo, da ga je nujno treba začeti izvajati, da bi odpravili krizo brez primere, ki jo je povzročila pandemija. Novica o dogovoru je bila objavljena ravno, ko je imela komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) Evropskega odbora regij v torek, 10. novembra 2020, spletno sejo.

Juan Espadas Cejas (ES/PES) , župan Seville, predsednik komisije ENVE in predsednik delovne skupine Zeleni dogovor na lokalni ravni , je v odzivu na današnji politični dogovor med pogajalci nemškega predsedstva Sveta in Evropskega parlamenta o dolgoročnem proračunu EU in svežnju ukrepov za okrevanje dejal: „ Danes je velik dan za Evropo in evropsko solidarnost. Mesta in regije so v ospredju boja proti pandemiji in so zdaj pripravljena začeti delo za dosego okrevanja, ki se bo osredotočalo na varovanje zdravja ljudi, trajnostnost in vključenost naših mest in regij ter uresničevanje naših podnebnih ambicij. Še naprej bomo pozorni, da bomo zagotavljali pristop na več ravneh in uresničevali cilje evropskega zelenega dogovora.

Seja komisije ENVE se je začela z razpravo o zelenem dogovoru, ki je bila osredotočena na doseganje podnebnih ciljev do leta 2030 in podpiranje zelenega prehoda na lokalni in regionalni ravni . V razpravi sta sodelovala namestnica generalnega direktorja za evropsko politiko na nemškem zveznem ministrstvu za okolje, ohranitev narave in jedrsko varnost Eva Kracht , ki je zastopala predsedstvo Sveta EU, in Mauro Petriccione , generalni direktor za podnebne ukrepe pri Evropski komisiji.

Dva predstavnika prestolnic iz Višegrajske skupine sta zagovarjala večjo vlogo lokalnih oblasti tako v okviru zelenega dogovora kot strategije za okrevanje po COVID-19. Župan Varšave Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EPP) in podžupanja Budimpešte Kata Tüttő (HU/PES) sta opozorila, da je treba mestom in regijam zagotoviti neposreden dostop do sredstev EU, ter pozvala k neposrednim partnerstvom z EU za boljše načrtovanje in izvajanje projektov za okrevanje po COVID-19, ki bodo pospešili pot EU k podnebni nevtralnosti. Župan Varšave Rafał Trzaskowski (PL/EPP) je bil imenovan za predstavnika OR v političnem odboru Konvencije županov EU .

Komisija ENVE je na seji razpravljala o naslednjih osnutkih mnenj:

V zvezi z zelenim dogovorom so člani razpravljali o osnutku mnenja Vpliv podnebnih sprememb na regije: ocena evropskega zelenega dogovora . Poročevalec Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec flamskega parlamenta, je dejal: „ Za uspešen prehod na podnebno nevtralnost mora zeleni dogovor podpirati pristop od spodaj navzgor . Želimo, da se obvezna posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi razširijo na vsa področja zelenega dogovora ter da se podnacionalne oblasti v celoti vključijo v razvoj in izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Trdno smo prepričani, da bi bilo treba regijam in mestom zagotoviti lažji in neposreden dostop do financiranja, in predlagamo evropski regionalni pregled kazalnikov za spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov, povezanih s podnebjem, na lokalni ravni.

V zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam je poročevalec Markku Markkula (FI/EPP) predstavil glavne točke osnutka mnenja Možnosti in sinergije previdnostnega prilagajanja podnebnim spremembam za spodbujanje trajnostnega in kakovostnega življenja v regijah in občinah: kateri okvirni pogoji so za to potrebni? . Nekdanji predsednik OR in predsednik mestnega odbora Espooja je dejal: „ Podnebne spremembe predstavljajo krizo svetovnih razsežnosti. Prilagajanje nanje bi bilo treba obravnavati skupaj z njihovo blažitvijo. Lokalne in regionalne oblasti so zavezane, da do leta 2050 zagotovijo ogljično nevtralno Evropo. Evropsko komisijo pozivamo, naj razvije novo prilagoditveno strategijo EU z jasnimi cilji in kazalniki v skladu z načeli aktivne subsidiarnosti in sorazmernosti, trajnostnostjo, najnovejšimi spoznanji, raziskavami in inovacijami. Trajnostnost bi morala biti nova stalnica za vse ravni upravljanja, skupnosti, podjetja in posameznike.

Člani so izmenjali stališča o mnenju Gonilo za podnebno nevtralno gospodarstvo: strategija EU za povezovanje energetskega sistema . Poročevalec Gunārs Ansiņš (LV/Renew Europe) je dejal: „ Načelo ‚energijska učinkovitost na prvem mestu‘ je glavna prednostna naloga za z viri gospodarno evropsko prihodnost. Naš energetski sistem bi moral temeljiti na vse večjem deležu energije iz obnovljivih virov, na prožen način vključevati različne nosilce energije in se še naprej širiti po vsej Evropi. Različnim nosilcem energije – električna energija, plin in toplota – bi bilo treba omogočiti nemoten pretok med gospodinjstvi, prometom in industrijo, kar bi omogočilo globlje razogljičenje in s tem znižalo stroške uresničevanja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Člani ENVE so imenovali naslednje poročevalce:

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) , župan mesta Kallithea, je bil imenovan za poročevalca za mnenje o osmem okoljskem akcijskem programu.

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) , župan mesta Autun, je bil imenovan za poročevalca za mnenje o krepitvi evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred zasedanjem COP 26.

Adam Struzik (PL/EPP) , predsednik Mazovijskega vojvodstva, je bil imenovan za poročevalca za mnenje o trajnostni strategiji za kemikalije.

Ozadje:

Tukaj lahko preberite bilten ENVOY (6. november 2020).

Sporočilo za javnost (22. oktober 2020): Neposredno financiranje mest in regij je še naprej ključno za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni .

Zeleni dogovor na lokalni ravni je nova pobuda Evropskega odbora regij, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. Pobuda „zeleni dogovor na lokalni ravni“ je zaživela 15. junija 2020 z vzpostavitvijo posebne delovne skupine, ki jo sestavlja 13 članov . Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

V razpravi z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije in komisarjem za evropski zeleni dogovor Fransom Timmermansom na plenarnem zasedanju 13. oktobra 2020 sta se Evropska komisija in Evropski odbor regij (OR) zavezala k novi fazi sodelovanja, da bi pospešila izvajanje zelenega dogovora v evropskih regijah in mestih. Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

Mesta in regije že izvajajo prehod v praksi. Na našem spletnem zemljevidu lahko najdete 200 primerov dobre prakse v zvezi z zelenim dogovorom.

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023