Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pandemija COVID-19 pospešuje digitalno preobrazbo lokalne demokracije  

Pandemija COVID-19 in posledično večja uporaba digitalnih orodij dajeta lokalnim in regionalnim oblastem zagon za pripravo na digitalno dobo. Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), predsednik občinskega sveta Järva, je 10. decembra na plenarnem zasedanju OR predstavil mnenje o krepitvi lokalnega upravljanja in predstavniške demokracije z novimi instrumenti digitalne tehnologije. V mnenju, ki je bilo na plenarnem zasedanju sprejeto, je prav tako poudarjeno, da lahko nove digitalne tehnologije in orodja izboljšajo kakovost sprejemanja odločitev in preglednost, spodbujajo komunikacijo, krepijo aktivno državljanstvo in angažiranost v političnem življenju ter tako dolgoročno izboljšajo lokalno demokracijo.

Eden številnih izzivov, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne oblasti, je prehod v nov digitalni svet. Zanj so potrebne velike spremembe, ki bi se jim morala lokalna demokracija prilagoditi in zagrabiti priložnosti, povezane z novimi digitalnimi tehnologijami in orodji IKT, kot je uporaba izključno elektronskih obrazcev, kar prihrani čas državljanom in javnim organom.

Po besedah poročevalca Raita Pihelgasa „digitalni razvoj odpira nove možnosti za posvetovanje in udeležbo ter omogoča zagotavljanje kakovostnih informacij, analizo odziva javnosti, doseganje oddaljenih območij in najbolj prikrajšanih državljanov, upoštevanje spretnosti, znanj in strokovnih izkušenj državljanov ter sooblikovanje politik v skladu z njihovimi potrebami in pričakovanji“ .

Toda digitalna preobrazba lahko terja veliko podatkov in virov, pri tem pa se ne sme pozabiti na ljudi. Javne storitve za udeležbo državljanov morajo temeljiti na nediskriminatornem dostopu do informacij in znanja. Digitalni razkorak je treba zmanjšati z opolnomočenjem ljudi prek izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je treba dati prednost usposabljanju starejših in drugih ranljivih ali marginaliziranih skupin. OR v ta namen predlaga ukrepe, s katerimi bi motivirali in nagrajevali lokalne in regionalne oblasti, da bi spoštovale načela odprtega in vključujočega upravljanja.

Odbor meni, da je konferenca o prihodnosti Evrope priložnost za preskušanje digitalnih participativnih orodij za krepitev predstavniške demokracije, pridobitev zaupanja državljanov in upoštevanje regionalnih ter lokalnih primerov vključevanja državljanov v posvetovalne procese in njihovih mehanizmov za povratne informacije. OR je oktobra 2020 predlagal, da se to doseže z razvojem digitalnega orodja CitizEN (mreža za sodelovanje državljanov v EU) , s katerim bi državljane vključili v oblikovanje politik.

„Pripravimo Evropo na digitalno dobo, pri tem pa začnimo z našimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Če bomo gradili na evropskih vrednotah in prednostih, lahko z digitalno preobrazbo naši demokraciji vdihnemo novo življenje. Uporaba sodobnih IKT in angažiranost sicer terjata čas, a če bomo s tem pridobili bolj usklajeno družbo ali pregledno lokalno upravo, je v to vredno nekaj vložiti,“ je na koncu povedal Pihelgas .

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Telefon: +32 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galerija OR Flickr

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Po mnenju lokalnih voditeljev je treba za podporo regijam in mestom v sedanjem prehodu odpraviti digitalni razkorak
Po mnenju lokalnih voditeljev je treba za podporo regijam in mestom v sedanjem prehodu odpraviti digitalni razkorak
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Evropa potrebuje močnejšo, sodobno in poenostavljeno kohezijsko politiko za boj proti naraščajočim neenakostim
Evropa potrebuje močnejšo, sodobno in poenostavljeno kohezijsko politiko za boj proti naraščajočim neenakostim
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022