Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za boljšo Evropo, ki izpolnjuje potrebe državljanov: OR želi konferenco o prihodnosti EU prinesti v regije, mesta in vasi  

Skupina na visoki ravni za evropsko demokracijo, ki ji predseduje Herman Van Rompuy, bo OR podprla pri njegovih prizadevanjih, da bi lokalna in regionalna raven dobila besedo in vpliv, ki si ga zasluži.

Lokalni in regionalni voditelji so na 144. plenarnem zasedanju OR sprejeli resolucijo o konferenci o prihodnosti Evrope ter s Hermanom Van Rompuyem, nekdanjim predsednikom Evropskega sveta in predsednikom novoustanovljene skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo, razpravljali o pogledu OR na prihodnost Evrope in njegovem sodelovanju na konferenci. Skupina na visoki ravni je neodvisno svetovalno telo, katere naloga je podpreti OR. Pripravljala bo strateške politične analize, v katerih se bo osredotočila na izzive za lokalne in regionalne oblasti. Tesno bo sodelovala s člani OR, zlasti konferenco predsednikov in delegacijo članov OR na konferenci.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas je ob tem dejal: „Konferenca o prihodnosti Evrope je za državljane ter njihove lokalne in regionalne oblasti priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Lokalni in regionalni voditelji lahko ne le zmanjšajo prepad med Evropejci in njihovimi institucijami, temveč tudi ogromno prispevajo k demokratičnemu bistvu Unije. Menim, da nam sedanje določbe Pogodbe omogočajo izboljšati upravljanje in pripravo zakonodaje. OR bo s podporo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo pod vodstvom Hermana Van Rompuya to priložnost izkoristil za to, da bo oblikoval najboljša orodja za boljšo Unijo, ki mora biti zmožna ukrepati, se odzivati, zaščititi, dati državljanom večjo vlogo ter dosegati rezultate v skladu z njihovimi potrebami. Poudarek dajemo umestitvi konference na lokalni in regionalni ravni, ki ji želimo dati besedo in vpliv, kakršnega si v tem pomembnem procesu zasluži. Lokalni dialog, ki smo ga 9. maja organizirali v Strasbourgu, je zaznamoval teritorialno razsežnost konference, ki mora odmevati povsod, ne le v Bruslju in v glavnih mestih.“

Herman Van Rompuy , predsednik skupine OR na visoki ravni za evropsko demokracijo, pa je dejal: „Evropska demokracija zajema vse ravni upravljanja. Je hkrati vrednota in podlaga za Evropo, ki ščiti in daje besedo vsem. Demokracija mora dosegati rezultate in izpolnjevati potrebe državljanov. Od tega je odvisen sam obstoj EU. Toda demokracija je v krizi po celem svetu, tudi na evropski ravni in v državah članicah. Najbolje deluje na lokalni in regionalni ravni, kjer je najbližje potrebam državljanov, ima najdaljšo tradicijo in največje zaupanje državljanov vanjo. V času digitalne revolucije in sprememb v družbi je treba demokracijo preobraziti, tako da se jo na vseh ravneh izboljša in posodobi. Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost za poglobitev tega razmisleka na ravni Unije. Skupina OR na visoki ravni za evropsko demokracijo, ki ji imam čast predsedovati, bo preučila, kako lokalne in regionalne oblasti, gradnike demokracije, bolje vključiti v krepitev in izboljšanje evropske demokracije na podlagi pristopa od spodaj navzgor. Naša dodana vrednost bo iskanje originalnih in inovativnih rešitev, ki delujejo. Prizadevali si bomo za rezultate, ki bodo zagotovili, da bo EU s pomočjo lokalnih in regionalnih oblasti ter OR izpolnila svoje obljube in dosegla zastavljene cilje.“

Ozadje:

Evropski odbor regij na konferenci o prihodnosti Evrope sodeluje na štiri načine. Prvič, zastopan je v izvršnem odboru konference. Glede na začetno nalogo, da je treba opredeliti strukture konference, si v tem organu prizadeva, da bi plenarna zasedanja v okviru konference izhajala iz trdnih demokratičnih temeljev in da bi na njih, poleg predstavnikov Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, sodelovalo tudi ustrezno število izvoljenih predstavnikov lokalnih in regionalnih parlamentov ter občinskih in mestnih svetov. Drugič, OR v državah članicah organizira lokalne dialoge, da bi povečal ozaveščenost o konferenci po vsej EU in poskrbel za to, da bi k njej lahko prispevali tudi državljani. Tretjič, med celotnim mandatom bo na svojih plenarnih zasedanjih in sejah komisij organiziral vrsto razprav ter sprejel več mnenj o temah, ki so pomembne za delo v okviru konference. Ključna dogodka v tem procesu bosta naslednji evropski teden regij in mest ter vrh OR v Marseillu. Ustanovitev skupine na visoki ravni je četrti ukrep v prizadevanjih OR, da bi spodbudil umestitev konference na lokalni in regionalni ravni ter s tem krepil evropsko demokracijo.

OR je 9. maja, na dan Evrope, tik pred uradnim začetkom konference o prihodnosti Evrope, ki so ga naznanile tri institucije – Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU – v Strasbourgu organiziral lokalni dialog, da bi opozoril na nujno lokalno in regionalno razsežnost konference. V dialogu so sodelovali: tri francoska teritorialna združenja, francoska delegacija v OR, mesto Strasbourg ter izvoljeni predstavniki in državljani iz regij, mest in vasi iz vse Evropske unije.

Ustanovitev skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo je predsedstvo OR potrdilo decembra 2020 na predlog konference predsednikov OR. Skupino na visoki ravni sestavlja sedem evropskih „modrih žensk in moških“:

Herman Van Rompuy , nekdanji predsednik belgijske vlade in nekdanji predsednik Evropskega sveta,

Joaquin Almunia , nekdanji evropski komisar za konkurenco ter za ekonomske in finančne zadeve,

Tomasz Grzegorz Grosse, profesor na Univerzi v Varšavi,

Rebecca Harms, nekdanja poslanka Evropskega parlamenta,

Silja Markkula , predsednica Evropskega mladinskega foruma,

Maria João Rodrigues , nekdanja portugalska ministrica za kvalifikacije in izobraževanje ter poslanka Evropskega parlamenta, in

Androulla Vassiliou , nekdanja evropska komisarka za zdravje ter za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Konferenca o prihodnosti Evrope se je uradno začela 9. maja 2021, delo pa naj bi končala spomladi 2022.

Program lokalnega dialoga v Strasbourgu 9. maja

Povezava do dogodka

Dogodek je objavljen tudi na večjezični spletni platformi konference

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli: