Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da je konferenca o prihodnosti Evrope še bolj nujna  

Po mnenju lokalnih in regionalnih voditeljev
mora konferenca prinesti konkretne politične spremembe.

Člani komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) v Evropskem odboru regij so z Gabriele Bischoff , poslanko Evropskega parlamenta in podpredsednico Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO), razpravljali o nadaljnjih korakih v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope. Zaradi sedanje krize je po mnenju lokalnih in regionalnih voditeljev še toliko bolj nujno, da si Evropska unija prizadeva postati učinkovitejša, bolj demokratična in bližje državljanom. OR pozdravlja stališče Sveta z dne 24. junija kot pomemben korak v smeri napredka, saj odpira pot pogajanjem o upravljanju, vsebini in strukturi konference. Odbor pa poziva tudi , naj se delo začne takoj, ko bodo to dopuščale razmere zaradi pandemije. Gabriele Bischoff je ponovno poudarila, da bi morajo imeti lokalni in regionalni voditelji pomembno vlogo v tem procesu.

OR je že julija 2019 pozdravil predlog predsednika Evropske komisije za organizacijo dveletne konference o prihodnosti Evrope, ki bi dala nov zagon evropski izgradnji in okrepila evropsko demokracijo. Odbor meni, da bi moral biti dejavno vključen v postopek iz treh razlogov: prvič, ker je glas evropskih regij in mest; drugič, ker se teritorialna razsežnost posvetovanj z državljani krepi z vključevanjem lokalne in regionalne ravni; tretjič, ker imajo regije in mesta največ izkušenj pri posvetovanjih z državljani in lahko poskrbijo, da bo v tematske razprave zajeta politična vsebina, ki temelji na dokazih.

OR je februarja 2020 začel nov mandat s sprejetjem resolucije o konferenci o prihodnosti Evrope , v kateri so navedena ključna načela za močno vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v ta proces.

Začetek konference 9. maja 2020 je bil preložen zaradi krize COVID-19. OR je 7. maja sprejel deklaracijo Lokalne in regionalne oblasti kot akterji evropskega odziva na krizo zaradi COVID-19 in pozval, naj se konferenca skliče takoj, ko bo to mogoče in bo zdravstveno stanje pod nadzorom, pozval pa je tudi k neposrednemu vključevanju državljanov ter regionalnih in lokalnih predstavnikov v pripravo različnih predlogov za bolj učinkovito, solidarno, demokratično in odporno Evropsko unijo.

Mark Speich (DE/EPP) , državni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija in predsednik komisije CIVEX OR, je dejal: „Konferenca o prihodnosti Evrope je zdaj bolj potrebna kot kadarkoli prej, vendar bi bilo bolj kod kdajkoli prej nevarno zgolj poslušanje. Sedanje ozračje omogoča sodelovanje in to moramo izkoristiti. Zgolj izmenjava mnenj bi to ozračje pokvarila. Rezultati konference morajo vplivati na ukrepe in politike.“

Gabriele Bischoff je pozdravila stališče Sveta z dne 24. junija, manj kot teden dni po tem, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo, s katero je pozval države članice, naj si prizadevajo v tej smeri, da bi lahko začeli pogajanja o načinih izvedbe konference z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Poudarila je tudi pomembno vlogo lokalne in regionalne ravni: „S konferenco o prihodnosti Evrope želimo izstopiti iz bruseljskega mehurčka in na inovativen način pritegniti državljane in regije. Zanima nas, kakšna je njihova vizija Evropske unije za prihodnost, katere so njihove prednostne naloge in področja politike, na katerih bi si želeli več ali drugačnega ukrepanja na evropski ravni. Evropa je na razpotju. Lahko se vrne v „ustaljene tirnice“ ali pa izkoristi priložnost za popolno okrevanje in zagon tega čudovitega evropskega projekta. Čas je za nov, pogumen, „schumanovski moment“.“

Poleg tega so člani komisije CIVEX razpravljali o mnenju Krepitev lokalnega upravljanja in predstavniške demokracije z novimi instrumenti digitalne tehnologije . V njem je poudarjena zlasti koristnost digitalnih orodij za participativno demokracijo. Konferenca je priložnost za preskušanje digitalnih participativnih orodij za krepitev predstavniške demokracije, pridobitev zaupanja državljanov in upoštevanje regionalnih ter lokalnih primerov vključevanja državljanov v posvetovalne procese in njihovih mehanizmov za povratne informacije.

Poročevalec OR Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , župan občine Järva, je dejal: „Ko govorimo o sodobni demokraciji, se moramo omejiti na participativno demokracijo. Sodelovanje državljanov mora biti nenehen proces. Ko opazujemo delovanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti, ki sodelujejo z državljani, ugotovimo, da so metode, ki jih uporabljajo – časopisi, spletne strani in javna srečanja – enake kot pred 20 leti. Seveda sodelujejo tudi prek različnih platform družbenih medijev, vendar redko uporabljajo nova in sodobna orodja za sodelovanje, ki so na voljo. Lokalne, regionalne in nacionalne vlade se morajo v prizadevanjih za komuniciranje in vključevanje bolj približati državljanom. Ljudje vsakodnevno uporabljajo mobilne naprave. Z orodji sodobne tehnologije lahko razvijemo in izboljšamo vključevanje in demokracijo.“

Mnenje z dokončnimi priporočili naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju OR oktobra 2020.

Deli :