Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Epidemija koronavirusne bolezni in odziv EU  

​​Institucije EU, države članice ter regionalne in lokalne oblasti v odziv na epidemijo koronavirusne bolezni vsakodnevno ocenjujejo razmere ter sprejemajo takojšnje ukrepe in srednjeročne predloge za ublažitev učinkov krize.

Poleg ukrepov za obvladovanje in zdravljenje bolezni je Evropska komisija vzpostavila skupino za odzivanje na koronavirus in 13. marca predstavila več zakonodajnih predlogov, katerih cilj je ublažiti gospodarske posledice krize. Predlogi zadevajo zaščito delavcev in podjetij pred izgubo dohodka, npr. s poenostavljenimi pravili o državni pomoči ter finančno pomočjo iz proračuna EU in Evropskega investicijskega sklada. Evropska komisija je v odziv na epidemijo COVID-19 med drugim predlagala novo naložbeno pobudo v višini 37 milijard evrov, pri kateri bi šlo za prerazporeditev neporabljenih in nedodeljenih sredstev iz strukturnih skladov. Vsi viri informacij o odzivanju EU na epidemijo COVID-19 so v vseh uradnih jezikih EU na voljo tukaj .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022