Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Epidemija koronavirusne bolezni in odziv EU  

​​Institucije EU, države članice ter regionalne in lokalne oblasti v odziv na epidemijo koronavirusne bolezni vsakodnevno ocenjujejo razmere ter sprejemajo takojšnje ukrepe in srednjeročne predloge za ublažitev učinkov krize.

Poleg ukrepov za obvladovanje in zdravljenje bolezni je Evropska komisija vzpostavila skupino za odzivanje na koronavirus in 13. marca predstavila več zakonodajnih predlogov, katerih cilj je ublažiti gospodarske posledice krize. Predlogi zadevajo zaščito delavcev in podjetij pred izgubo dohodka, npr. s poenostavljenimi pravili o državni pomoči ter finančno pomočjo iz proračuna EU in Evropskega investicijskega sklada. Evropska komisija je v odziv na epidemijo COVID-19 med drugim predlagala novo naložbeno pobudo v višini 37 milijard evrov, pri kateri bi šlo za prerazporeditev neporabljenih in nedodeljenih sredstev iz strukturnih skladov. Vsi viri informacij o odzivanju EU na epidemijo COVID-19 so v vseh uradnih jezikih EU na voljo tukaj .

Deli :